בקש suchen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, בקש (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/490/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  BQṮ "etwas zu wissen, erlangen oder zu tun suchen" a. i.S.v. "bitten" u. "fordern": he. (pi., puʿal, mhe. dafür meist hitp.)

  Formen:

  pi. pf. 3.m.sg.

  : בקש 4Q169 frg. 3-4 i,2; + ו: ובשקלו 1QIsaa 33,19 (für יְבַקֶּשׁ־ לוֹ Jes 40,20; od. zu שקל‎ I/שקל‎ II?)

  1.comm.sg. + sf. 3.f.sg. + ו

  : ובקשתיה Sir 51,13 (Ms.B 21r,10; 11Q5 21,11)

  3.comm.pl.

  : בקשו 1QS 5,11; + ו: ]ובקשו 4Q389 frg. 1,3

  + sf. 1.comm.sg.

  : בקשוני 1QIsaa 51,27 (= בִקְשֻׁנִי Jes 65,1)

  pf.cons. 3.comm.pl.

  : ובקשו 4Q167 frg. 2,5

  impf. 3.m.sg.

  : יבקש 4Q177 frg. 1-4,5; Sir 12,12 (Ms.A 5r,12)

  + sf. 3.f.sg.

  : יבקשנה 4Q185 frg. 1-2 ii,14

  2.m.sg.

  : תבקש Sir 7,6 (Ms.A 2v,10; Ms.C 3r,12)

  3.m.pl.

  : יבקשו 4Q171 frg. 1-2 ii,17

  + sf. 3.m.sg.

  : יבקשוהו 4Q185 frg. 1-2 i,12

  koh. 1.comm.sg.

  : אבקשה 4Q169 frg. 3-4 iii,6

  imp. m.sg.

  : בקש Sir 6,27 (Ms.A 2r,26); + ו: ובקש 4Q398 frg. 14-17 ii,4 (MMT C,28)

  ptz. m.sg.abs.

  : מבקש 11QTa 58,3; Sir 5,3 (Ms.A 1v,22); + ו: ומבקש[ 4Q171 frg. 3-10 iv,7

  m.pl.cs.

  : מבקשי 4Q521 frg. 2 ii+4,3; Sir 51,3 (Ms.B 20r,15); + ו: ומבקשי 1QHa 6,14 (Suk. frg. 18,3)

  + sf. 3.m.sg.

  : מבקשיו 4Q418 frg. 102a+b,4

  + sf. 3.f.sg. + ו

  : ומבקשיה Sir 4,12 (Ms.A 1v,2); + ל: למבקשיה Sir 51,26 (Ms.B 21v,7)

  det.

  : המבקשים 1QIsaa 34,22 (für מְבַקְשִׁים Jes 41,17)

  inf.cs. + ל

  : לבקש Sir 14,16 (Ms.A 6r,6); + ל + ו: ולבקש 1QHa 8,24 (Suk. 16,6)

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : Sir 11,10 (Ms.A 4r,28; Ms.B 1v,18) בני אם לא תרוץ לא תגיע ואם לא תבקש לא תמצא "mein Sohn, wenn du nicht läufst, kommst du nicht an, und wenn du nicht suchst, findest du nicht"; || דרש Sir 6,27 (Ms.A 2r,26) דרש וחקר בקש ומצא "untersuche und erforsche, suche und finde" (vgl. IV u. II.2)

     2. : 4Q185 frg. 1-2 i,12 יבקשוהו ולא ימצאהו "sie werden ihn suchen und werden ihn nicht finden"; von Gott 4Q521 frg. 2 ii+4,34 התאמצו מבקשי אדני בעבדתו _____ הלוא בזאת תמצאו את אדני "zeigt euch stark, die ihr Adonai sucht, in seinem Dienst. Werdet ihr nicht darin Adonai finden?"

    1. : Zit. i. P. 4Q169 frg. 3-4 iii,6 מאין אבקשה מנחמים לך "von woher soll ich für dich Tröster finden?" (Nah 3,7); Sir 5,3 (Ms.A 1v,22) אל תאמר מי יוכל כחו כי ייי מבקש נרדפים "sage nicht: Wer kann meine Kraft überwinden? Denn Jhwh sucht das Entschwundene hervor" (vgl. Qoh 3,15); mit תענוג 14,16 (Ms.A 6r,56) כי אין בשאול לבקש תענוג "denn in der Scheol ist es nicht möglich, Genuss zu finden"

    2. : Zit. i. P. 4Q167 frg. 2,5 [י]אשמו ובקשו פני "sie büßen und suchen mein Angesicht in Bedrängnis" (Hos 5,15)     1. : Sir 12,12 (Ms.A 5r,12) אל תושיבהו לימינך למה יבקש מושבך "lasse ihn sich nicht setzen zu deiner Rechten, damit er nicht nach deinem Sitz trachtet"

     2. : Zit. Ps 37,25 i. P. 4Q171 frg. 1+3-4 iii,18 וזרעו מבקש לחם[ "und seine Nachkommenschaft, die nach Brot verlangt" (לחם[ L.u.)


     1. : Sir 4,12 (Ms.A 1v,23) ומבקשיה יפיקו רצון מייי "und die, die sie suchen, erhalten Wohlgefallen von Jhwh"; s.a. Sir 51,13 (Ms.B 21r,10) וחפצתי בה ובקשתיה "und ich hatte Gefallen an ihr und ich suchte sie" vgl. 11Q5 21,11 (Sir 51,13) בטרם תעיתי ובקשתיה "bevor ich in die Irre gegangen wäre, da hatte ich sie (schon) gesucht"; Sir 51,26 (Ms.B 21v,7) קרובה היא למבקשיה ונותן נפשו מוצא אתה "nahe ist sie denen, die sie suchen, und der, der sich selbst gibt, findet sie" (s.o. I.1); wahrsch. auch Sir 30,26 (Ms.E 1v,5) כי לכל מבקשי [ "sondern für alle, die ... suchen"

     2. : 1QHa 6,14 (Suk. frg. 18,3) ומבקשי בינה (i.u.K.) "und die, die suchen nach Einsicht"

     3. : 4Q216 2,13 ואת מבקשי [ה]תורה ירדופ[ו "und die Sucher der Tora werden sie verfolgen"; s.a. 4Q306 frg. 2,3 [וי]בקשו את התורה וא[ת] המ[צוה "und sie werden suchen die Weisung und das Gebot"

     4. : 4Q298 frg. 1-2 i,2 ומבקשי אמונה ש[מע]ו למלי (L.u.) "und ihr, die ihr sucht nach Wahrhaftigkeit, hört auf meine Worte"; s.a. 4Q387 frg. 1,6 (teilw. erg.)

     5. : Sir 30,34 (Ms.E 1v,14) העבד עבדך שלא יבקש נחת "lass deinen Diener arbeiten, damit er nicht nach Ruhe trachtet"

     6. : 1QHa 10,23 (Suk. 2,21) ותשוך בעדי מכול מוקשי שחת כ[י]א עריצים בקשו נפשי "und du hast mich umhegt vor allen Grabesfallen, denn Gewalttätige trachteten nach meinem Leben"; s.a. 11QTa 59,19; Sir 51,3 (Ms.B 20r,15)

    1. : 4Q169 frg. 3-4 i,2 פשרו על דמי]טרוס מלך יון אשר בקש לבוא ירושלים "seine Deutung bezieht sich auf Demetrius, den König Griechenlands, der danach trachtete, nach Jerusalem zu kommen"; 4Q171 frg. 1-2 ii,1718 אשר יבקשו לשלוח יד בכוהן ובאנשי עצתו "die danach trachten werden, ihre Hand auszustrecken nach dem Priester und nach den Männern seines Rates"; Zit. von Ps 37,32 im Pescher frg. 3-10 iv,7 צופה רשע לצדיק ומבקש[ להמיתו "es späht ein Frevler nach dem Gerechten aus und trachtet danach, ihn zu töten"; 14 ויב]קש לשבית "und er trachtete danach zu beseitigen"; 4Q174 frg. 4,5 ]ובקש בכול כוחו לבזרמה "und er trachtete danach, sie mit seiner ganzen Kraft zu zerstreuen"; s.a. 4Q177 frg. 7,2 אשר יבקשו לחבל[ "die danach trachten zu verderben" (i.u.K.); s.a. von einem Volk 11QTa 58,34 מבקש לגזול מכול אשר יש לישראל "das danach trachtet, irgendetwas zu rauben von all dem, was Israel gehört"; Sir 7,6 (Ms.A 2v,10; Ms.C 3r,12) אל תבקש להיות מושל אם אין לך חיל להשבית זדון "trachte nicht danach, ein Herrscher zu sein, wenn du nicht die Macht hast, Vermessenheit zu beenden"


    1. : 4Q200 frg. 4,45 ועתה מבקש [אני אות]כה אבי אשר תשלחני "und jetzt bitte ich dich, mein Vater, dass du mich gehen lässt"

    2. : 4Q398 frg. 14-17 ii,45 (MMT C,2829) הבן בכל אלה ובקש מלפניו שיתקן את עצתך "beachte alle diese Dinge und erbitte von ihm, dass er rechtmacht deinen Rat"; Sir 7,4 (Ms.A 2v,89; Ms.C 3r,1011) אל תבקש מאל ממשלת וכן ממלך מושב כבוד "du sollst nicht von Gott Herrschaft erbitten und ebenso wenig vom König einen Ehrensitz"

    3. : 1QHa 8,24 (Suk. 16,6) ולבקש רוח בינ[ה] "und um zu bitten um einen Geist der Einsicht"

    4. : 4Q389 frg. 1,3 ]ובקשו על mögl. "und sie baten um ..." (i.u.K.)

   1. : Sir 20,4 (Ms.B 3r,13) וייי מבקש מידו "und Jahwe fordert (es) von seiner (scil. des Täters) Hand", a.Rd. בידןו "durch seine Hand"

   2. : || דרש (vgl. I.1.a) 1QS 5,11 כיא לוא בקשו ולוא דרשהו בחוקוהי "denn sie haben nicht gesucht und nicht geforscht in seinen Satzungen"

   3. : 4Q177 frg. 1-4,5 באחרית הימים בעת אשר יבקש ־[ "am Ende der Tage, in der Zeit, da er/man sucht"; frg. 21,2 ]אשר יבקש; 4Q173 frg. 1,3 א]שר יבקשו[; 4Q178 frg. 1,4 ]בקש הי־[; 4Q412 frg. 1,6 למבקשי[; 4Q418 frg. 17,3 ]בקשהו; frg. 102a+b,4 לכול מבקשיו; 4Q397 frg. 23,1 (PAM 43.668 frg. 4,2) ובקש

  Ableitungen:

  בקשה