זמר‎ II singen

 • Version: 2.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, זמר‎ II (Version 2.0.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1794/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ḎMR "singen": bhe.; selten mhe.2 (halakh.); liturg., piyyut. u. sp. Midraschim

  Formen:

  pi. pf.cons. 3.m.sg. + ו

  : וזמר Mas1k 2,18

  impf. 1.comm.sg.

  : אזמרה 1QS 10,9; + ו: ואזמרה 1QHa 19,8 (Suk. 11,5)

  3.m.pl.

  : ]יזמרו[ 4Q401 frg. 25,1 (L.u.)

  imp. m.pl.

  : זמרו 4Q403 frg. 1 i,39

  + sf. 3.m.sg.

  : זמרוה[ו 4Q491 frg. 11 i,20 (L.u.)

  inf.cs. + ל

  : לזמר 4Q428 frg. 20,1

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : 4Q428 frg. 20,1 ירננו לזמר ולהלל ל[ "sollen sie jubeln, so dass sie singen und preisen" (i.u.K.; par. 1QHa 25,30 [Suk. frg. 7 i,6])

   2. : 4Q403 frg. 1 i,39 זמרו לאלוהי עז "singt dem Gott der Stärke"; || שיר‎ I 4Q427 frg. 7 i,13 זמרו ידידימ שירו למלכ "singt, Freunde, singt dem König" (i.u.K.; par. 4Q431 frg. 1,9 [4Q471b frg. 1a-d,10]); Mas1k 2,18 וזמר למלך הקודש "und er wird singen dem heiligen König" (par. 4Q403 frg. 1 i,7 L.u.; 4Q404 frg. 1,2)


    1. : ואזמרה בחסדיכה ובגבורתכה אשוחחה כול היום "ich will deine Gnadenerweise besingen und über deine Macht will ich den ganzen Tag reden" 1QHa 19,89 (Suk. 11,56)

    2. : אזמרה בדעת וכול נגינתי לכבוד אל וכנור נבלי לתכון קודשו וחליל שפתי אשא בקו משפטו "ich will singen mit Einsicht, und all mein Saitenspiel sei zur Herrlichkeit Gottes, und das Spiel meiner Harfe entsprechend dem Maß seiner Heiligkeit und die Flöte meiner Lippen will ich heben nach der Richtschnur seines Rechts" 1QS 10,9

    3. : in der Heilszeit i.Ggs.z. אנח "seufzen" (Z. 25) ואז אזמרה בכנור ישועות ונבל שמח[ה ותוף גי]לה וחליל תהלה לאין השבת "und dann will ich singen zur Leier der Heilstaten und der Harfe der Freude und dem Tamburin von Frohlocken und der Flöte des Lobpreises, ohne aufzuhören" 1QHa 19,2527 (Suk. 11,2224; par. Ps 71,22)

   3. : 4Q381 frg. 31,1 אזמרה "ich will singen"; 4Q401 frg. 25,1 ]יזמרו[ "sie werden/sollen singen"

  Ableitungen:

  זמרה , זמירה , זמר‎ III