חטא‎ I sich verfehligen, sündigen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חטא‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/20/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ḪṬʾ (i/a › a/a), "sich verfehlen", "sündigen": he.

  Formen:

  qal pf. 3.m.sg.

  : חטא Sir 47,23 (Ms.B 17v,2; L.u.)

  1.comm.sg.

  : חטאתי Sir 5,4 (Ms.A 1v,23), mögl. a. 4Q512 frg. 28,4 u. ]חטתי frg. 29-32,18 (beides L.u., i.u.K. sowie eher zu חטאה)

  1.comm.pl.

  : חטאנו CD 20,28 (L.u.)

  impf. 3.m.sg.

  : יחטא 11QTa 61,6

  3.f.sg.

  : תחטא 4Q266 frg. 11,2 (L.u.)

  ptz. m.sg.abs.

  : חוטא Sir 38,15 (Ms.B 8v,3), חוטה 1QIsaa 1,4 (= חֹטֵא Jes 1,4); + ו: וחוטא Sir 3,27 (Ms.C 2Av,10)

  cs. + ו

  : וחוטי 1QpHab 10,2

  pl.abs. + ו

  : חוטאים 11Q5 frg. E ii,13 (für חַטָּאִים Ps 104,35)

  inf.abs.

  : חטוא 4Q111 2,5 (für חֵטְא Klgl 1,8); + ו: וחטא Sir 42,1 (Ms.Mas 4,6; Ms.B 11v,3)

  cs.

  : חטוא 1QHa 6,28 (Suk. 14,17); + ל: לחטֹא Sir 15,20 (Ms.A 6v,1); + מן: מחטוא 1QHa 4,34 (Suk. 17,22)

  hif. pf. 3.comm.pl. + sf. 3.m.pl.

  : החטיום 4Q522 frg. 9 ii,10

  impf. 2.m.sg.

  : תחטא 4Q28 frg. 1,7 (= תַחֲטִיא Dtn 24,4)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : als Einleitung einer Warnung vor Handlungen verschiedener Art אך על אלה אל תבוש ואל תשא פנים וחטא "jedoch wegen Folgendem sollst du dich nicht schämen und nicht Rücksicht nehmen (wörtl. das Gesicht erheben), so dass du dich verfehlst" Sir 42,12 (Ms.B 11v,34; Ms.Mas 4,67)

    2. : ת]חשכהו מחטוא לך "du hältst ihn davor zurück, sich dir gegenüber zu verfehlen" 1QHa 4,34 (Suk. 17,22; i.u.K.) u. Z. 35 (23) מחטוא לך "weg vom Sich-Vergehen gegen dich" 1QHa 4,35 (Suk. 17,23; i.u.K.); neben עשות הרע 6,2829 (Suk. 14,1718) ובשבועה הקימותי על נפשי לבלתי חטוא לך [ו]לבלתי עשות מכול הרע בעיניך "und mit einem Eid habe ich es mir selbst auferlegt, mich nicht gegenüber dir zu verfehlen und nichts von all dem zu tun, was schlecht in deinen Augen ist"; והצלתנו מחטוא לכה "und du hast uns gerettet vor/herausgerissen aus dem Sich-Verfehlen dir gegenüber" 4Q504 frg. 1-2R ii,16 (i.u.K.)

    3. : Zit. Hab 2,10 i. P. ואשר אמר קצות עמים רבים וחוטי נפשכה "und wenn es heißt: "Ende vieler Völker und der du dich gegen sich selbst verfehlst" 1QpHab 10,12, vgl. das Gesamtzitat 9,1314 יעצתה בשת לביתכה קצוות עמים רבים וחוטי[ נפ]שכה "du hast als Schande für dein Haus Ausrottung vieler Völker beschlossen und zwar als einer, der sich gegen sich selbst verfehlt" (L.u.; 𝔐 וְחוֹטֵא)     1. : ו]יחזק את לב[ו ל]חטוא "aber er (scil. der Pharao) verhärtete sein Herz, so dass er sündigte" 4Q422 3,7 (i.u.K.); אל תאמר חטאתי ומה יעשה לי מאומה "sag nicht: 'Ich habe gesündigt, aber wie sollte mir etwas geschehen'" Sir 5,4 (Ms.A 1v,23; Ms.C 2r,45)

     2. : 4Q266 frg. 11,12 כאשר אמר ביד מושה על הנפש אשר תחטא בשיגגה "so wie er durch Mose über die Person gesagt hat, die aus Versehen sündigt" (vgl. Lev 4,27; Num 15,27), wahrsch. a. [וא]ם נפש אחת תחט[א בשגגה "und wenn eine einzelne Person aus Versehen sündigt" 4Q365 frg. 34,2 (L.u.; i.u.K.; Num 15,27)

     3. : וחוטא יוסיף חטא על חטא "und ein Sünder fügt hinzu Sünde zu Sünde" Sir 3,27 (Ms.C 2Av,1011, anders Ms.A ומתחולל מוסיף עון על עון "und der Unstetige/Verwirrte fügt Vergehen um Vergehen hinzu") u. מעט רעה כרעת אשה גורל חוטא יפול עליה "Weniges an Bosheit ist wie die Bosheit einer Frau; das Geschick eines Sünders soll auf sie fallen" Sir 25,19 (Ms.C 5r,911)

     4. : אם חטאתי לא תראני עין או אם אכזב בכל סתר מי יודע "wenn ich sündige, wird mich kein Auge sehen, oder wenn ich völlig im Verborgenen trügerisch handle, wer wird (es) merken" Sir 16,21 (Ms.A 6v,2526), vgl. a. לא צוה אנוש לחטֹא ולא החלים אנשי כזב "nicht hat er dem Menschen geboten zu sündigen, und nicht hat er Lügenleute bestärkt" 15,20 (Ms.A 6v,12) par. Ms.B 2v,5 [--] לחטא ולא למד שקרים לאנשי כזב "... zu sündigen, und nicht hat er die Lügenleute Lügen gelehrt"

     5. : CD 20,2829 ויתודו לפני אל חטאנו רשענו "und sie bekannten vor Gott: Wir haben gesündigt, wir haben uns schuldig gemacht" (vgl. teilw. erg. 1QS 1,25)

     6. : אשר חוטא לפני עושהו יתגבר לפני רופא "der, der vor seinem Schöpfer sündigt, zeigt sich vor einem Arzt überheblich" Sir 38,15 (Ms.B 8v,3; dgg. a.Rd. יסתוגר על ידי "wird in die Hände [des Arztes] ausgeliefert werden")

    1. : 11QTa 61,6 לוא יקום עד אחד באיש לכול עוון ולכול חטא אשר יחטא "ein einziger Zeuge tritt nicht gegen einen Mann in Bezug auf irgendein Vergehen oder irgendeine Sünde auf, die er begangen hat" (vgl. Dtn 19,15)

   1. : qb. 4Q51 3a-e,18 ]חטוא[ (i.K. von 1 Sam 2,25, i. unsich. Identifizierung, mögl. als Zusatz zu 𝔐)

  1. : אשר החטיום "die (scil. die Völker Kanaans) sie (scil. die Israeliten) verführt haben" 4Q522 frg. 9 ii,10 (i.u.K.); viell. ו[יח]טיא את ישראל "und er (scil. Jerobeam) verführte Israel" Sir 47,23 (Ms.B 17v,2; L. sehr unsich.; mögl. neben ebenso unsicherem חטא qal "er sündigte")