חודש Neuwerden

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חודש (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/326/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qutl, Wz. חדש‎ I (mas. חֹדֶשׁ; she. å̄dəš; Hier. hodes), eig. wohl nomen actionis "Neuwerden" › vom Monat als Bezeichnung des Monatsanfangs, d. durch das Neuwerden des Mondes gekennzeichnet ist › "Neumond(tag)" › a. "Monat"; als Bezeichnung des neuen Mondes selbst erst bei Sir u. mhe. belegt: he.

  Formen:

  m.sg.abs.

  : חודש 1QS 10,3, חדש 4Q256 19,1; CD 14,13; + ל: לחודש 4Q267 frg. 9 i,1, לחד[ש 4Q306 frg. 1,2; + מן + ו: ומחדש 2

  cs.

  : חדש 4Q379 frg. 12,7 (L.u.)

  + sf. 3.m.sg. + ב

  : בחדשו Sir 43,8 (Ms.B 12v,9), mögl. a. בחודש[ 1QIsaa 54,15 (= בְּחָדְשׁוֹ Jes 66,23)

  det.

  : החודש 4Q252 1,11, החדש 4Q320 frg. 1 ii,3, חדש 4Q54 frg. 6,4 (= הַחֹדֶשׁ 1 Kön 8,2; haplographisch in הוא חדש הש[ביעי, mögl. auch phonetisch bedingt: [huʾā-hā-ḥo-] › [huʾā-ā-ḥo-] › [huʾā-ḥo-]); + ב: בחודש 4Q252 1,4, בחדש 4Q379 frg. 12,3; + ל: לחודש 4Q252 2,1; Mas1k 1,8

  pl.abs.

  : חודשים 1QS 7,3; + ב: בחדשים 4Q286 frg. 5,7 (L.u.)

  cs. + ל

  : לחודשי 11QTa 14,8

  + sf. 3.f.sg.

  : חודשיה 4Q284 frg. 1,4

  + sf. 3.m.pl. + ל

  : לחודשיהם 1QM 2,4

  det.

  : החודשים 11Q5 27,8; + ל: לחדשים 4Q320 frg. 4 ii,11

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : יתיצבו למועדיהם לחודשיהם ולשבתות ולכול ימי השנה "sie sollen hintreten zu ihren Festzeiten, zu ihren Neumonden und zu den Sabbaten und zu allen Tagen des Jahres" 1QM 2,4 (vgl. Ez 45,17)

   2. : i. halakh. K. מעול]ת התמיד [ו]עולת החודש "außer dem Tamid-Brandopfer und dem Brandopfer des Neumonds" 11QTa 25,7 (i.u.K.)

  1. : i.Zshg. priesterlicher Dienstzeiten (vgl. dgg. C.II.1.b u. c) עשתי עשר החודש בחזיר "der elfte Monatsanfang (fällt) in (die Dienstzeit des) Hesir" 4Q321 5,3; ähnl. 4Q321 4,8; 5,3.7; 6,23; 7,5    1. : Strafdauer bei Vergehen von Mitgliedern der Gemeinschaft (häufig i. Penal Code) ואם בשגגה דבר ונענש ששה חודשים "und wenn er aus Versehen geredet hat, dann soll er mit sechs Monaten bestraft werden" 1QS 7,3, ähnl. 4Q266 frg. 10 ii,4 u. 4Q265 frg. 4 i,6; i. Altersangaben ]במספר שמות כול זכר מבן חודש ולמעל[ה "nach der Zahl der Namen aller Männlichen, vom Alter eines Monats an und darüber hinaus" 4Q365 frg. 27,4 (Num 3,28); ferner שכר שני ימים לכל חדש לממעיט "einen Lohn von mindestens zwei Tagen pro Monat" CD 14,1213

    2. : הימים ולשבתת לחדשים [ול]שנים ולשמטים וליובלות "die Tage und in Bezug auf die Wochen/Sabbate, die Monate und die Jahre und die Erlassjahre und die Jubiläen" 4Q320 frg. 4 ii,1013; ו]שנים עשר חודשיה "und seine (scil. des Jahres) zwölf Monate" 4Q284 frg. 1,4 (i.u.K.)

    3. : 4Q381 frg. 1,8 [לח]דש ב[ח]דש למועד במועד ליום ביום "Monat für Monat, Festzeit für Festzeit, Tag für Tag"


     1. : 4Q306 frg. 1,2 כי יעברו [מיום] ליום ומחדש לחד[ש "denn sie werden übertreten von einem Tag zum anderen und von einem Monat zum anderen" (i.u.K.)

     2. : ו]מחודש לחודש 4Q267 frg. 9 i,1 "von einem Monat zum anderen" (i.u.K.; zusätzlich zu od. anstelle von מיום ליום "von einem Tag auf den anderen" par. 4Q270 frg. 6 iii,19; CD 9,6)

     3. : i. halakh. K. 11QTa 63,1314 ובכתה את אביה ואת אמה חודש ימים "und sie (scil. die Kriegsgefangene) soll ihren Vater und ihre Mutter einen Monat lang beweinen" (Dtn 21,13 𝔐 ירח‎ II für חדש)     1. : ב1 בייריב ל30 ב22 בשנים עשר החדש "am ersten (Tag) in (der Dienstzeit des) Jojarib entsprechend dem dreißigsten (Tag des Monats des Mondjahrs) am zweiundzwanzigsten (Tag) im zwölften Monat (des Sonnenjahrs)" 4Q320 frg. 1 ii,3; שבת בידעיה ל29 ב2 בעשתי עשר החדש "Sabbat in (der Dienstzeit des) Jedaja entsprechend dem neunundzwanzigsten (Tag des Monats des Mondjahrs) am zweiten (Tag) im elften Monat (des Sonnenjahrs)" frg. 2,13 (L.u.), ähnl. 4Q321 3,6; 4,6; ובעשרה בחודש הזה יום כפורים הוא "und am zehnten (Tag) in diesem Monat ist der Versöhnungstag" 11QTa 25,1011 (vgl. Lev 23,27); שיר עולת השבת השביעית בשש עשר לחודש "das Lied des Brandopfers des siebten Sabbats am sechzehnten (Tag) des Monats" 4Q403 frg. 1 i,30; 4Q503 frg. 11,2 (i.u.K.); mit יום 1QS 10,3 במבוא מועדים לימי חודש "beim Eintreten der Festzeiten entsprechend den Tagen eines Monats" (par. 4Q256 19,1); mit שנה‎ III 11QTa 14,8 לחודשי השנה "hinsichtlich der Monate des Jahres" (i.u.K.)

     2. : 4Q324a frg. 1 ii,3 יום רביעי [ב]מלכיה זה אחד בחודש העשירי "der vierte Tag in (der Dienstzeit des) Malkija: das (ist) der erste (Tag) im zehnten Monat" (L.u.)

     3. : 4Q325 frg. 1,67 רוש החודש השלישי אחר שבת "der Anfang des dritten Monats (ist am ersten Tag) nach dem Sabbat", ähnl. Z. 3; 11Q5 27,78 ולקורבן ראשי החודשים ולכול ימי המועדות ולים הכפורים שלושים שיר "und für die Opfergabe der Monatsanfänge und für alle Tage der Festzeiten und für den Versöhnungstag sind es dreißig Lieder"; ]ראשי חודש[ים 4Q508 frg. 32,2 (i.u.K.)

    1. : בשנת שש מאות שנה לחיי נוח בחודש השני "im sechshundertsten Lebensjahr Noachs, im zweiten Monat" 4Q252 1,34 (Gen 7,11); ע]ברו ביבשה בחדש [הרא]שון בשנת הא[חד ו]ארבעים שנה לצאתם מאר[ץ] מצרים "sie überschritten auf trockenem Boden im ersten Monat im einundvierzigsten Jahr ihres Auszugs aus dem Land Ägypten" 4Q379 frg. 12,35 (vgl. Jos 4,22); וכול יו [יושבי] המחנות יקהלו בחודש השלישי "und alle Bewohner der Lager sollen sich im dritten Monat versammeln" 4Q266 frg. 11,1617 (par. 4Q270 frg. 7 ii,11), vgl. mögl. a. בחודש השליש[י 4Q275 frg. 1,3 (i.u.K.)

  2. : i. hymn.-weisheitl. K. neben חודש als Zeitangabe חדש בחדשו הוא מתחדש "der Neumond (= der neue Mond) erneuert sich an seinem Neumond" Sir 43,8 (Ms.B 12v,9), a.Rd. dafür חדש כשמו והוא מתחדש "der Neumond ist wie sein Name und er erneuert sich" (vgl. Ms.Mas 5,25; 𝔊; 𝔖)


   1. : in Aufzähl. verschied. Zeiten 4Q286 frg. 1 ii,9 ושבועי קודש בתכונמה ודגלי חודשים "und Wochen von Heiligkeit nach ihrer Bestimmung und Zeichen von Monaten/der Neumonde"

   2. : i.u.K. 4Q286 frg. 5,7