חלב‎ II Fett(teil)

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חלב‎ II (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/2008/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  PrN /ḫilb/ (SED I, No. 131; mas. חֵלֶב; she. ēləb), "Fett(teil)" als (bestes/nahrhaftes) Körperteil › übertr. auf andere Nahrungsmittel i.S.v. "das Beste/Nahrhafteste von ...": he.

  Formen:

  sg.abs.

  : חלב 4Q270 frg. 1a ii,1; CD 4,2, חילב 4Q130 frg. 1,4 (= חלב 34Se1 frg. 1,5; Fehler für חָלָב Ex 13,5); + כ: כחלב Sir 47,2 (Ms.B 16v,5)

  cs.

  : חלב 4Q270 frg. 3a ii,2

  + sf. 3.m.sg.

  : חלבו 11QTa 23,14; + ב + ו: ובחלבו 16,15; + מן: מחלבו 13

  + sf. 3.f.sg. + ו

  : ]וחלבה 4Q251 frg. 12,5

  + sf. 3.m.pl.

  : חלבם[ PAM 43.668 frg. 1,3 (i.u.K.; od. zu חלב‎ I); חלבמה 11QTa 22,6

  det.

  : החלב 4Q219 1,35

  pl.abs. + ו

  : וחלבים Sir 45,16 (Ms.B 15r,5)

  cs.

  : חלבי 4Q381 frg. 1,9 (L.u.); + ו: וחלבי 4Q258 7,5; + מן: ]מחלבי 4Q374 frg. 10,4 (L. מ unsich.); + מן + ו: ומחלבי 1QS 9,4

  det.

  : החלבים 4Q394 frg. 3-7 i,14 (MMT B,11; L. ה unsich.)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : מבשר עולות ומחלבי זבח "mehr als Fleisch von Brandopfern und als Fettstücke vom Schlachtopfer" 1QS 9,4 (par. 4Q258 7,5); החלבים והבשר "die Fettstücke und das Fleisch" 4Q394 frg. 3-7 i,14 (MMT B,11); ושרפו כולו שמה לבד מחלבו "und sie sollen ihn (scil. den Stier) dort ganz verbrennen, außer seinem Fett" 11QTa 16,13 u. Z. 1415 ויכפר בו[ על כול עם] הקהל בדמו ובחלבו "und er sühnt mit ihm für das ganze Volk der Versammlung, mit seinem Blut und mit seinem Fett"; הם יגישו לי חלב ודם "diese sollen mir Fett und Blut darbringen" CD 4,2 (Zit. Ez 44,15; par. 4Q270 frg. 1a ii,1); i.u.K. ]וחלבה לעש[ות "und ihr Fett, um zu machen" 4Q251 frg. 12,5 (Opfer-Zusammenhang s. Z. 6); ולקחתה מן [האיל] את כול ה[ח]לב "und du sollst nehmen vom Widder das ganze Fett" 4Q365 frg. 9b ii,4 (L.u.; vgl. Ex 29,22); ויבחר בו מכל חי להגיש עלה וחלבים "und er erwählte ihn (scil. Aaron) aus allem Lebenden, um Brandopfer und Fettstücke darzubringen" Sir 45,16 (Ms.B 15r,5) i. Anspiel. auf אֶת־ הָעֹלָה וְאֶת־ הַחֲלָבִים Lev 9,24, wofür qb. 11Q2 frg. 2,3 את העו]לה ואת החלב השלמ[ים "das Brandopfer und das Fett (als?/nämlich die?) Schelamimopfer"

    2. : 11QTa 22,6 וא]ת חלבמה יקטירו על מזבח ה[עולה "und ihr Fett sollen sie in Rauch aufgehen lassen auf dem Brandopferaltar" u. Z. 7 [ומנחתמה ]ונסכמה יקטירו על החלבי[ם "und ihr Speiseopfer und ihr Trankopfer sollen sie in Rauch aufgehen lassen auf den Fettstücken"; 23,14 ואת חלבו יקטיר המזבח "und sein Fett soll er (auf) dem Altar in Rauch aufgehen lassen"; 26,78 ואת חלבו ואת מנחת נסכו יקטיר על מזבח העולה "und sein Fett und das Speiseopfer seines Trankopfers soll er auf dem Brandopferaltar in Rauch aufgehen lassen"; 52,21 ואת חלבו יקטירו "und sein Fett sollen sie in Rauch aufgehen lassen"


     1. : ו]כול החלב אשר עליהן "und das ganze auf ihnen befindliche Fett" 4Q219 1,35 (par. 4Q220 frg. 1,7 [ו]את ה[חלב, L.u.), ähnl. 11QTa 20,6; 11QTa 23,16; 11Q20 1,15 (par. 11QTa 15,7, L.u.); וא]ת ה[ח]לב אשר על הקרבים "und das Fett, das auf den Eingeweiden ist" 7 (L.u.; par. 4Q219 1,34 ואת כו]ל ה[ח]לב, L.u.), a. 11QTa 20,5 (L.u.; i.u.K.)

     2. : mit כסה 11QTa 23,1415 החלב המכסה את הקרב ואת אשר על הקרבים "das Fett, das das Leibesinnere bedeckt, und das, was auf den Eingeweiden ist"; mit אשר‎ III u. על‎ I 16,7 החלב אשר על הקרב "das Fett, das auf dem Leibesinneren ist" (neben ואת החלב אשר עליה[נה "das Fett, das auf ihnen [den einzelnen Organen] ist" Z. 8)

    3. : כי כחלב מורם מקדש כן דויד מישראל "denn wie das Fettstück vom Heiligen abgehoben ist, so David von Israel" Sir 47,2 (Ms.B 16v,5)

   1. : mit מריא 4Q374 frg. 10,4 ]מחלבי מריא[ים "von den Fettstücken des Mastviehs"


   1. : 4Q381 frg. 1,9 לאכל חלבי כל "um das Beste von allem zu essen" (L.u.; i.u.K.)

   2. : 4Q270 frg. 3a ii,2 א]ת חלב הדגן "das Beste des Getreides" (i.u.K.)

  1. : PAM 43.668 frg. 1,3 חלבם[ "ihr Fett"