איב‎ I Feind

 • Version: 1.1.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, איב‎ I (Version 1.1.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/575/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  urspr. qattāl, Wz. *ʾI/UB (she. u/iyyåb, akk. ayyābu; vgl. a. die bhe. überwiegend def. Schreibung), bhe./mhe. dann a. qātil (mas. אֹ[ו]יֵב; qhe. a. › [ʾō'eb], vgl. z.B. אואבים 4Q88 10,11) = qal ptz. von איב‎ II, das seinerseits aus älterem /ʾayyāb/ denom. sein dürfte; die qhe. belegten def. Schreibungen spiegeln mögl. noch den Gebrauch der älteren Form (wie she.) neben der jüngeren wider, die jedoch qhe. u. qb. überwiegt; vgl. aber a. qb. def. 4Q83 frg. 9 ii,10; 4Q101 frg. 1-2,7; 11Q1 5,9 für bhe. plene sowie die ungewöhnlichen Schreibungen מהאיבו 1QIsaa 1,28 = מֵאוֹיְבָי Jes 1,24, לאוביך 1QIsaa 50,20 = לְאֹיְבַיִךְ Jes 62,8 u. איוב 4Q44 frg. 5 ii,5 = אוֹיֵב Dtn 32,42, die sich möglicherweise aus d. Unsicherheit d. Schreiber hinsichtlich d. korrekten Form erklären; "Feind": he.

  Formen:

  defektiv

  sg.abs.

  : איב 11Q1 5,9 (= אוֹיֵב Lev 26,25); + ל: ל]איב 4Q101 frg. 1-2,7 (= לְאוֹיֵב Hi 13,24)

  cs. + sf. 3.m.sg.

  : איבו 4Q385a frg. 1a-b ii,3; + מן: מהאיבו 1QIsaa 1,28 (zur Interpretation von ואנקם מהאיבו als fehlerhafte Korrektur für ואנקם מהאיבו = וְאִנָּקְמָה מֵאוֹיְבָי Jes 1,24 vgl. Kutscher 1974, 531); für ולאוכולה 4Q176 frg. 20,3 (= alt 4Q176a frg. 19-20,3; DJD V) l. ולאוכולה (אכלה)

  + sf. 1.comm.sg.

  : איבו 4Q385a frg. 1a-b ii,2 (i.u.K.; mögl. a. pl.cs. od. pl.cs. + sf. 1.comm.sg. sowie L. איבו = sg.cs. + sf. 3.m.sg., so DJD XXX, vgl. איבו Z. 3)

  + sf. 2.m.pl.

  : אי[ב]כם 4Q387 frg. 1,7 (= pl. איביכם 4Q389 frg. 6,1)

  pl.cs.

  : s.o.

  + sf. 3.m.sg.

  : איביו 4Q385a frg. 1a-b ii,6

  + sf. 2.m.sg. + ל

  : לאיביך 4Q381 frg. 28,3

  + sf. 2.f.sg.

  : איב[י]ך Mur. 88 17,22 (L.u.; = לְאֹיְבַיִךְ Nah 3,13)

  + sf. 1.comm.sg.

  : איבי 4Q83 frg. 9 ii,10 (= אוֹיְבַי Ps 71,10)

  + sf. 3.m.pl.

  : איביהם 4Q390 frg. 1,9; + מן: מאיביהם[ 4Q387a frg. 4,4

  + sf. 2.m.pl.

  : איביכם 4Q389 frg. 6,1

  + sf. 1.comm.pl.

  : איבינו
  plene

  sg.abs.

  : אויב 1QM 3,2; Sir 33,9 (Ms.B 6v,6), ]אואב 4Q98g frg. 1,6 (= אוֹיֵב Ps 89,23), איוב 4Q44 frg. 5 ii,5 (= אוֹיֵב Dtn 32,42, Schreibf.); + מן: מאויב 4Q169 frg. 3-4 iv,7

  cs. + sf. 3.m.sg.

  : אויבו 4Q376 frg. 1 iii,2

  + sf. 1.comm.sg.

  : אויב[י] 11Q7 frg. 4-7,8 (= אֹיְבִי Ps 13,5); + ב: באויבי 4Q435 frg. 2 ii,5 (od. pl.)

  det.

  : האויב 1QM 3,7

  pl.abs.

  : אואבים 4Q88 10,11

  cs. + sf. 3.m.sg.

  : אויביו 1QpHab 9,10; Sir 46,16 (Ms.B 16r,16; L.u.); + ל: לאויביו CD 9,5 par. לאויבו 4Q270 frg. 6 iii,19 (לְאֹיְבָיו Nah 1,2)

  + sf. 2.m.sg.

  : אויביך 1QM 19,3, אויביכה 12,11

  + sf. 2.f.sg. + ל

  : לאוביך 1QIsaa 50,20 (= לְאֹיְבַיִךְ Jes 62,8) mögl. als fehlerhafte Mischschreibung von intendiertem לאויביך u. לאיביך der Vorlage, anders Qimron 1986a, 263 (s.u.)

  sf. 1.comm.sg.

  : אויבי 11Q5 21,8 (= אֹיְבַי Ps 138,7); + ב: באויבי 4Q435 frg. 2 ii,5 (od. sg.); + מן + ו: ומאויבי 11Q7 frg. 8,11 (= וּמִן־ אֹיְבַי Ps 18,4)

  + sf. 3.m.pl.

  : אויביהם 4Q183 frg. 1 ii,1, אויביהמה 4Q463 frg. 2,5, אואביהם 4Q434 frg. 7b,3; in frg. 1 i,13 wenig wahrsch. איביהם[ (Qimron 2006, 194) statt איביהם[ (DJD XXIX)

  + sf. 2.m.pl.

  : אויביכם 1QM 10,4, אויביכמה 3; + מן: מאויביכם 8

  + sf. 1.comm.pl.

  : אויבינו 1QM 10,2; + ב: באויבינו 11,8

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : 1QM 11,7 i. Zitat Num 24,1719 והיה אויב ירשה "und der Feind wird zum Besitz" (Num 24,18 וְהָיָה יְרֵשָׁה שֵׂעִיר אֹיְבָיו); כול האויב "die Gesamtheit des Feindes" 1QM 9,6

     2. : 3,1011 דרך המשוב ממלחמת האויב "der Rückweg aus dem Krieg gegen den Feind"

     3. : häufig und nur in Milḥ., z.B. 7 לצאת למערכת האויב "um auszuziehen gegen die Schlachtreihe des Feindes"; ישליך אל מערכת האויב הדגל הראישון "die erste Abteilung wirft auf die Schlachtreihe des Feindes" 6,1; ולהכניע מערכת אויב "um zu bezwingen die Schlachtreihe des Feindes" 56; לו]א ילכו למערכות האויב "sie sollen nicht zu den Schlachtreihen des Feindes gehen" 4Q491 frg. 1-3,5

     4. : 1QM 14,3 חללי האויב "die auf Seiten des Feindes Erschlagenen"

     5. : in 8,10 vom "großen Kriegslärm, um den Mut des Feindes sinken zu lassen" מלחמה גדולה להמס לב אויב

     6. : mögl. ממ[ש]לת אויב "Herrschaft des Feindes" 18,11 (L.u.)

    1. : עם אויב "feindliches Volk" 4Q372 frg. 1,20; ראש פאתי אויב "Oberhaupt der Gefilde des Feindes" Sir 33,12 (Ms.B 6v,8) s.u. III.17; מפחד אויב "auf Grund des Schreckens, den der Feind verbreitet" 4Q169 frg. 3-4 ii,5


     1. : Sir 12,16 (Ms.A 5r,1719) בשפתיו יתמהמה צר ובלבו יחשוב מהמרות עמוקות וגם אם בעיניו ידמיע אויב אם מצא עת לא ישבע דם "mit seinen Lippen zögert der Gegner, aber in seinem Herzen plant er tiefe Abgründe; und auch, wenn ein Feind mit seinen Augen Tränen fließen lässt, wird er, wenn er eine Gelegenheit gefunden hat, am Blut nicht satt"; vgl. a. 33,9 (Ms.B 6v,6; צר L.u.) mit Bezug auf den Feind Gottes oder Israels (s.u. III.13)    1. : z.B. 4Q434 frg. 7b,3 וישם אואביהם כדמן וכאפר ישחקם "und er machte ihre Feinde dem Dung gleich und wie Asche zerrieb er sie" (L.u.); וגם ארצם שממה על אויביהמה "und auch ihr Land war verödet wegen ihrer Feinde" 4Q504 frg. 1-2R v,34


     1. : לשול את כול אויבינו "zu plündern all unsere Feinde" 1QM 10,12; למלחמה על אויביכמה "zum Kampf gegen eure Feinde" 3; להלחם לכם עם אויביכם "zu kämpfen mit euch gegen eure Feinde" 4; ונושעתם מאויביכם "und ihr werdet gerettet vor euren Feinden" 8; להלחםכבד באויבינו "um sich zu verherrlichen (korr. aus: "kämpfen") an unseren Feinden" 11,8 || להפיל גדודי בליעל שבעת גוי הבל "die Scharen Belials, die sieben Völker der Nichtigkeit, zu Fall zu bringen" 89

     2. : תן ידכה בעורף אויביכה ... מחץ גוים צריכה "leg deine Hand auf den Nacken deiner Feinde, ... zerschlage Völker, deine Gegner" 12,11 (par. 1QM 19,3)

    2. : i. Pescher zu Hab 2,8 נתנו אל ביד אויביו "lieferte ihn Gott in die Hand seiner Feinde aus" 1QpHab 9,10

    3. : נוקם הוא לצריו ונוטר הוא לאויביו "er übt Vergeltung an seinen Gegnern und hegt Groll gegenüber seinen Feinden" CD 9,5 (par. 4Q270 frg. 6 iii,19; Zitat Nah 1,2); 1QM 10,78; 12,11 (par. 19,34; s.o. II.2.b)

    4. : והושעתים מיד אויביהמה ופדיתים מכף שונאיהמה "und ich werde sie aus der Hand ihrer Feinde retten und sie erlösen aus der Hand derer, die sie hassen" 11QTa 59,11; להפיץ אויב ולהניס כול משנאי צדק "um den Feind zu zerstreuen und in die Flucht zu schlagen alle, die Gerechtigkeit hassen" 1QM 3,56


     1. : 4Q390 frg. 1,9 ונתתים ביד איביהם "und ich werde sie ausliefern in die Hand ihrer Feinde", vgl. 4Q389 frg. 6,1 (par. 4Q387 frg. 1,7 sg.); 11QTa 59,11 (s.o. II.5.a)

     2. : 11QTa 59,5 בארצות אויביהמה "in den Ländern ihrer Feinde"

     3. : 62,11 שלל אויביכה "die Beute deiner Feinde" (Dtn 20,14)


    1. : לצאת עמו למלחמה על אויביהם "um mit ihm zum Kampf gegen ihre Feinde auszuziehen" 58,56, vgl. 58,1516; 61,13; 63,10

    2. : אם נצחו את אויביהמה "wenn sie ihre Feinde besiegen" 1112

    3. : להלחם לכם עם אויביכם "um zu kämpfen für euch mit euren Feinden" 1QM 10,4

    4. : בהנגף אויב "wenn der Feind geschlagen wird" 3,2, עד הנגף האויב "bis der Feind geschlagen ist" 9,2

    5. : להשמיד אויב במלחמת אל "um zu vernichten den Feind im Krieg Gottes" 5

    6. : י]דין אויבי[ו (L.u.) "er wird richten seine Feinde" 1Q14 frg. 11,4 (Pescher zu Mi 1,9)

    7. : להפיץ אויב ולהניס כול משנאי צדק "um den Feind zu zerstreuen und in die Flucht zu treiben alle, die Gerechtigkeit hassen" 1QM 3,56

    8. : לשול את כול אויבינו "zu plündern all unsere Feinde" 10,12

    9. : ונושעתם מאויביכם "und ihr werdet gerettet vor euren Feinden" 8; והושעתים מיד אויביהמה "und ich werde sie aus der Hand ihrer Feinde retten" 11QTa 59,11

    10. : הנא אואבים יובדו "siehe, die Feinde werden zugrunde gehen" 4Q88 10,1112

    11. : ונתתי את כול אויביו לפניו "und ich werde ihm alle seine Feinde ausliefern" 11QTa 59,19 (par. 4Q524 frg. 6-13,2); vgl. a. ואתנה נפש איביו בכפו[ "und ich gab das Leben seiner Feinde in seine Hand" 4Q385a frg. 1a-b ii,6; נתנו אל ביד אויביו "Gott gab ihn in die Hand seiner Feinde" 1QpHab 9,10

    12. : והיו אויביהמה שוממים במה "so dass ihre Feinde wegen ihnen erschauern" 11QTa 59,45

    13. : והכניע צר והדוף אויב "und zwinge in die Knie den Gegner und stoße weg den Feind" od. mit Rndb. ותנדוף "und wehe weg" Sir 33,9 (Ms.B 6v,6; צר u. ותנדוף L.u.)

    14. : השבת ראש פאתי אויב "beseitige das Oberhaupt der Gefilde des Feindes" 12 (Ms.B 6v,8; Rndb. אויב statt מואב "Moab")

    15. : להנקם נקמי אויב "um am Feind Vergeltung zu üben" 46,1 (Ms.B 15v,11)

    16. : 1QM 10,12 s.o. II.2.a

    17. : השלחתה בנו את אויבינו "du schickst gegen uns unsere Feinde" 4Q504 frg. 1-2R vi,8

  Ableitungen:

  איבה‎ I , איב‎ II