זבח‎ II Schlachtopfer

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, זבח‎ II (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/620/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qitlteilw. qatl, Wz. זבח‎ I (mas. זֶבַח, זִבְח־; she. zēba; vok.p a. zebeḥ; vok.b zabaḥ, zåbaḥ, zibḥ-), "Schlachtopfer": he.

  Formen:

  sg.abs.

  : זבח 1QS 9,4; Sir 32,15 (Ms.B 6r,4)

  cs.

  : זבח 11QTa 52,15; CD 11,20; + ו: וזבח 11QTa 63,15

  + sf. 3.m.sg. + מן

  : ]מזבחו 4Q277 frg. 2,2 (L.u.)

  + sf. 3.f.sg. + ל + ו

  : ]ול[ז]בחה 4Q251 frg. 12,6 (L.u.; i.u.K.; od. zu זבח‎ I)

  + sf. 3.m.pl.

  : זבחם 4Q269 frg. 8 ii,1

  det.

  : הזבח 11QTa 60,7

  pl.abs.

  : זבחים 4Q258 7,5

  cs.

  : זבחי 11QTa 37,5; + ב: בזבחי 12; + ל: לזבחי 11Q17 9,4; + ל + ו: ולזבחי 11QTa 37,11

  + sf. 2.m.sg. + ו + ב

  : ובזבחיכה 1QIsaa 37,2 (für וּזְבָחֶיךָ Jes 43,23)

  + sf. 3.m.pl.

  : זבחיהם 4Q394 frg. 3-7 i,10 (MMT B,7), זבחיהמה 11QTa 37,14; + ל: לז[ב]חיהמה 10

  det.

  : הזבחים 1QM 2,5; + ו: והזבחים 4Q264a frg. 1,3

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : 11QTa 60,7 זובחי הזבח "die das Schlachtopfer opfern"; 4Q372 frg. 1,24 ולזבח זבחי[ "und zu opfern Schlachtopfer von" (i.u.K.)


    1. : אלה יתיצבו על העולות ועל הזבחים "diese (scil. die Führer der Dienstabteilungen) sollen hintreten zu den Brandopfern und den Schlachtopfern" 1QM 2,5; i.Bz.a. Sühne מבשר עולות ומחלבי זבח "mehr als das Fleisch von Brandopfern und Fettanteile vom Schlachtopfer" 1QS 9,4 (par. 4Q258 7,5 זבחים pl.); 4Q421 frg. 13+2+8,2 (4Q421 frg. 13+2+8,2 + frg. 13,2) כ]ול העולות והזבחים "alle Brandopfer und Schlachtopfer" (i.u.K.; par. 4Q264a frg. 1,3); עולה או זבח שלמים "als Brandopfer oder Schelamim-Schlachtopfer" 11QTa 52,15; לוא הביאותה לי שה לעולה ובזבחיכה לוא כבדתני "nicht hast du mir ein Schaf als Brandopfer gebracht und mit deinen Schlachtopfern hast du mich nicht geehrt" 1QIsaa 37,23 mit לעולה ובזבחיכה für עֹלֹתֶיךָ וּזְבָחֶיךָ Jes 43,23

    2. : יהיו מבשלים שמה את זבחיהמה [ו]את החטאות "sie sollen dort ihre Schlachtopfer kochen, und die Sündopfer ..." 11QTa 37,14

    3. : לכוהנים לז[ב]חיהמה ולבכורים ולמעשרות ולזבחי שלמיהמה "für die Priester, für ihre Schlachtopfer und für die Erstlingsabgabe und für die Zehnten und für ihre Schlachtopfer-Schlachtopfer" 1011

   2. : זבחי שלמי בני ישראל "die Schelamim-Schlachtopfer der Israeliten" 11QTa 37,5.1112 (par. 11Q20 10,3; s.u. VII.1); וזבח שלמים לוא תואכל עד יעבורו שבע שנים "und das Schelamim-Schlachtopfer darf sie (scil. eine Kriegsgefangene) nicht essen, bis sieben Jahre vergangen sind" 63,15; עולה או זבח שלמים "als ein Brandopfer oder Schelamim-Schlachtopfer" 52,15; זבח ה[שלמים 4Q395 frg. 1,5 (erg. durch par. 4Q394 frg. 3-7 i,1213 [MMT B,910])

   3. : 4Q174 frg. 9-10,1 זבח הצד[ק "das Schlachtopfer der Gerechtigkeit" i. Ausl. v. זִבְחֵי־ צֶדֶק (Dtn 33,19; i.u.K.)

   4. : Sir 32,15 (Ms.B 6r,4) ואל תבטח על זבח מעשק "und vertraue nicht auf ein Schlachtopfer aus erpresstem Gut"


    1. : 4Q394 frg. 3-7 i,10 (MMT B,7) בשר זבחיהם "das Fleisch ihrer Schlachtopfer"

    2. : 1QS 9,4 ומחלבי זבח "und mehr als die Fettanteile des Schlachtopfers" (par. 4Q258 7,5 זבחים pl.) s.o. II.1

    3. : 4Q394 frg. 3-7 i,11 (MMT B,8) במרק זבחם "in der Brühe ihres Schlachtopfers"

    4. : mögl. von paganen Opfern (DJD XVIII, 131) בדם זבחם "durch das Blut ihres Schlachtopfers" 4Q269 frg. 8 ii,1


    1. : 11QTa 37,1112 זבחי שלמי בני ישראל בזבחי הכוהנים "die Schelamim-Schlachtopfer der Söhne Israels mit den Opfern der Priester" (par. 11Q20 10,3), s.o. III

    2. : i.K. des himml. Opferkults 11Q17 9,4 לזבחי קדושים[ "für die Schlachtopfer der Heiligen" (i.u.K.)

    3. : Zit. Prov 15,8 (mit Abweichungen) i. CD 11,2021 כי כתוב זבח רשעים תועבה ותפלת צדקם כמנחת רצון "denn es steht geschrieben: Das Schlachtopfer der Frevler ist ein Gräuel, aber das Gebet der Gerechten ist wie ein wohlgefälliges Opfer" (par. 4Q271 frg. 5 i,1415)

  1. : mit פגול 11QTa 47,1314 ולוא יגאלו את מקדשי בעורות זבחי פגוליהמה אשר יזבחו בתוך ארצמה "aber sie sollen mein Heiligtum nicht durch die Häute ihrer unreinen Schlachtungen verunreinigen, die sie inmitten ihres Landes schlachten"