זעם‎ I zornig äußern, zürnen, verfluchen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, זעם‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/518/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ZʿM, urspr. "erklären", "ein Statement abgeben" (vgl. arab., sab.) › "sich vehement, bestimmt äußern" › he. "zornig äußern" › "zürnen" u. "verfluchen": bhe.; vereinz. mhe.2b i.A.v. 𝔐; piyyut. u. selten sp. Midraschim u. Hekh.

  Formen:

  qal pf. 3.m.sg. + sf. 1.comm.sg.

  : זעמני 4Q525 frg. 23,10

  pf.cons. 3.comm.pl.

  : וזעמו 1QM 13,1 (L.u.)

  impf. 3.m.pl.

  : יזעמ[ו] 4Q286 frg. 7 ii,1

  ptz. m.sg.abs./cs. + ו

  : וזועם Sir 3,16 (Ms.C 1r,4)

  qalpass. ptz. m.sg.abs. + ו

  : וזעום 1QS 2,7

  pl. + ו

  : וזעומים 1QM 13,5

  cs.

  : ]זעומי 4Q525 frg. 21,2 (L.u.)

  hif. impf. 3.m.sg.

  : יזעים Sir 43,16 (Ms.B 12v,r.Rd. B 2)

  ptz. m.sg.abs.

  : מזעים Sir 40,29 (Ms.B 10v,5; L.u.)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : i.K. eines Verfluchungsritals d. Gemeinschaft 4Q286 frg. 7 ii,12 ואחר יזעמ[ו] את בליעל ואת כול גורל אשמתו וענו ואמרו ארור [ב]ליעל "und danach sollen sie Belial verfluchen und die ganze Gefolgschaft seiner Schuld, und sie heben an und sagen: Verflucht sei Belial ..."

    2. : Sir 3,16 (Ms.C 1r,45) כמגדף העוזב אביו וזועם אל יסחוב אמו "wie ein Lästerer ist der, der seinen Vater im Stich lässt, und einer, der Gott verflucht, schleppt fort (wahrsch. i.S.v. "verstoßen") seine Mutter"

    3. : i.K. einer Zeremonie i. endzeitl. Krieg 1QM 13,12 וברכו על עומדם את אל ישראל ואת כול מעשי אמתו וזעמו שם את ב[לי]על ואת כול רוחי גורלו "und sie (scil. Priester, Leviten und Älteste) sollen von ihrem Platz aus den Gott Israels und alle Taten seiner Wahrheit preisen, aber Belial und alle Geister seines Loses sollen sie dort verfluchen" (vgl. III.1.a)

   1. : 4Q525 frg. 23,10 כי זעמני אל "denn Gott zürnte mir" od. "denn Gott verfluchte mich"; u. in unsicherer Zuordnung (mögl. zu זעם‎ II) frg. 21,9 וזעמ[ u. neben חרון nachgetragen 4Q433a frg. 3,4 ]חרונו וזעמ ע[-- לכול ע[ "sein(es) Zorn(s) und er hat verflucht ... für alle"     1. : i.K. einer Zeremonie i. endzeitl. Krieg וארור בליעל במחשבת משטמה וזעום הואה במשרת אשמתו וארורים כול רוחי גורלו במחשבת רשעם וזעומים המה בכול עבודת נדת טמאתם "und verflucht sei Belial wegen des feindseligen Planens und verwünscht sei er wegen der Herrschaft seiner Schuld; und verflucht seien alle Geister seiner Gefolgschaft wegen ihres gottlosen Planens und verwünscht seien sie wegen des ganzen Dienstes ihrer unreinen Abscheulichkeit" 1QM 13,45, ähnl. 4Q286 frg. 7 ii,24 mit folgendem וארור הרש[ע בכול קצי] ממשלותיו וזעומים כול בני בלי[על] בכול עונות מעמדמה "und verflucht sei der Frevler an allen Enden seines Herrschaftsgebiets und verwünscht seien alle Söhne Belials wegen aller Vergehen ihres Postens" Z. 56

     2. : i.K. der Bundeszeremonie 1QS 2,78 ארור אתה לאין רחמימ כחושך מעשיכה וזעום אתה באפלת אש עולמים "verflucht seist du ohne Erbarmen entsprechend der Finsternis deiner Taten und verwünscht seist du in der Finsternis des ewigen Feuers"

    1. : 4Q525 frg. 21,2 ]זעומי אלוהים "von Gott Verfluchte" (L.u., i.u.K.)

  1. : Sir 40,29 (Ms.B 10v,5) לאיש יודע סוד מעים יסור מזעים "für einen Mann, der das Geheimnis des Leibes kennt, ist es eine erschütternde Zurechtweisung"; 43,16 (Ms.B 12v,r.Rd. B 2) ובכוחו יזעים הרים "und durch seine Kraft erschüttert er Berge"

  Ableitungen:

  זעם‎ II , זעמה