חושך Finsternis

 • Version: 1.1.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חושך (Version 1.1.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/811/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qutl, Wz. חשך‎ II (mas. חֹשֶׁך; she. å̄šək, vgl. Ben-Ḥayyim 2000, § 4.1.3.1.13–4; Sec. οσχ-), "Finsternis": he.; qhe. meist, qb. mehrheitlich (immer 1QIsaa; 11Q5) plene

  Formen:

  sg.abs.

  : חושך 1QS 1,10 = חשך 4Q256 1,9 (4Q99 frg. 24,1), חושכ 1QS 3,21; + ו: וחושך 4Q257 3,5; Sir 11,16 (Ms.A 4v,6; L.u.), וחושכ 3, וחשך 11Q11 4,8 (i.u.K.; eher zu חשך‎ II, vgl. ]חושך Z. 11); + ב + ו: ובחושך 1QM 15,9; + ל: לחושך 4Q419 frg. 8 ii,5; + מן: מחושך 1QHa 17,26 (Suk. 9,26); + מן + ו: ומחושך 4Q511 frg. 28-29,4

  cs. + כ

  : כחושך 1QS 2,7

  det.

  : החושך 4Q186 frg. 1 ii,8, החשך 4Q304 frg. 1,2; + ב: בחושך 1QIsaa 8,18 (=בַּחֹשֶׁךְ Jes 9,1); + ב + ו: ובחושך 4Q109 frg. 1 ii+3-6 i,1 (= וּבַחֹשֶׁךְ Qoh 6,4); + כ: כחושך 11Q5 20,4 (für כַּחֲשֵׁיכָה Ps 139,12); + ל: לחשך 4Q392 frg. 1,6

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : ישי[ת חו]שכ בארצם ואפלה ב[בתי]הםה "er legte Finsternis in ihr Land und Finsternis in ihre Häuser" 4Q422 3,9 (vgl. Ex 10,2122)

     2. : ויה[י] הענן חושך "und das Gewölk war finster" 4Q365 frg. 6a i,11 (Ex 14,20, mas. aber וַיְהִי הֶעָנָן וְהַחֹשֶׁךְ); qb. מתוך האש חושך ענן וערפל 4Q41 5,12 (vgl. def. XQ2 1,1 u. מתוך האש חושך וענן [ו]ערפל 4Q129 frg. 1R,10, L.u.) für 𝔐 מִתּוֹךְ הָאֵשׁ הֶעָנָן וְהָעֲרָפֶל Dtn 5,22, vgl. 𝔊


     1. : ברשית ממשלת חושך למועד לילה "zu Beginn der Herrschaft der Finsternis zur festgesetzten Zeit der Nacht" 1QHa 20,9 (Suk. 12,6)

     2. : im Bild כגלות [ח]ושך מפני אור "wie die Finsternis vom Licht weggeht" 1Q27 frg. 1 i,56     1. : הוא ברא חשך[ וא]ור לו "er hat für sich Finsternis und Licht erschaffen" 4Q392 frg. 1,4 (vgl. Jes 45,7)

     2. : ואין עמו להבדיל בין האור לחשך כי לבני[ אד]ם הבדילם "und es ist bei ihm nicht möglich, zwischen Licht und Finsternis zu unterscheiden, sondern (nur) für die Menschen hat er sie getrennt" 56 (vgl. Gen 1,4.14.18)

    1. : במכון עולם לאור אורתים עד נצח ונח חושך "in der Stätte der Ewigkeit zum Licht von hellem Morgenlicht für immer und die Finsternis wird fliehen" 1QHa 21,15 (Suk. 18 i,29; i.u.K.)     1. : als kosmol. Bez. eines Raumes am Horizont (den Tierkreiszeichen vergleichbar): רוח לו בבית האור שש ושלוש בבית החושך "als Geist hat er im Haus des Lichts sechs (Teile) und drei im Haus der Finsternis" 4Q186 frg. 1 ii,78

     2. : שלושה עש[ר ]גורלות חושך "dreizehn Anteile der Finsternis" 4Q503 frg. 39,2.1 (i.u.K.); mögl. a. ג]ורלי חושך[ 4Q503 frg. 76,4 (Bed. u. K. unsich.)

     3. : לשלושת עולמי חושך "in Bezug auf drei Zeiten der Finsternis" 4Q440 frg. 1,3 (i.u.K.)

    1. : neben מעין אור "Quelle des Lichts" i.K. d. Zwei-Geister-Lehre וממקור חושך תולדות העול "aber aus der Quelle der Finsternis kommt der Ursprung des Unrechts" 1QS 3,19

    2. : 4Q184 frg. 1,4 (i.u.K.)

    3. : מלונותיה משכבי חושך "ihre Nachtquartiere sind Lager der Finsternis" 4Q184 frg. 1,6

    4. : וגם[ בשאו]ל תחתיה תשפוט וביושבי חושך תריב "und auch in der untersten Scheol wirst du richten und mit den Bewohnern der Finsternis wirst du streiten" 1QHa 25,1415 (Suk. frg. 5,1213; i.u.K.; par. 4Q428 frg. 18,34)


    1. : ולאהוב כול בני אור ... ולשנוא כול בני חושך "und zu lieben alle Söhne des Lichts, ... aber zu hassen alle Söhne der Finsternis" 1QS 1,910; i.K. des endzeitl. Krieges כיא הואה יום יעוד לו מאז למלחמת כלה לבני חושך "denn dies ist der Tag, der von ihm seit jeher bestimmt wurde für den Vernichtungskrieg gegen die Söhne der Finsternis" 1QM 1,10; ähnl. 1QM 1,1.7 (par. 4Q496 frg. 3,7).10.16; 3,6.9; 13,16; 14,17 (par. 4Q491 frg. 8-10 i,14); 16,11 (par. 4Q491 frg. 11 ii,9)

    2. : וביד מלאך חושכ כול ממשלת בני עול ... ובמלאך חושך תעות כול בני צדק "und in der Hand des Engels der Finsternis ist die ganze Herrschaft der Söhne des Unrechts ... und durch den Engel der Finsternis ist Verirrung aller Söhne der Gerechtigkeit" 1QS 3,2022

    3. : והואה ברא רוחות אור וחושכ ועליהון יסד כול מעשה "und er hat die Geister des Lichts und der Finsternis erschaffen und auf ihnen hat er gegründet alles Tun" 25; s. mögl. a. 4Q230 frg. 1,5 (L.u.; i.u.K.)


    1. : mit Gott als Subj. להשפיל חושך ולהגביר אור "Finsternis zu erniedrigen und Licht stark zu machen" 1QM 13,15; von den ענוים "Gebeugten" 4Q434 frg. 1 i,9 ויתן לפניהם מחשכים לאור ומעקשים למישור "und er machte vor ihnen Finsternis zu Licht und Holpriges zur Ebene" (vgl. Jes 42,16); für den Beter ]ובכבודכה הופיע אורי כי מאור מחושך האירותה "und in deiner Herrlichkeit strahlte mein Licht auf, ja, ein Licht aus der Finsternis hast du leuchten lassen" 1QHa 17,2627 (Suk. 9,2627; vgl. Jes 60,1); וחושכ יביט לדרכי אור "und Finsternis nimmt er wahr als Wege des Lichts" 1QS 3,3 (par. 4Q257 3,5); in der Verneinung von Belial חושך אתה ולוא אור "Finsternis bist du und nicht Licht"11Q11 5,7; i.Bz.a. die Beschaffenheit des Beters ומחושך מגב[לי "und aus Finsternis ist mein Geformtes" 4Q511 frg. 28-29,4; i.K. des Endgerichts וכול קציהם לדורותם באבל יגון ורעת מרורים בהויות חושכ "und all ihre Zeiten für ihre Generationen sind in kummervoller Trauer und bitterem Übel, in finsterem Verderben" 1QS 4,13; כיא המה עדת רשעה ובחושך כול מעשיהם "denn sie sind eine Versammlung des Frevels und in Finsternis (sind) all ihre Werke" 1QM 15,9; שכלות וחושך לפשעים נוצרה "Torheit und Finsternis sind für Frevler erschaffen" Sir 11,16 (Ms.A 4v,56; L.u.)

     1. : ארור אתה לאין רחמימ כחושך מעשיכה "verflucht seist du ohne Erbarmen entsprechend der Finsternis deiner Taten" 1QS 2,7 (par. 4Q256 3,1; 4Q257 2,4)

     2. : mit מועד "festgesetzte Zeiten der Finsternis", i.K. des endzeitl. Krieges, i.Ggs.z. מועד אל "Zeit Gottes" הלוך ואור עד תום כול מועדי חושך "fortwährend leuchten sie bis zur Vollendung aller festgesetzten Zeiten der Finsternis" 1QM 1,8 (par. 4Q496 frg. 3,8 [L.u.]); mit קץ "Zeit der Finsternis" ק]ץ החושך וקץ האור בא "die Zeit der Finsternis, und die Zeit des Lichts ist gekommen" 4Q462 frg. 1,10

    2. : ובדרכי חושכ יתהלכו "und auf den Wegen der Finsternis wandeln sie (scil. die Söhne des Unrechts)" 1QS 3,21; i.K. einer Auflistung neg. Eigenschaften des Geistes d. Bosheit ללכת בכול דרכי חושכ "zu wandeln auf allen Wegen der Finsternis"4,11; i. weisheitl. K. רזי אור ודרכי חוש[ך "Geheimnisse des Lichts und Wege der Finsternis" 4Q299 frg. 5,2 (L.u.; i.u.K.)

    3. : בחוקי חושך יתהלכו "in den Geboten der Finsternis wandeln sie" 1QM 13,12

    4. : i.K. des endzeitl. Krieges, i.Ggs.z. בני אור "Söhne des Lichts" בני אור וגורל חושך נלחמים יחד "die Söhne des Lichts und die Gefolgschaft der Finsternis kämpfen miteinander" 1,11; i.Ggs.z. גורל אל "Gefolgschaft Gottes" 1QM 13,5 (par. 4Q286 frg. 7 ii,4)

    5. : i. Gebet i. einer Niedrigkeitsaussage || רמה‎ III "Gewürm": ואני לאדם רשעה ולסוד בשר עול ... לסוד רמה והולךי חושכ "aber ich gehöre zur Menschheit des Frevels und zur Gemeinschafts des Fleisches des Unrechts ... zur Gemeinschaft des Gewürms und denen, die in der Finsternis wandeln" 1QS 11,910

    6. : i. Gebet i. einer Niedrigkeitsaussage מקוי עפר ומגבל[ במים סוד רמ]ה ומדור חושך "eine Ansammlung von Staub und mit Wasser geknetet, eine Gemeinschaft des Gewürms und eine Behausung der Finsternis" 1QHa 20,2829 (Suk. 12,2526)