טרם (Zeit des) Nochnichtsein(s)/-werden(s)

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, טרם (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1141/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  Etym. unklar; wahrsch. PrN nach qatl (mas. טֶרֶם; she. ṭērəm; die Ableitung von ṬRY "frisch sein" [z.B. Köhler 1941, 230] auf Grund des Ketibs בטרום Rut 3,14 kann inhaltlich u. phonetisch nicht überzeugen, eher dürfte hier ein denom. טרם "noch nicht sein" vorliegen, vgl. analog piyyut.); Grundbed. "(Zeit des) Nochnichtsein(s)/-werden(s)", meist im cs. mit folgender Angabe dessen, was noch nicht war, adv. gebraucht (zum nominalen Hintergrund vgl. a. Köhler 1941, 229; i. sp. Midraschim vereinz. a. טרם ש [Wa-jissau 2]), analog zu אשר‎ III a. vor asyndetischem Relativsatz, wobei die adv. Funktion im Obersatz häufig mit ב‎ II vereindeutigt wird; d. (scheinbare) abs. i.S.v. "noch nicht" (bhe.) lässt sich aus dem Übergang solcher Adverbialsätze in die Funktion anderer Satzteile erklären (z.B. וְהֵמָּה טֶרֶם יִשְׁכָּבוּן "und sie waren zur Zeit des Nochnichtseins, dass sie sich niedergelegt hatten" › "sie hatten sich noch nicht niedergelegt" Jos 2,8 ; vgl. Brockelmann 1956, § 145bα): he. ohne mhe.1

  Formen:

  sg.cs.

  : טרם 1QS 6,10, טֶרֶם Sir 11,8 (Ms.A 4r,25); + ב: בטרם 1QHa 5,25 (Suk. 13,8), בְטֶרֶם Sir 11,7 (Ms.A 4r,24); + ב + ו: ובטרם 1QS 10,15; CD 2,7; + כ: כטרם 4Q180 frg. 1,2 (cj. wahrsch. כטרם)

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : 1QHa 7,2627 (Suk. 15,1314) [וכול פעול]תו הכינותה בטרם בראתו "und all sein (scil. des Menschen) Tun (?) hast du festgelegt, bevor du ihn erschaffen hast"; לשפוט בם את כול מעשיך בטרם בראתם "um mit ihnen zu richten all deine Geschöpfe, bevor du sie erschaffen hattest" 5,2425 (Suk. 13,8 + frg. 20,2); ובטרם בראתם ידעתה כול מעשיהם "und bevor du sie erschaffen hattest, kanntest du all ihre Taten" 9,9 (Suk. 1,7); --] פעולתם בטרם הבראם "... ihre Taten, bevor sie erschaffen wurden" 4Q215a frg. 1 ii,89; ]בטרם בראם ידע מחשב[ותיהם "bevor er sie erschaffen hatte, kannte er ihre (?) Gedanken" 4Q180 frg. 2-4+8 ii,10, s.a. III; ובטרם נוסדו ידע את מעשיהם "und bevor sie gegründet wurden, hatte er ihre Taten gekannt" CD 2,78; אמרו המשל והגידו החידה בטרם נדבר ואז תדעו אם הבטתם "sagt (Subj. Magier) den Spruch und verkündet das Rätsel, bevor es gesagt wurde, und dann werdet ihr erkennen, ob ihr (wirklich) gesehen habt" 4Q300 frg. 1a ii-b,1; mit Präp. כ‎ II, wohl Verschreibung für ב‎ II, 4Q180 frg. 1,2 ונהיה כטרם בראם "und das, was existiert, bevor er sie erschaffen hat"

     2. : 11Q5 21,11 (Sir 51,13) בטרם תעיתי ובקשתיה "bevor ich in die Irre gegangen wäre, da hatte ich sie (schon) gesucht"


     1. : 1QHa 9,1213 (Suk. 1,1011) ורוחות עוז לחוקיהם בטרם היותם למלאכי "und Geister von Stärke entsprechend ihrer Bestimmung, bevor sie zu Engeln von ... wurden" (i.u.K.), Z. 2122 (1920) ובחכמת דעתכה הכ[י]נותה תע[ו]דתם בטרם היותם "und durch die Weisheit deiner Erkenntnis hast du ihre Bezeugung gegründet, bevor sie existierten" u. Z. 30 (28) ותכן פרי שפתים בטרם היותם "und du hast die Früchte ihrer Lippen festgesetzt, bevor sie (scil. die Früchte, d.h. die Worte) existierten"

     2. : טרם היותם "bevor sie existierten" 4Q176 frg. 22,3 (näherer K. unklar)     1. : אל ידבר איש בתוכ דברי רעהו טרם יכלה אחיהו לדבר "niemand soll mitten in die Worte seines Nächsten hineinreden, bevor der andere aufgehört hat zu reden" 1QS 6,10; ואל] תשפוך שיח טרם תשמע את מליהם ... לפנים שמע אמרם ואחר תשיב ב[דברי "aber lass keine Rede sich ergießen, bevor du ihre Worte gehört hast ... höre zuerst auf ihre Rede und danach antworte" 4Q525 frg. 14 ii,2224; בְּנִי אַל תָשִיב דָבָר טֶרֶם תִשְמַע וּבְתֹוךְ שִׂיחָה אַל תְדָבֵּר "meine Sohn, antworte nicht, bevor du zugehört hast, und mitten in eine Rede sollst du nicht hineinsprechen" Sir 11,8 (Ms.A 4r,2526, par. Ms.B 1v,13 בטרם); 4Q271 frg. 2,45 [ואל ]יאכל איש[ ... ] טרם ישלחו [הכוה]נים את ידם [לבר]ך "keiner soll essen ..., bevor die Priester ihre Hand ausgestreckt haben, um zu segnen"; mögl. a. ורחץ ויכבס טרם [יוכל "und er soll sich waschen und reinigen, bevor er isst" 4Q274 frg. 2 i,12 u. להטהר טרם "sich zu reinigen, bevor" 4Q414 frg. 1 ii-2 i,6 (beide i.u.K.)

     2. : והיו להפריח נצר למטעת עולם להשריש טרם יפריחו "und sie (scil. Bäume) sind da, um einen Sprössling sprießen zu lassen für die ewige Pfanzung, sich zu verwurzeln, bevor sie ausschlagen" 1QHa 16,78 (Suk. 8,67)

    1. : 4Q420 frg. 1a ii-b,1 לוא ישיב בטרם ישמ[ע] "er soll nicht antworten, bevor er gehört hat" u. in Fortsetzung dessen durch den Paralleltext 4Q421 frg. 1a ii-b,1314 ולוא ידבר בטרם יבין "und er soll nicht sprechen, bevor er begriffen hat"; Sir 14,13 (Ms.A 6r,2) בטרם תמות היטב לאוהב "bevor du stirbst, erweise einem Freund eine Wohltat"; i.K. des Lobpreisens 1QS 10,15 ובטרם ארים ידי להדשן בעדני תנובת תבל "und bevor ich meine Hand erhebe, um mich an den Köstlichkeiten des Ertrags der Erde zu laben"; 4Q424 frg. 3,1 איש שופט בטרם ידרוש ומאמין בטרם "derjenige, der ein Urteil fällt, bevor er Nachforschungen angestellt hat, und der vertraut, bevor ..." (i.u.K.); בטרם תקח נחלתכה מידו "bevor du deinen Anteil nimmst aus seiner Hand" 4Q418 frg. 81+81a,11 (i.u.K.); Sir 11,7 (Ms.A 4r,2425) בְטֶרֶם תַחְקר אַל תְסַלֵף בַּקֵר לְפָנִים וְאַחַר תַזִּיף "bevor du nicht geprüft hast, erkläre nicht für falsch, prüfe zuerst und dann weise zurecht" u. V. 27 (1617) בטרם תחקר אדם אל תאש[רה]ו "bevor du einen Menschen nicht erforscht hast, preise ihn nicht glücklich", zu V. 8b (13) s.o. II.1.a

   1. : למועדים בטרם[ "in Bezug auf die festgesetzten Zeiten, bevor" 4Q215a frg. 2,5; כ]ול מעשיו בטרם "all seine Werke, bevor" 11Q16 frg. 1,2