יטב gut sein

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, יטב (Version 1.0.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/602/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  YṬB (i/a), NF zu טוב‎ I (s.d.), "gut sein": he. (qal/hif.); piyyut. vereinz. a. puʿal

  Formen:

  qal impf. 3.m.sg.

  : יטב 4Q175 1,4, ייטב 4Q521 frg. 2 i+3,7

  3.m.pl. + ו

  : וייטבו od. וייטבו 8Q3 frg. 26-29,15 (L.u.)

  hif. pf. 3.m.sg. + ו

  : והיטיב 4Q53 frg. 1,3 (= וְהֵיטִב 1 Sam 25,31)

  3.comm.pl.

  : היטיבו 4Q175 1,2, היטבו XQ2 1,11 (= הֵיטִיבוּ Dtn 5,28)

  impf. 3.m.sg.

  : יטיב 4Q525 frg. 10,6, ייטיב Sir 13,5 (Ms.A 5r,26)

  2.m.sg.

  : תטיב 4Q525 frg. 10,6

  2.f.sg. + ה interr.

  : התיטיבי 4Q169 frg. 3-4 iii,8

  3.m.pl.

  : ייטיבו Sir 39,27 (Ms.B 9r,16)

  impf.cons. 3.m.sg.

  : ויטב 4Q13 frg. 2,6 (= וַיֵּיטֶב Ex 1,20)

  imp. m.sg.

  : היטב Sir 12,2 (Ms.A 5r,1), היטיב 14,11 (Ms.A 5v,29)

  ptz. m.sg.det.

  : המטיב 1Q27 frg. 1 ii,4

  inf.abs.

  : היטב 11QTa 55,5, היטיב 1QIsaa 1,20 (= הֵיטֵב Jes 1,17)

  cs. + ל

  : להיטיב Sir 51,18 (Ms.B 21r,14)

  Semantik:

  Alles zeigen

  1. : i.A.v. deuteronomistischer Sprache mit vorausgeh. למען und folg. ל‎ II "damit es jemandem gut geht" 4Q175 1,4 למעאן יטב להמ ולבניהם לעולם "damit es ihnen und ihren Kindern gut geht für immer" (Dtn 5,29), למען ייטב לכה ולבניכה אחריכה עד עולם "damit es dir und deinen Söhnen nach dir gut geht für immer" 11QTa 53,67 (vgl. Dtn 12,25) u. ל[מ]ען ייטב לכה והארכתה ימים "damit es dir gut geht und du lange lebst" 65,5 (Dtn 22,7); s.a. C    1. : 4Q525 frg. 10,6 א]ם תטיב "wenn du gut handelst (od. "eine Wohltat erweist")" (i.u.K.; s.a. I.2); חשבתי להיטיב "ich war darauf aus, gut zu handeln" Sir 51,18 (Ms.B 21r,14)

    2. : 4Q525 frg. 10,6 א]ם תטיב יטיב לכה "wenn du gut handelst (od. "eine Wohltat erweist"), wird er an dir gut handeln" (i.u.K.); היטב לצדיק ומצא תשלומת אם לא ממנו מייי "handle gut an einem Gerechten und erlange Lohn, wenn nicht von ihm, (dann) von Jhwh" Sir 12,2 (Ms.A 5r,12); רע לנפשו למי ייטיב ולא יקרה בטובתו "wer missgünstig ist in Bezug auf sich selbst, wem wird er eine Wohltat erweisen, und er hat nichts von seinem Wohlstand/es ergeht ihm nicht wohl" 14,5 (Ms.A 5v,2425; s. zu טובה A.III.1 u. IV); || דשן‎ I hitp. 11 (Ms.A 5v,29 + 6r,1) ואם יש לך היטיב לך ולאל ידך הדשן "und wenn du etwas besitzt, dann erweise dir Wohltaten, und so, wie es dir möglich ist, lass es dir gut gehen"; בטרם תמות היטב לאוהב "erweise einem Freund eine Wohltat, bevor du stirbst" 13 (Ms.A 6r,2)

    3. : Zit. i. P. התיטיבי מני אמ[ון "handelst du besser als Amon?" 4Q169 frg. 3-4 iii,8 (𝔐 Nah 3,8 dgg. הֲתֵיטְבִי מִנֹּא אָמוֹן; die offenkundig alte NF מני für מן‎ I hat wohl zur Missdeutung der Aussage i.S.v. "machst du die Anteile gut" geführt, die 𝔊 ετοιμασαι μεριδα "bereite eine Portion" u. 4Q385a frg. 17a-e ii,4 היכן חלקך "wo ist dein Anteil" widerspiegeln)

    4. : 1Q27 frg. 1 ii,4 המטיב והמרע "der Wohltäter und der Übeltäter" (i.u.K.); Sir 39,27 (Ms.B 9r,16) ל[ט]ובים ייטיבו כן לרעים לרעה נהפכו "... für die Guten sie gut tun, so verwandeln sie sich für die Bösen zum Bösen" (i.u.K.); zu Sir 14,5 (Ms.A 5v,24) s. I.2

    5. : mögl. Sir 26,13 (Ms.C 6r,4) אשה ־?־?־ב בעלה "eine Ehefrau tut ihrem Ehemann wohl" (L. sehr unsich.)

    6. : Sir 13,5 (Ms.A 5r,26) ייטיב דבריו עמך "er wird es sich bei dir wohlergehen lassen"

   1. : היטיבו כול אשר דברו wörtl. "sie haben alles, was sie geredet haben, richtig gemacht" i.S.v. "sie haben recht geredet" 4Q175 1,2 (Dtn 5,28); als adv. inf.abs. i.S.v. "sorgfältig": ושאלתה ודרשתה וחקרתה היטב "und du sollst fragen, nachforschen und sorgfältig ergründen" 11QTa 55,5 (Dtn 13,15); ähnl. 11QTa 55,19 (Dtn 17,4)

  2. : ייטב לנו 4Q521 frg. 2 i+3,7 (qal "es wird/soll uns gut ergehen" od. weniger wahrsch. hif.); ]־יטב PAM 43.683 frg. 42,1