בינה Verstehen, Verständnis, Einsicht

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, בינה (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/188/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qitl, Wz. בין‎ I (mas. בִּינָה; samar. bīna), Nomen actionis "Verstehen", "Verständnis", "Einsicht": he.

  Formen:

  sg.abs.

  : בינה 1QHa 5,17 (Suk. frg. 15 ia,8); CD 5,17; Sir 6,35 (Ms.A 2v,4); + ב: בבינה 4Q418 frg. 69 ii,11; + ו: ובינה 1QS 4,3; + ב + ו: ובבינה 4Q300 frg. 1a ii-b,2

  cs.

  : בינת 1QHa 4,39 (Suk. 17,27) (L.u.); + ב: בבינת 4Q401 frg. 17,4; + כ: כבינת 1Q40 frg. 1,3; + ל: ]לבינת[ 4Q509 frg. 199,2 (L.u.); + ב + ו: ובבינת 4Q418 frg. 240,2

  + sf. 3.m.sg.

  : בינתו 4Q405 frg. 23 ii,13; + ו: ובינתו 4Q400 frg. 2,9; + מן: מבינתו 1QHa 23,12 (Suk. 18 i,11) (od. zu מבינה)

  + sf. 2.m.sg.

  : ]בינתך 1QHa 5,19 (Suk. frg. 15 ib,8; L.u.); + ב: בבינתך 7,25 (Suk. 15,12); + ל: לבינתך 6,24 (Suk. 14,13; L.u.), לבינתכה 22,31 (Suk. frg. 4,12); + מן: מבינתך 6,23 (Suk. 14,12), מבינתכה 1QM 10,16

  + sf. 1.comm.sg.

  : בינתי 4Q511 frg. 18 ii,6

  + sf. 3.m.pl.

  : בינתם 4Q403 frg. 1 ii,23

  pl.abs.

  : בינות 1QHa 10,21 (Suk. 2,19); CD 5,16

  cs.

  : בינות 4Q400 frg. 1 i,6; + ו: ובינות 1QIsaa 23,24 (für וּבִינַת Jes 29,14

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : 4Q300 frg. 8,6 ת]דעו היש אתכם בינה "ihr werdet erkennen, ob es bei euch Einsicht gibt" [i.u.K.]; Sir 6,35 [Ms.A 2v,34; Ms.C 3r,7] כל שיחה חפוץ לשמע ומשל בינה אל יצאך "habe Gefallen daran, jede Rede zu hören und ein Spruch von Verstand entgehe dir nicht"; i. weisheitl. Höraufruf 4Q418 frg. 177,4 וקח בינה האזינה "und nimm Verstand an, höre" [i.u.K.]; 4Q298 frg. 3-4 ii,45 ואנשי בינה "und Männer der Einsicht" [i.u.K.]; 4Q381 frg. 31,6 לא ]תכחד עוני לידעי בינה "du verbirgst mein Vergehen nicht vor solchen, die Einsicht erkennen" [i.u.K.]

    2. : 4Q299 frg. 8,7 ]יצר בינה לכול רודפי דעת "er hat Einsicht geschaffen für alle, die nach Erkenntnis streben" [i.u.K.]; 4Q418 frg. 55,9 וירדפו אחר כול שורשי בינה "und sie streben nach allen Wurzeln von Einsicht"; 4Q301 frg. 1,2 וחוקרי שורשי בינה "und Erforscher der Wurzeln der Einsicht"; ähnl. a. 4Q301 frg. 2b,1; 4Q418 frg. 69 ii,11 איכה תאמרו יגענו בבינה "wie könnt ihr sagen: Wir haben uns um Einsicht abgemüht"; 1QHa 6,14 [Suk. frg. 18,3] ומבקשי בינה "und Einsichtsuchende" [i.u.K.]

    3. : 4Q418 frg. 9+9a-c,14 צרוף לבכה וברוב בינה מחשבתיכה "läutere dein Herz und mit einer Fülle von Einsicht deine Gedanken" [par. 4Q416 frg. 2 iii,13]

    4. : 1QHa 10,1112 [Suk. 2,910] ותשימני ... סוד אמת ובינה לישרי דרך "und du hast mich gemacht ... zu einem Rat von Wahrheit und Einsicht für die Rechtschaffenen im Wandel"; 23,12 [Suk. 18 i,11] למ]שמיע ליצר מבינתו "für den, der dem Gebilde von seiner Einsicht verkündet"; 4Q372 frg. 3,5 ללמד בינה "um Einsicht zu lehren" [i.u.K.]; 1QS 10,2611,1 להודיע] לתועי רוח בינה "um Irrenden im Geist Einsicht bekannt zu machen" [vgl. Jes 29,24]


     1. : in Selbstbeschreibung des Beters 1QHa 9,2425 [Suk. 1,2223] רוח התועה ונעוה בלא בינה "ein Geist des Verkehrten und Verdrehten ohne Einsicht"; 4Q382 frg. 49,5 ]לוא איש בינה "kein Mann von Einsicht" [i.u.K.]; Sir 22,11 [Ms.C 4Ar,1112] על מת לבכות כי חדל אורו ועל כסיל לבכות כי חדל בינה "wegen eines Toten ist zu weinen, denn er hat aufgegeben [od. aufgehört hat] sein Licht, und wegen eines Toren ist zu weinen, denn er hat Einsicht aufgegeben"; i.Bz.a. Rehabeam Sir 47,23 [Ms.B 17v,1] רחב אולת וחסר בינה "von umfassender Torheit und fehlender Einsicht"

     2. : meist vom Volk CD 5,17 הם גוי אבד עצות מאשר אין בהם בינה "sie sind ein ratloses Volk, weil bei ihnen keine Einsicht ist" [vgl. Dtn 32,28]; 1QHa 12,8 [Suk. 4,7] וילבטו בלא בינה "und sie werden niedergetreten in fehlender Einsicht" [i.u.K.]; 4Q381 frg. 76-77,13 היש בינה תלמדו "gibt es Einsicht? So sollt ihr lernen" [i.u.K.]; 1QHa 13,2728 [Suk. 5,2526] ולמען אשמתם סתרת מעין בינה וסוד אמת "und wegen ihrer Schuld hast du verborgen die Quelle der Einsicht und den Rat der Wahrheit"; i.Bz.a. falsche Seher 4Q300 frg. 1a ii-b,2 כי חתום מכם[ ס]תם החזון וברזי עד לא הבטתם ובבינה לא השכלתם "denn das Verborgene der Vision [weniger wahrsch. ס]תם החזון "Siegel der Vision"] war vor euch [scil. falschen Sehern] versiegelt, und ewige Geheimnisse habt ihr nicht betrachtet und mit Einsicht seid ihr nicht verständig geworden"

   1. : 4Q403 frg. 1 ii,23 ודעת בינתם "und Erkenntnis ihrer Klugheit" [i.u.K.]; als Element im himml. Thronsaal 4Q286 frg. 1 ii,6 ומקור מבינה "und eine Quelle der Einsicht"; wahrsch. 11Q17 8,2 ]פלא דעת ובינ[ה "Wunder der Erkenntnis und Einsicht" [L.u.; i.u.K.]


    1. : 4Q400 frg. 2,9 ובינתו מכול ידע[י "und seine Einsicht [ist] mehr als die aller, die kennen..." [i.u.K.]; 4Q405 frg. 23 ii,13 ]דעת בינתו "Erkenntnis seiner Einsicht" [i.u.K.]


     1. : 1QM 10,16 אלה ידענו מבינתכה "dies wissen wir durch deine Einsicht" [i.u.K.]; 4Q436 frg. 1a+b i,1 בינה לחזק לב נדכה "Einsicht, um ein zerschlagenes Herz zu stärken"; i.Zshg. der Erschaffung Adams 4Q504 frg. 8R,5 נ]פחתה באפו ובינה ודעת "du bliest in seine Nase und Einsicht und Erkenntnis" [i.u.K.]; Sir 38,6 [Ms.B 8r,12] ויתן לאנוש בינה "und er gab dem Menschen Einsicht"; 4Q503 frg. 51-55,13 ה]ודיענו במחשבת בינתו "er hat uns den Plan seiner Einsicht erkennen lassen" [i.u.K.]; 1QHa 6,24 [Suk. 14,13] וכן תגישנו לבינתך "und so bringst du ihn nahe zu deiner Einsicht" [L.u.]

     2. : häufig vom Beter in den Hod., z.B. 7,25 [Suk. 15,12] ואני ידעתי בבינתך "ich erkannte durch deine Einsicht"; 22,31 [Suk. frg. 4,12] פתחתה לבבי לבינתכה "du hast mein Herz für deine Einsicht geöffnet"; 10,1920 [Suk. 2,1718] ו{ }בינה שמתה בלבבו לפתוח מקור דעת לכול מבינים "und Einsicht legtest du in sein Herz, um eine Quelle der Erkenntnis zu öffnen für alle Verständigen"; häufig ins Herz gegeben, z.B. 4Q511 frg. 48-49+51,1 בינתו נתן [ב]לב[בי "seine Einsicht gab er in mein Herz" [i.u.K.]; 4Q426 frg. 1 i,4 ]נתן אל בלבבי דעה ובינה "Gott hat in mein Herz gegeben Erkenntnis und Einsicht" [i.u.K.]; 4Q511 frg. 18 ii,8 האיר אלוהים דעת בינה בלבבי "Gott hat leuchten lassen eine Erkenntnis von Einsicht in meinem Herzen"; 4Q444 frg. 1-4 i+5,3 ורוח דעת ובינה אמת וצדק שם אל "und einen Geist der Erkenntnis und Einsicht, der Wahrheit und Gerechtigkeit legte Gott" [i.u.K.]     1. : 1QS 4,3 ורוח ענוה ואורך אפים ורוב רחמים וטוב עולמים ושכל ובינה "und ein Geist der Demut, Langmut, Fülle von Barmherzigkeit, ewiger Güte, Verstand und Einsicht ..."

     2. : 4Q444 frg. 1-4 i+5,3 ורוח דעת ובינה אמת וצדק שם אל "und einen Geist der Erkenntnis und Einsicht, der Wahrheit und Gerechtigkeit legte Gott" [i.u.K.]; Zit. Jes 11,2 i. P. 4Q161 frg. 8-10,12 רוח חכמ]ה ובינה "ein Geist der Weisheit und der Einsicht" [teilw. erg.]

     3. : 4Q510 frg. 1,6 לתעות רוח בינה "damit ein Geist der Einsicht in die Irre geht" [i.u.K.]; wahrsch. 4Q511 frg. 18 ii,6 ]ורוח בינתי "und der Geist meiner Einsicht" [i.u.K.]

    1. : wahrsch. 4Q405 frg. 17,3 רוחי דעת ובינה "Geister der Erkenntnis und Einsicht" [i.u.K.]    1. : CD 5,16 כי לא עם בינות הוא "denn es ist kein Volk von Einsichten [= unverständiges Volk]"

    2. : 1QHa 10,2021 [Suk. 2,1819] וימירום בערול שפה ולשון אחרת לעם לא בינות "aber sie haben sie eingetauscht gegen eine unbeschnittene Lippe und eine andere Zunge für ein Volk ohne Einsichten" [vgl. a. Z. 17 u. Jes 28,11]; viell. von himml. Wesen als eine Art Gegenentwurf in den ShirShabb 4Q400 frg. 1 i,6 עמ בינות "ein Volk von Einsichten" [i.u.K.; falls nicht "mit Einsichten"]


   1. : חכםת חכמיו ובינות נבוניו "die Weisheit seiner Weisen und die Einsichten seiner Verständigen" 1QIsaa 23,24 für חָכְמַת חֲכָמָיו וּבִינַת נְבֹנָיו Jes 29,14