גויהVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, גויה (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1206/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Sprachgeschichte:

f. zu גוII, wohl /gawiw-at/ › [gawiy-at] mit analog zu גוII erhaltenem [w] (mas. גְּוִיָּה; she. gibyå; vok.b vereinz. noch mit erhaltenem [a], aber auch giwyå, Yeivin 1985, 876; vgl. גויII), einzelne "Körper", "Leib": he.

Formen:

sg.abs.

: גויה 4Q225 frg. 3 ii,12

cs. + ו

: וגוית Sir 37,25 (Ms.D 1v,r.Rd.); + ב: בגוית 1QpHab 9,2

+ sf. 3.m.sg.

: גויתו Sir 37,22 (Ms.B 7v,15); + ב: בגויתו Sir 41,11 (Ms.B 11r,3); + ל: לגויתו 4Q299 frg. 65,5 (L.u.); vgl. a. וגוי]אתו 4Q114 1,2 (= וּגְוִיָּתוֹ Dan 10,6)

+ sf. 2.m.sg.

: גויתכה 4Q416 frg. 2 ii,18; + ב: בגויתך Sir 47,19 (Ms.B 17r,11)

+ sf. 1.comm.sg. + מן

: מגויתי 1QHa 16,33 (Suk. 8,32)

+ sf. 3.m.pl.

: גויתהן Sir 37,25 (Ms.D 1v,r.Rd.); + ב: בגויתם Sir 37,23 (Ms.B 7v,r.Rd. C 2); + ו: וגויתם 4Q169 frg. 3-4 ii,4 (für בִּגְוִיָּתָם Nah 3,3)

det. + ל

: לגויה 4Q169 frg. 3-4 ii,4

pl.cs. + ב

: בגוית 4Q169 frg. 3-4 ii,6

+ sf. 3.f.sg. + ב + ו

: ובגויתיה 4Q415 frg. 11,6

+ sf. 3.m.pl.

: גויותיהם CD 2,19

Semantik:

Alles zeigen


  1. : von den Riesen der Vorzeit (vgl. Gen 6,4) כרום ארזים גבהם וכהרים גויותיהם "wie die Höhe von Zedern war ihre Größe und wie Berge waren ihre Leiber" CD 2,19; von Salomo ותתן לנשים כסליך ותמשילם בגויתך "aber du hast den Frauen deine Lenden gegeben und sie herrschen lassen über deinen Leib" Sir 47,19 (Ms.B 17r,11)

  2. : 1QHa 16,3334 (Suk. 8,3233) נשבת מעוזי מגויתי וינגר כמים לבי וימס כדונג בשרי ומעוז מותני היה לבהלה "meine Kraft ist aus meinem Leib verschwunden, und ausgegossen wie Wasser ist mein Herz, und geschmolzen wie Wachs ist mein Leib, und die Kraft meiner Hüfte verfiel dem Schwund"; 1QpHab 9,12 שערוריות מחלים רעים עשו בו ונקמות בגוית בשרו "Abscheulichkeiten schlimmer Leiden taten sie ihm an und Racheakte an seinem fleischlichen Leib" i. Ausl. v. Hab 2,78; כיא בתכמי בשרי...[ -- ]גויתי מלחמות חוקי אל בלבבי "denn im Inneren meines Leibes ... meinem Körper (sind/,) Kämpfe (,/der) Gebote Gottes in meinem Herzen" 4Q511 frg. 48-49+51,35 (i.u.K.)


   1. : ויש חכם לנפשו יחכם פרי דעתו על גויתו ויש חכם לעמו נחכם פרי דעתו בגויתם "und es gibt einen Weisen, der (nur) für sich selbst weise ist – die Frucht seiner Erkenntnis ist (nur) für seinen (eigenen) Körper; und es gibt einen Weisen, der sich für sein Volk weise verhält – die Frucht seiner Erkenntnis ist in ihrem Körper" Sir 37,2223 (Ms.B 7v,15r.Rd. C 2; Ms.D 1v,1012; V. 22 auch Ms.C 4v,46)

   2. : 4Q416 frg. 2 ii,18 פן יוריש גויתכה "damit er nicht deinen Leib ruiniert"

   3. : 4Q416 frg. 2 iii,4 אל תשלח ידכה בו פן תכוה [ו]באשו תבער גויתכה "strecke deine Hand nicht danach aus, sodass sie nicht verbrannt werde (od. "du dich nicht verbrennst") und durch sein Feuer dein Leib verbrenne"


    1. : Sir 41,11 (Ms.B 11r,3) הבל אדם בגויתו "die Nichtigkeit des Menschen liegt in seinem Leib" od. "nichtig ist der Mensch in seinem Leib"

    2. : גויתהן מספר יש לימים וגוית שם ימי אין מספר "ihr (scil. der Menschen) Körper: die Zahl (an Jahren) für die Lebenszeit ist begrenzt; aber der Körper der Reputation: Lebenszeit ohne Zahl" Sir 37,25 (Ms.D 1v,r.Rd.u.Rd.)

   4. : ובגויתיה "ihre Leiber" 4Q415 frg. 11,6 (par. 4Q418 frg. 167a+b,6)


  1. : von Josefs Leichnam Sir 49,15 (Ms.B 19r,5) וגם גויתו נפקדה "und auch sein Leichnam wurde sorgfältig behandelt"; i.K. d. Totenklage Sir 38,16 (Ms.B 8v,5) ואל תתחר בגויתם "und ereifere dich nicht über ihren Leichnam" (a.Rd. für Haupttext ואל תתעלם בגויעתם "und verstecke dich nicht bei ihrem Sterben")

  2. : Zit. Nah 3,3 i. P. 4Q169 frg. 3-4 ii,4 ורוב חלל וכבוד פגר ואין קץ לגויה וכשלו וגויתם "und eine Menge von Erschlagenen und ein Haufen Leichname, und der Leichen ist kein Ende, und man strauchelt über ihre Leichen" (וגויתם für בִּגְוִיָּתָם) u. i. dessen Ausl. mit בשרII Z. 56 ורוב פגרי אשמה יפולו בימיהם ואין קץ לכלל חלליהם ואף בגוית בשרם יכשולו "und eine Menge von Leichnamen der Schuld wird in ihren Tagen fallen, und es gibt keine Begrenzung in Bezug auf die Gesamtheit ihrer Erschlagenen, und auch über die Leichen ihres Fleisches (scil. ihrer eigenen Verwandtschaft) werden sie straucheln"

 1. : mögl. 4Q225 frg. 3 ii,12 גויה "Leiche" (wegen ויקבורו[ "und sie begruben" i. Z. 13 eher zu B); לגויתו 4Q299 frg. 65,5 (L.u.); ]ובגויתכה 4Q267 frg. 1,7 (L. ]ובפיותכה paläogr. unwahrsch.)