חלל‎ III duchbohrt

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חלל‎ III (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1161/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qatal, Wz. חלל‎ II (mas. חָלָל; she. ēlål), "durchbohrt" › "erschlagen" (meist) u. "verwundet": he.

  Formen:

  m.sg.abs.

  : חלל 1QM 12,11

  cs. + ב + ו

  : ובחלל 11QTa 50,5

  + sf. 3.m.sg.

  : חללו 4Q469 frg. 3,5 (i.u.K.; L. sf. unsich., l. mögl. a. חללו = pl.cs.; od. zu חלל‎ I)

  det.

  : החלל 4Q396 frg. 1-2 iv,3 (MMT B,74)

  pl.abs.

  : חללים 1QM 6,3

  cs.

  : חללי 1QM 3,8; Sir 34,6 (Ms.B 3v,9); + ב: בחללי 4Q491 frg. 1-3,13; + ו: וחללי frg. 11 ii,9

  + sf. 3.m.sg.

  : חלליו 1QIsaa 54,4 (für חַלְלֵי יְהוָה Jes 66,16)

  + sf. 3.m.pl.

  : חלליהם 4Q169 frg. 3-4 ii,6; + ב: בחלליהם 1QM 17,14

  + sf. 2.m.pl.

  : ]־חלליכם 1QM 16,15 (L.u.)

  det.

  : החללים 1QM 3,1; + ב: בחללים 4Q491 frg. 18,4

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : וכול זקני העיר ההיא הקרובה אל החלל ירחצו את ידיהמה על ראוש העגלה "und alle Ältesten jener Stadt, die dem Erschlagenen am nächsten liegt, sollen ihre Hände über dem Kopf der jungen Kuh waschen" 11QTa 63,45 (vgl. Dtn 21,6); ]חלל אשר יפול ב[שדה "ein Erschlagener, der auf dem Feld gefallen ist" 4Q251 frg. 18,3 (vgl. Dtn 21,1; s.a. VII.1.a)

    2. : 4Q396 frg. 1-2 iv,3 (MMT B,74) כמשפט המת או החלל "entsprechend der Bestimmung für einen Toten oder Erschlagenen" (par. 4Q397 frg. 6-13,11 L.u.); איש אשר יגע על פני השדה בעצם אדם מת ובחלל חרב או במת או בדם אדם מת או בקבר "ein Mensch, der auf dem Feld einen Knochen eines toten Menschen oder einen durch das Schwert Erschlagenen oder einen Toten oder das Blut eines toten Menschen oder ein Grab berührt" 11QTa 50,56 (vgl. Num 19,16)

   1. : Zit. Nah 3,3 i. P. 4Q169 frg. 3-4 ii,4 ורוב חלל וכבוד פגר ואין קץ לגויה וכשלו וגויתם "und eine Menge von Erschlagenen und ein Haufen Leichname, und der Leichen ist kein Ende, und man strauchelt über ihre Leichen" (וגויתם für בִּגְוִיָּתָם) u. i. dessen Ausl. Z. 56 ורוב פגרי אשמה יפולו בימיהם ואין קץ לכלל חלליהם ואף בגוית בשרם יכשולו "und eine Menge von Leichnamen der Schuld wird in ihren Tagen fallen, und es gibt keine Begrenzung für die Gesamtheit ihrer Erschlagenen, und auch über die Leichen ihres Fleisches (scil. ihrer eigenen Verwandtschaft) werden sie straucheln"

   2. : והכוהנים יצאו מבין החללים "und die Priester sollen zwischen den Erschlagenen hervor ausziehen" 4Q493 frg. 1,4; וכול מפשיטי החללים ושוללי השלל "und alle, die die Erschlagenen entkleiden und die Beute plündern" 1QM 7,2; ולוא יבואו אל תוך החללים "und sie dürfen nicht zwischen die Erschlagenen kommen" 9,78; תן ידכה בעורף אויביכה ורגלכה על במותי חלל "leg deine (scil. Gottes) Hand an den Nacken deiner Feinde und deinen Fuss auf den Rücken des Erschlagenen" 12,11; ואחר העלותם מעל החללים "und nachdem sie sich von den Erschlagenen zurückgezogen haben" 14,2     1. : 3,8 ועל חצוצרות החללים יכתובו "und auf die Trompeten der Erschlagenen soll man schreiben: ..."; והכוהנים יריעו בשש חצוצרות החללים "und die Priester sollen mit den sechs Trompeten der Erschlagenen blasen" 8,89 (zur Aufschrift vgl. B.II.2.a); ähnl. 1QM 9,12; 1QM 16,9; 1QM 17,1213; ח]צוצרות החללים קול חד טרוד לנצח מלחמה "die Trompeten der Erschlagenen, einen scharfen tremolierenden Ton, für die Dauer eines Kampfes" 16,7; ähnl. 4Q491 frg. 13,6; u. mit תרועה 3,12 וחצוצרות תרועות החללים וחצוצרות המארב וחצוצרות המרדף "und Lärmtrompeten der Erschlagenen, Trompeten des Hinterhalts und Trompeten der Verfolgung"

     2. : s. A.VII.2.a u. B.II.2.a

    1. : 4,7 חללי אל "Erschlagene Gottes"

    2. : auf einer Lanze 6,3 שלהובת חרב אוכלת חללי און במשפט אל "Flamme des Schwertes, das die Erschlagenen des Unheils frisst im Gericht Gottes"; auf einem Schild s. A.VII.2.a u. B.II.2.a


    1. : s. IV.3

    2. : s. VII.1.a

    3. : s. IV.2

    4. : 17 ולשפוך דם חללי אשמתם "um das Blut der aufgrund ihrer Schuld Erschlagenen zu vergießen" (i.u.K.); בחללי האשמה "unter den Erschlagenen der Schuld" 4Q491 frg. 1-3,13 (i.u.K.); בחללי האשמה "unter den Erschlagenen der Schuld" frg. 11 ii,23 (i.u.K.)

    5. : s. VII.1.b u. B.I.1

    6. : s. I.2

    7. : 1QM 19,13 ח]ללי כתי[ים "die Erschlagenen der Kittäer" (L.u.; חללי erg. mit par. 4Q492 frg. 1,12); wahrsch. a. 4Q285 frg. 7,6 (L.u.); s.a. VII.2.b u. B.II.2.b

    8. : s. VII.2.a u. B.II.2.a

    9. : 4Q491 frg. 10 ii,11 חללי המצרף לנפול "die Erschlagenen der Läuterung, (um) zu fallen ...", vgl. ]ל[ב]ב עמו יבחן במצרף ולוא [-- ]־חלליכם כיא מאז שמעתם ברזי אל "das Herz seines Volkes prüft er im Schmelztiegel, und nicht ... eure Erschlagenen, denn von jeher habt ihr durch die Geheimnisse Gottes gehört ..." 1QM 16,1516 (L.u.)


    1. : s. V.4

    2. : s. IV.1.a     1. : neben פגרי האשמה "Leichname der Schuld" 1QM 14,3 לפני נפול חללי האויב "vor dem Fallen der auf Seiten des Feindes Erschlagenen"; חללים [-- ]נפלו שם בחרב אל "Erschlagene ... sie fielen dort durch das Schwert Gottes" 19,1011; ]חלל אשר יפול ב[שדה "ein Erschlagener, der auf dem Feld gefallen ist" 4Q251 frg. 18,3 (vgl. Dtn 21,1 u. I.1)

     2. : ובנפול החללים יהיו הכו[הנ]ים מריעים מרחוק "und wenn die Erschlagenen fallen, sollen die Priester von Ferne blasen" 1QM 9,7; mit בינים 16,11 וחללי הבינים יחלו לנפול ברזי אל "und die Erschlagenen der Vorkämpfer werden anfangen, zu fallen durch die Geheimnisse Gottes" (par. 4Q491 frg. 11 ii,9)


     1. : als Waffenaufschrift auf einem Schild זיקי דם להפיל חללים באף אל "Blutbrandpfeile, um Erschlagene niederzuwerfen durch den Zorn Gottes" 6,3; יצאו זרקות המלחמה להפיל חללים "es sollen die Kampfspeere herausfliegen, um Erschlagene niederzuwerfen" 8,1011; להפיל חללים במשפט אל "um Erschlagene niederzuwerfen durch das Gericht Gottes" 6,5; als Trompetenaufschrift mit מעל‎ II 3,8 יד גבורת אל במלחמה להפיל כול חללי מעל "Hand der Stärke Gottes im Krieg, um alle treulosen Erschlagenen niederzuwerfen"

     2. : יחלו ידם להפיל בחללים "sie lassen ihre Hand anfangen, niederzuwerfen unter den Erschlagenen" 9,1; יחלו ידם להפיל בחללי כתיים "sie lassen ihre Hand anfangen, niederzuwerfen unter den Erschlagenen der Kittäer" 16,8; יחלו להפיל בחלליהם "sie sollen anfangen, unter ihren Erschlagenen niederzuwerfen" 17,14; mögl. a. להפי]ל בחללים 4Q491 frg. 18,4 (i.u.K.)


   1. : כי ירפא חללים ומתים יחיה "denn Verwundete wird er heilen und Sterbende wird er am Leben erhalten" 4Q521 frg. 2 ii+4,12


    1. : ובנפול החללים יהיו הכו[הנ]ים מריעים מרחוק "und wenn die Verwundeten fallen, sollen die Priester von Ferne blasen" 1QM 9,7; mit בינים 16,11 וחללי הבינים יחלו לנפול ברזי אל "und die Verwundeten der Vorkämpfer werden anfangen, zu fallen durch die Geheimnisse Gottes" (par. 4Q491 frg. 11 ii,9)


     1. : als Waffenaufschrift auf einem Schild זיקי דם להפיל חללים באף אל "Blutbrandpfeile, um Verwundete niederzuwerfen durch den Zorn Gottes" 6,3; יצאו זרקות המלחמה להפיל חללים "es sollen die Kampfspeere herausfliegen, um Verwundete niederzuwerfen" 8,1011; להפיל חללים במשפט אל "um Verwundete niederzuwerfen durch das Gericht Gottes" 6,5; mit מעל‎ II 3,8 יד גבורת אל במלחמה להפיל כול חללי מעל "Hand der Stärke Gottes im Krieg, um niederzuwerfen alle treulosen Verwundeten"

     2. : יחלו ידם להפיל בחללים "sie lassen ihre Hand anfangen, unter den Verwundeten niederzuwerfen" 9,1; יחלו ידם להפיל בחללי כתיים "sie sollen beginnen (mit) ihrer Hand, die Verwundeten der Kittäer niederzuwerfen" 16,8; יחלו להפיל בחלליהם "sie sollen anfangen, unter ihren Verwundeten niederzuwerfen" 17,14; mögl. a. להפי]ל בחללים 4Q491 frg. 18,4 (i.u.K.)

  1. : mit זהב Sir 34,6 (Ms.B 3v,9)רבים היו חללי זהב והבוטח על פנינים "viele wurden erschlagen vom Gold, und (ebenso) der, der auf Korallen vertraut" (חללי mit 𝔊 a.Rd. für Haupttext חבולי "verdorben [zu חבל‎ II]" od. "verstrickt" [zu חבל‎ IV])