אחר‎ III Folgende, Nächste, Andere

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אחר‎ III (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/420/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qat(t)il als Adj.-Bildung zu אחר‎ I (mas. אַחֵר, she. å̄ʾər, Hier. aher), "das zum Bereich des אחר‎ I Gehörige" › nachzeitig das "Folgende, Nächste" a. i.S.v. "Andere" › "Fremde": he.

  Formen:

  m.sg.abs.

  : אחר 1QS 11,18; CD 9,21; Sir 16,11 (Ms.A 6v,13, od. cj. אחר); + ו: ואחר Sir 14,18 (Ms.A 6r,8); Mur. 45 1,5 (i.u.K.; od. zu אחר‎ I); + ל: לאחר 4Q416 frg. 2 iv,4; Sir 14,4 (Ms.A 5v,24), לאחור Sir 49,5 (Ms.B 18v,9, wahrsch. Fehler für לאחור, vgl. Smend 1906b, 469 et al.)

  f.sg.abs.

  : אחרת 1QM 16,12, ]אחרית 4Q12 frg. 1,2 (für אַחֶרֶת Gen 26,22; wahrsch. phonetisch bedingte Fehlschreibung)

  det.

  : האחרת 3Q15 3,5

  m.pl.abs.

  : אחרים 11QTa 54,10; + ו: ואחרים Mur. 22 frg. 20+30r.a.,1, ואחרין r.i.,3 (L.u.)

  f.pl.abs.

  : אחרות 1QIsaa 39,15 (für אַחֲרִית Jes 46,10; mögl. nur Schreibf., vgl. Kutscher 1974, 366, vgl. aber a. אח]רונות 4Q57 frg. 27,36 von אחרון, s.d.)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : i.K. der Trennung von der Tochter auf Grund einer Heirat בתכה לאחר יפריד "für einen anderen sondert er (scil. Gott) deine Tochter ab" 4Q416 frg. 2 iv,4; אחר תחת הבל "einen anderen anstelle von Abel" 11Q12 frg. 1,6 (Jub 4,7); i.Bz.a. den König ואם מתה ונשא לו אחרת מבית אביהו ממשפחתו "aber wenn sie (seine Frau) gestorben ist, dann nehme er sich eine andere aus dem Haus seines Vaters, aus seiner Familie" 11QTa 57,1819 (s.a. B.I); vom Feld eines anderen בשדה אחר 4Q366 frg. 1,9; 4Q418 frg. 172,9; weisheitl. הלא לאחר תעזב חילך "wirst du nicht einem anderen dein Vermögen hinterlassen" Sir 14,15 (Ms.A 6r,4), vgl. אל תתן שלך לאחר "überlasse das Deinige nicht einem anderen" Sir 30,28b (Ms.E 1v,9); i.u.K. ]ישכב אחר עמה "ein anderer schläft mit ihr" 4Q270 frg. 2 i,17; i.Ggs.z. נפש Sir 14,4 (Ms.A 5v,2324) מונע נפשו יקבץ לאחר "und wer sich selbst zurückhält, sammelt für einen anderen"; Text fraglich ואף כי אחר מקשה ערף "und auch wenn ein anderer den Nacken verhärtet" 16,11 (Ms.A 6v,13), cj. wahrsch. אחר "(nur) ein einziger"

    2. : ו[ה]קימותי עליה אחרים מעם אחר "und ich werde andere von einem anderen Volk über sie einsetzen" 4Q387 frg. 2 ii,6 (par. 4Q385a frg. 4,4 teilw. erg.), vgl. 4Q372 frg. 3,8 לגוי אחר; weisheitl. Sir 49,5 (Ms.B 18v,9) ויתן קרנם לאחור וכבודם לגוי נבל נכרי "und er gab ihr Horn einem anderen und ihre Herrlichkeit einem törichten fremden Volk" (לאחור cj. aus לאחור, vgl. Smend 1906b, 469, et al.)

   1. : ואין אחר זולתכה "und es gibt keinen anderen außer dir" 1QS 11,18; ואין אחר עמו "und es gibt keinen anderen neben ihm" 1QHa 20,14 (Suk. 12,11); לעבוד אלהים אחרים[ "um anderen Göttern zu dienen" 4Q387 frg. 2 iii,6 (par. 4Q388a frg. 7 ii,7 teilw. erg.), נלכה ונעבודה אלוהים אחרים "lasst uns gehen und anderen Göttern dienen" 11QTa 54,10.21, vgl. 11QTa 55,17


    1. : i.K. eines Schatzverzeichnisses von der benachbarten Ecke einer Ecke; i. halakh. K. vom Zeugnis in דבר אחר "einer anderen Sache" CD 9,21

    2. : ובמקום אחר כתוב "und an einer anderen Stelle steht geschrieben" 4Q266 frg. 11,45, mögl. auch 4Q485 frg. 1,5 (oder zu B)

    3. : || אחד ... ואחד Sir 14,18 (Ms.A 6r,8+l.Rd. 2l.Rd. 3) שזה נובל ואחר צומח... אחד גוע ואחד גומל "von dem dies verwelkt, aber ein anderes sprosst ... das eine vergeht, aber das andere reift heran"

    4. : [ב]ל[ו]עג שפה ולשון אחרת ידברו "mit spottender Lippe und anderer Zunge" 1QHa 12,17 (Suk. 4,16; interpretierende Aufnahme von Jes 28,11, vgl. Z. 18 u. zu לעג‎ I); בערול שפה ולשון אחרת "gegen eine unbeschnittene Lippe und eine andere Zunge" 10,2021 (Suk. 2,1819)


   1. : ולוא יקח עליה אשה אחרת "und er darf sich zusätzlich zu ihr keine andere Frau nehmen" 11QTa 57,17 (s.a. A.I)

   2. : ]מזרח חוני ואחרים...[... ]צפון חנין בר חנינא ואחרים "im Osten Honi und andere ... im Norden Hanin, der Sohn des Hanina, und andere" Mur. 22 frg. 20+30r.a.,12, vgl. צפון חנין בר חני ואחרין r.i.,3 (L.u.)


   1. : ולוא יני[חו] ממנו שנה לשנה אחרת "und sie sollen davon nichts von einem Jahr auf das nächste übrig lassen" 11QTa 43,45; vgl. qb. i.S.v. "das, was folgt, das Zukünftige" מגיד מראישית אחרות "verkündend das Zukünftige vom Anfang her" für 𝔐 אַחֲרִית "Ende" Jes 46,10 bzw. אח]רונות "Zukünftige" 4Q57 frg. 27,36

   2. : תחת הפנא האחרת המזרח|ית "unterhalb der nächsten, östlichen Ecke" 3Q15 3,5, vgl. zuvor תחת הפנא הדרו|מית "unter der südlichen Ecke" Z. 12

   3. : לצאת מערכה אחרת "damit die nächste Schlachtreihe auszieht" 1QM 16,12 (par. 4Q491 frg. 11 ii,10)

  1. : [טמאה] אחרת "sonstige Unreinheit (?)" 4Q277 frg. 1 ii,9 (L.u.); מכה לאחר "Schlag von einem/für einen anderen" 4Q302 frg. 1 i,2; אחרים "andere" 4Q385a frg. 5a-b,3; ואחר בדרו[ "und ein anderer im Süden (?)" Mur. 45 1,5 (i.u.K.; od. zu אחר‎ I)