חטאתIIVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חטאתII (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/2013/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Sprachgeschichte:

qattal-t, Wz. חטאI (mas. חַטָּאת; she. ʿå̄ṭåt), wohl urspr. Abstr. zu חטאI pi. i.S.v. "entsündigen" (BL, § 38nˈˈ) "Entsündigung" › konkret "Sündopfer": he.

Formen:

sg.abs.

: חטאת 4Q366 frg. 4 i,2; + ו: וחטת 4Q266 frg. 10 i,13 (i.u.K.; mögl. a. cs. od. zu חטאה)

cs.

: חטאת 11QTa 16,18; + ל: לחטאת 11QTa 35,11; + ל + ו: ולחטאת 11QTa 25,15; + מן: מחטאת 11QTa 25,14

+ sf. 3.m.sg.

: חטאתו 4Q270 frg. 7 i,17 = חטתו par. 4Q266 frg. 11,3 (ו L.u.)

det.

: החטאת 11QTa 26,10; + ל: לחטאת 11QTa 17,14

pl.abs./cs.

: חטאות 4Q365a frg. 2 i,6

cs. + ל + ו

: ולחטאות 11QTa 35,12

det.

: החטאות 11QTa 37,14; + ל: לחטאות 11QTa 16,12

Semantik:

Alles zeigen   1. : שעיר ]עזים לחטאת "einen Ziegenbock als Sündopfer" 11QTa 18,4 u. ושעיר עזים אחד לחטאת "... und einen Ziegenbock für das Sündopfer" 11QTa 17,14; 25,1314 ohne ו; 28,8.11 (vgl. Num 29,11.22.25, dort mit לII, 𝔐 ohne); pl. והיו אוכלים את חטאות "und sie sollen die Sündopfer essen" 4Q365a frg. 2 i,6 u. במקום מובדל לחטאות "an einem Ort, der für die Sündopfer abgesondert ist" 11QTa 16,12

   2. : 11QTa 26,10 ורחץ את ידיו ואת רגליו מדם החטאת "und er (scil. der Hohepriester am Versöhnungstag) soll seine Hände und seine Füße waschen vom Blut des Sündopfers"

   3. : 11QTa 25,14 לבד מחטאת הכפורים "abgesehen vom Sündopfer der Versöhnung" (Num 29,11) u. Z. 1516 ולחטאת הכפורים תקריבו אלים שנים לעולה "und als Sündopfer der Versöhnung sollt ihr zwei Widder als Brandopfer darbringen"

   4. : 11QTa 35,12 ולחטאות העם ולאשמותמה "und für die Sündopfer des Volkes und für ihre Schuldopfer" u. Z. 1314 למען לוא ישוגו הכוהנים בכול חטאת העם ובכול אלי אשמות "damit sich die Priester nicht unabsichtlich vergehen in Bezug auf irgendein Sündopfer des Volkes oder irgendeinen Widder des Schuldopfers"

   5. : 11QTa 16,18 חטאת קהל הוא "ein Sündopfer der Gemeinde ist er (scil. der Stier)"; 11QTa 26,9 חטאת הקהל הוא "das Sündopfer der Gemeinde ist er"

   6. : 11QTa 35,11 לחטאת הכוהנים "für das Sündopfer der Priester"

   7. : 11QTa 35,1011 ועשיתה מקום ... לחטאת ולאשם מובדלים זה מזה "und du sollst einen Ort machen ... für das Sündopfer und für das Schuldopfer voneinander getrennt"

   8. : 11QTa 37,14 יהיו מבשלים שמה את זבחיהמה [ו]את החטאות "sie sollen dort ihre Schlachtopfer kochen(,) und die Sündopfer ..."

  1. : i.Zshg. der Herstellung des Reinigungswassers ואפ על טהרת פרת החטאת "und ferner: bezüglich der Reinheit der (jungen) Kuh des Sündopfers" 4Q394 frg. 3-7 i,16 (MMT B,13; par. 4Q395 frg. 1,8 טהרת פרת החט[את L.u.) u. Z. 1718 (B,1415) והמזה את [מי] החטאת "und wer auch immer das Wasser des Sündopfers versprengt"; [להביא] חטאת "wobei er ein Sündopfer bringt" 4Q397 frg. 6-13,9

  2. : i.Zshg. versehentlicher Sünden אשר יביאו את חטתו _____ [ו]את אשמו "dass man bringen soll sein Sündopfer und sein Schuldopfer" 4Q266 frg. 11,23 (par. 4Q270 frg. 7 i,17); in Wiedergabe von Num 29,38 ושע]יר חטאת אחד "und einen Ziegenbock als ein Sündopfer" 4Q366 frg. 4 i,2 (ebenso Z. 6, teilw. erg.); in Wiedergabe von Lev 15,15 אחד] חטאת ואחד עלה "eine (Taube) als Sündopfer und eine als Brandopfer" 4Q367 frg. 2a-b,12; לחטאת ... בעד כול העדה "zum Sündopfer ... zugunsten der ganzen Gem|einschaft" 4Q375 frg. 1 ii,6 (vgl. Lev 16)

 1. : 4Q266 frg. 10 i,13 ממנ]חה וחטת (od. zu חטאה); 4Q382 frg. 13,1 וחטא[ות] (od. zu חטאה) od. l. z.B. וחטא[ו] (zu חטאI); 4Q513 frg. 22,2 ]חטת ו/יא[