ברא‎ I schaffen, hervorbringen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, ברא‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/516/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  BRʾ (a/a), "schaffen, hervorbringen": he.

  Formen:

  qal pf. 3.m.sg.

  : ברא 1QS 3,17; CD 4,21; Sir 15,14 (Ms.A 6r,25; Ms.B 2r,15)

  + sf. 3.m.sg.

  : ברהו 4Q487 frg. 1 ii,2

  + sf. 3.m.pl.

  : בראם 4Q180 frg. 1,2

  + sf. 1.comm.pl.

  : בראנו 4Q265 frg. 3,2

  2.m.sg.

  : בראתה 1QHa 7,30 (Suk. 15,17), ברתה 4Q408 frg. 3+3a,8

  + sf. 3.m.sg.

  : בראתו 1QHa 7,27 (Suk. 15,14)

  + sf. 3.m.pl.

  : בראתם 1QHa 5,25 (Suk. 13,8)

  sf. 1.comm.pl.

  : בראתנו 1Q34bis frg. 3 i,7, ברתנו 4Q504 frg. 1-2R iii,4, viell. a. ב]רותנו 1QM 13,9 = ברתנו 4Q495 frg. 2,1 (od. beides eher zu ברר, vgl. A.III.1 u. 2)

  1.comm.sg.

  : בראתי 1QIsaa 45,15 (=בָּרָאתִי Jes 54,16)

  + sf. 3.m.sg.

  : בראתיהו 1QIsaa 36,16 (= בְּרָאתִיו Jes 43,7)

  impf. 1.comm.sg.

  : אברא 11QTa 29,9

  impf.cons. 3.m.sg.

  : ויברא 4Q305 frg. 1 ii,1

  imp. m.sg.

  : ברא 4Q393 frg. 1 ii-2,6

  ptz. m.sg.abs. od. cs.

  : בורה 1QIsaa 35,14 (= בּוֹרֵא Jes 42,5); + ב: בבורה 1QIsaa 47,19 (für בּוֹרֵא Jes 57,19); + ו: ובורה 1QIsaa 38,12 (= וּבוֹרֵא Jes 45,7)

  cs. + sf. 3.m.sg.

  : בוראו Sir 3,16 (Ms.A 1r,8)

  + sf. 2.m.sg.

  : בוראך[ 4Q409 frg. 1 ii,6, בוראיכה 1QIsaa 36,9 (= 9)

  + sf. 1.comm.sg.

  : בראי 4Q372 frg. 1,24

  m.sg.det.

  : הבורא 1QM 10,12

  inf.cs. + כ

  : כברא Sir 16,26 (Ms.A 6v,29); + ל + ו: ולברוא 1QHa 5,28 (Suk. 13,11)

  nif. pf. 3.m.sg.

  : נברא Sir 48,13 (Ms.B 18r,2; wahrsch. Verlesung aus נבא, s. נבא)

  3.f.sg.

  : נבראה Sir 5,14b (Ms.A 2r,4)

  3.comm.pl.

  : נבראו 4Q377 frg. 2 ii,12 (L.u.); Sir 39,30 (Ms.B 9v,3)

  inf.cs. + sf. 3.m.pl.

  : הבראם 4Q215a frg. 1 ii,9

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : ורוח חדשה ברא בנו "und erschaffe in uns einen neuen Geist" 4Q393 frg. 1 ii-2,56 (vgl. Ps 51,12)

    2. : mit כוח "Kraft" 1QHa 9,15 (Suk. 1,13) אתה בראתה ארץ בכוחכה "du hast die Erde durch deine Kraft erschaffen"

   1. : ובטרם בראתם ידעתה כול מעשיהם "und bevor du sie erschaffen hattest, kanntest du all ihre Taten" 9 (Suk. 1,7); vom Menschen [וכול פעול]תו הכינותה בטרם בראתו "und all sein Tun (?) hast du festgelegt, bevor du ihn geschaffen hast" 7,2627 (Suk. 15,1314); ]בטרם בראם ידע מחשב[ותיהם "bevor er sie erschaffen hatte, kannte er ihre Vorhaben" 4Q180 frg. 2-4+8 ii,10; לשפוט בם את כול מעשיך בטרם בראתם "um mit ihnen all deine Werke zu richten, bevor du sie erschaffen hattest" 1QHa 5,2425 (Suk. 13,8 + frg. 20,2); mögl. von den קצים (vgl. Z. 1) כטרם בראם "bevor er sie erschaffen hat" 4Q180 frg. 1,2 (Präp. כ‎ II wahrsch. Schreibfehler für ב)


    1. : הוא ברא חשך[ וא]ור לו "er hat erschaffen Finsternis und Licht für sich" 4Q392 frg. 1,4 (vgl. Jes 45,7); mögl. von Israel (vgl. a. III.2) ברתנו לכ[ה "du hast uns erschaffen für dich" 4Q495 frg. 2,1, vgl. aber par. 1QM 13,9, wo wahrsch. ב]רותנו לכה zu lesen ist, das auf ברר verweist (die a. mögl. L. ב]רותנו würde zu einer he. sonst nicht belegten Form von ברא‎ I in Analogie zu III-ו/י führen)

    2. : והואה ברא אנוש לממשלת תבל "und er hat den Menschen erschaffen zur Herrschaft über den Erdkreis" 1QS 3,1718; i.Bz.a. Israel (vgl. a. III.1) ולכבודכה ברתנו ובנים שמתנו לכה לעיני כול הגוים "und zu deiner Ehre hast du uns erschaffen und als Söhne hast du uns eingesetzt für dich vor den Augen aller Völker" 4Q504 frg. 1-2R iii,45 (vgl. Jes 43,7; od. zu ברר); i.u.K. ברהו לעפר "er erschuf ihn zum Staub" 4Q487 frg. 1 ii,2     1. : מראש "von Anfang an" Sir 16,26 (Ms.A 6v,29) כברא אל מעשיו מראש "als Gott von Anfang an seine Werke erschuf"

     2. : מבראשטית "von Anfang an" אלהים מבראשטית ברא אהדם "Gott hat von Anfang an den Menschen erschaffen" 15,14 (Ms.A 6r,2425; Ms.B 2r,15)

    1. : Sir 38,4 (Ms.B 8r,10) אל מארץ ברא שׂמים "Gott hat aus der Erde Heilkräuter geschaffen" als Var. a.Rd. zu אל מארץ מוציא תרופות "Gott lässt aus der Erde Heilmittel hervorgehen"

   2. : 43,14 (Ms.B 12v,16) ברא אוצר "er hat eine Vorratskammer erschaffen" (dgg. Ms.Mas 6,7 פרע אוצר "er hat die Vorratskammer freigesetzt") i.S.v. "Wolke als Vorratskammer für Regen u. Gewitter" || ויעף עב[י]ם "und er hat fliegen gelassen Wolken"; von der Erde 1QHa 9,15 (Suk. 1,13) (s. I.2); von Licht und Finsternis 4Q392 frg. 1,4 (s. III.1); ברתה את הבקר אות להופיע ממשלת אור לגבול יומם "du hast den Morgen geschaffen als Zeichen für das Erscheinen der Herrschaft des Lichts für das Gebiet des Tages" 4Q408 frg. 3+3a,8


    1. : ויברא בו חיות[ "und er erschuf darin Lebewesen" 4Q305 frg. 1 ii,1

    2. : ויסוד הבריאה זכר ונקבה "und die Grundlage der Schöpfung ist: Männlich und weiblich hat er sie erschaffen" CD 4,21 (Gen 1,27); Sir 15,14 (Ms.A 6r,24; s.o. IV); בטרם בראתו "bevor du ihn erschaffen hattest" 1QHa 7,27 (Suk. 15,14; s.o. II); i.u.K. בראנו "hat er uns erschaffen" 4Q265 frg. 3,2 u. בראתנו "hast du uns erschaffen" 1Q34bis frg. 3 i,7

    3. : 4Q504 frg. 1-2R iii,4 (s.o. III.2)
   3. : ורשעים בראתה "aber Frevler hast du erschaffen" 1QHa 7,30 (Suk. 15,17); Sir 34,13 (Ms.B 4r,4) רע עין שונא אל ורע ממנו לא ברא "das Böse des Auges hasst Gott und nichts Schlimmeres als es hat er erschaffen", vgl. als Var. mit חלק‎ II für ברא‎ I Z. 6 רע מעין לא חלק אל "Schlimmeres als das Auge hat Gott nicht erschaffen"

   4. : אתה בראתה צדיק ורשע "du hast den Gerechten und den Frevler erschaffen" 1QHa 12,39 (Suk. 4,38)

   5. : אתה בראתה רוח בלשון ותדע דבריה "du hast den Hauch auf der Zunge erschaffen und du kennst ihre Reden" 9,2930 (Suk. 1,2728) zum Lobpreis Gottes 4Q411 frg. 1 ii,13

   6. : von Himmel und Erde וראו מי ברא את אלה "und seht, wer diese erschaffen hat" 1QIsaa 42,20 (ohne Parallele in Jes 51,6); לכול מעשיו ברא[ "... all seine Werke hat er erschaffen" (i.u.K., od. "...all seine Werke; er hat erschaffen ...") 11Q5 2,3 (ohne Parallele in Ps 146,9)

   7. : הבורא ארץ "der Schöpfer der Welt" 1QM 10,12; רצון בראי "der Wille meines Schöpfers" 4Q372 frg. 1,24 (i.u.K.; teilw. erg. in par. 4Q371 frg. 2,2); בוראך[ "dein Schöpfer" 4Q409 frg. 1 ii,6 (i.u.K.); i.K. der Elternehre כי מזיד בוזה אביו ומכעיס בוראו מקלל אמו "fürwahr, vermessen handelt der, der seinen Vater verachtet, und seinen Schöpfer zum Zorn reizt der, der seine Mutter verächtlich behandelt" Sir 3,16 (Ms.A 1r,78)


    1. : עד יום הבריה אשר אברא אני את מקדשי "bis zum Tag der (neuen) Schöpfung, an dem ich mein Heiligtum (neu) erschaffen werde" 11QTa 29,9

    2. : 4Q393 frg. 1 ii-2,56 ורוח חדשה ברא בנו "und erschaffe in uns einen neuen Geist" (vgl. Ps 51,12; s. VII.1); להשמיד ]אשר קדם ולברוא חדשות "zu vernichten (?), was früher war und Neues zu erschaffen" 1QHa 5,2829 (Suk. 13,1112) (vgl. Jes 65,17), vgl. mögl. בראם לחד[ש "er hat sie erschaffen, um zu erneuern" 4Q215a frg. 2,2 (L. לחד[ש sehr unsicher) u. א]תה בראתה את כולמה[ ו]מחדש[ "du hast sie alle erschaffen und erneuernd ..." 4Q287 frg. 3,4 (etliche L.u.)


   1. : --] פעולתם בטרם הבראם "... ihre Taten, bevor sie erschaffen wurden" 4Q215a frg. 1 ii,89 (i.u.K.)

   2. : von Instrumenten des Gerichts כל גם אלה לצורכם נבראו "all diese wurden für ihren Zweck erschaffen" Sir 39,30 (Ms.B 9v,3)

   3. : von der Scham/Schande על גנב נבראה "für den Dieb wurde sie erschaffen" Sir 5,14b (Ms.A 2r,4); על רשע נבראה רעה "für den Frevler wurde das Böse erschaffen" Sir 40,10 (Ms.B 10r,2)

   4. : אשר לוא נבראו "die nicht erschaffen worden sind" 4Q377 frg. 2 ii,12 (i.u.K.)

   5. : ומתחתיו נברא בשרו "und aus seinem Grab wurde sein Leib (neu) erschaffen" Sir 48,13 (Ms.B 18r,2) (vgl. 2 Kön 13,21; mögl. aus נבא "wirkte er als Prophet" verlesen, vgl. Smend 1906b, 463; ähnl. Segal 1972, 333)

  Ableitungen:

  בריאה‎ I , בריה‎ I