טובה das Gute

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, טובה (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/599/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  f. zu טוב‎ II (mas. טֹובָה; she. ṭūba), "das Gute", sowohl als das, was die Güte od. den Wert von etwas ausmacht, als auch das, was man tut od. erweist, wobei Letzteres a. die Konnotation "Güte" i. ethischen Sinn annehmen kann; Letzteres könnte dann a. als f. zu טוב‎ III verstanden werden (vgl. vok.p tûbtak "deine Güte", Murtonen 1988, 143): he. (qhe. i.Ggs.z. Sir sehr selten); zum Wechsel zwischen טוב‎ II und טובה vgl. []טובה 11Q5 3,14 für טוֹב Ps 122,9 u. die Korrektur טֹובַת Sir 11,25 (Ms.A 4v,14)

  Formen:

  sg.abs.

  : טובה Sir 12,3 (Ms.A 5r,2); 11Q5 3,14 (für טוֹב Ps 122,9); + ב: בטובה Sir 12,8 (Ms.A 5r,6); + ל: לטובה Sir 45,1 (Ms.B 14r,14)

  cs.

  : טובת Sir 41,13 (Ms.B 11r,5); + ב: בטובת Sir 12,9 (Ms.A 5r,7); + ו: וטובת Sir 41,13 (Ms.B 11r,5); + מן: מטובת Sir 14,14 (Ms.A 6r,3)

  + sf. 3.m.sg. + ב

  : בטובתו Sir 14,5 (Ms.A 5v,25); + ב + ו: ובטובתו 4 (Ms.A 5v,24); + ל: לטובתו 6,15 (Ms.A 2r,17); + מן: מטובתו Sir 35,13 (Ms.B 5r,17)

  + sf. 2.m.sg. + ב

  : בטובתך Sir 6,11 (Ms.A 2r,14); + ל: לטובתך 12,1 (Ms.A 4v,28)

  + sf. 1.comm.sg. + ו

  : וטובתי 4Q418 frg. 81+81a,6

  det.

  : הטובה Sir 8,19 (Ms.A 3r,27; L.u.)

  pl.abs.

  : טובות Sir 3,26 (Ms.A 1r,15)

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : לכל בשר אל תגל לבך ואל תדיח מעליך הטובה "keinem Fleisch sollst du dein Herz offenbaren, so dass du das Gute nicht von dir wegstößt" Sir 8,19 (Ms.A 3r,27); in der Wendung אין טובה על "es gibt nichts Besseres als" neben עשר‎ IV Sir 30,16 (Ms.B 3r,8) אין עושר על עושר שר עצם ואין טובה על טוב לבב "es gibt keinen größeren Reichtum als den Reichtum an Gesundheit des Körpers und es gibt nichts Besseres als das Wohlergehen des Herzens"; טובת חי ימי מספר וטובת שם ימי אין מספר "das Gute des Lebens währt eine Anzahl von Tagen, aber das Gute des Ansehens währt Tage ohne Zahl" 41,13 (Ms.B 11r,5; a.Rd. טוב חי מספר ימים וטוב ... "gut ist das Leben, das eine Anzahl von Tagen währt, aber gut ist ..."; Ms.Mas 3,15 [ט]ובת חי מספר ימים וטובת ... beide L.u.); וטובת כסילים ישפוך "aber Gutes der Toren wird er/man wegschütten" Sir 20,13 (Ms.C 4v,1112; i.u.K.)


    1. : Sir 14,14 (Ms.A 6r,3) אל תמנע מטובת יום "nicht halte dich zurück von dem Guten eines Tages"

    2. : 11,25 (Ms.A 4v,1415) טֹובַת יוםט תְשַׁכַּח רעה ורעת יו[ם] תשכח טובה "das Gute eines Tages lässt Schlimmes vergessen, und das Schlimme eines Tages lässt Gutes vergessen" (טובה L.u.)


    1. : 14,4 (Ms.A 5v,2324) מונע נפשו יקבץ לאחר ובטובתו יתבעבע זר "wer sich selbst zurückhält, sammelt für einen anderen, und an seinem Wohlstand wird sich ein Fremder erfreuen" u. V. 5 (Ms.A 5v,2425) רע לנפשו למי ייטיב ולא יקרה בטובתו "wer missgünstig ist in Bezug auf sich selbst, an wem wird er eine Wohltat erweisen, und er wird sich nicht in seinem Wohlstand befinden"; וחומס כן בוצע בא ומשים ריב לכל [טו]בתם "und (wie) ein Gewalttätiger, so kommt ein Habsüchtiger und bringt Streit über all ihren Wohlstand" 11,30 (Ms.A 4v,22; L.u.); mögl. ועתה אכל [מ]טוב[תי] "und jetzt ernähre ich mich von meinem Wohlstand" 19 (Ms.A 4v,89; L.u.)

    2. : Sir 35,13 (Ms.B 5r,17) ועל כל אלה ברך עושך המרוך מטובתו "und über all diesem preise deinen Schöpfer, der dich getränkt hat von seinem Wohlstand" (vgl. 𝔊 απο των αγαθων αυτου)

   2. : Sir 6,11 (Ms.A 2r,14) בטובתך הֻוא כמוך וברעתך יתנדה ממך "während es dir gut geht, ist er (scil. der falsche Freund) wie du, aber in deinem Unglück trennt er sich von dir"; 12,8 (Ms.A 5r,67) לא יודע בטובה אוהב ולא יכוסה ברעה שונא "während es einem gut geht, wird ein Freund nicht erkannt, aber im Unglück bleibt ein Hassender nicht verborgen" u. V. 9 (Ms.A 5r,78) בטובת איש גם שונא ריע וברעתו גם ריע בודד "während es einem Mann gut geht, ist auch ein Feind ein Freund, aber in seinem Unglück sondert sich sogar ein Freund ab"


    1. : im Bild, von einem Getränk Sir 30,18 (Ms.B 3r,11) טובה שפוכה על פה סתום תנופה מצגת לפני גלול "Gutes, das auf einen geschlossenen Mund ausgegossen wird, ist ein Schwingopfer, das vor ein Götzenbild gelegt wird"; neben טוב‎ III mögl. 4Q418 frg. 81+81a,6 וטובתי לכה אתן ואתה להלוא לכה טובו "und mein Gutes gebe ich dir, und du, gilt dir nicht meine Güte" (od. l. טובו "seine Güte" u. zwei Sprüche); qb. []טובה "das Gute" 11Q5 3,14 für טוֹב Ps 122,9

    2. : Sir 12,5a (Ms.A 5r,34) פי שנים רעה תשיג בעת צורך בכל טובה תגיע אליו "zwei Anteile an Schlimmem erlangst du zur Zeit der Not für jegliches Gute, das du ihm (scil. dem Frevler) zuwendest"

    3. : עושה טוב[ה] ושנאי רעים "der, der Gutes tut, und die, die Böse(s) hassen", mögl. a. "... und Böse(s) hasst" 4Q380 frg. 1 ii,5 (i.u.K.); ואוהב טובות ינהג בהם "aber wer Gutes liebt, wird durch sie (scil. die vielen Pläne der Menschen) geleitet" Sir 3,26 (Ms.A 1r,15); אם טוב תריע למִי תטיב ויהי תקוה לטובתך "wenn du einen Guten schlecht behandelst, für wen wirst du dann Gutes tun, so dass es Hoffnung für deine Güte gibt" 12,1 (Ms.A 4v,2728)

   3. : i.Bz.a. Mose זכרו לטובה "das Gedenken an ihn zum Guten" Sir 45,1 (Ms.B 14r,14)    1. : Sir 6,15 (Ms.A 2r,17) לאוהב אמונה אין מחיר ואין משקל לטובתו "ein zuverlässiger Freund hat keinen Preis und unschätzbar ist sein Wert" (par. Ms.C 2Av,89)

    2. : 7,19 (Ms.A 2v,2122) אל תמאס אשה משכלת וטובת חן מפנינים "verachte nicht eine verständige Frau, denn der Wert der Freundlichkeit ist mehr als Korallen" (par. Ms.D 0r,12, Anfang erg.)

   1. : 12,3 (Ms.A 5r,23) אין טובה למנוח רשע וגם צדקה לא עשה "es gibt nichts Gutes in Bezug auf einen, der einem Frevler Ruhe verschafft, und auch Gerechtigkeit hat er nicht erwiesen"