חכם‎ II weise, geschickt

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חכם‎ II (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/378/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qatal (mas. חָכָם; Sec. αχαμιμ) od. qatil (she. ʿākəm/ʿākēm-), Wz. חכם‎ I, "weise", "geschickt": he.

  Formen:

  m.sg.abs.

  : חכם 4Q299 frg. 3a ii-b,4; Sir 35,17 (Ms.B 5v,6)

  cs.

  : חכם Sir 37,26 (Ms.D 1v,14)

  pl.abs.

  : חכמים 1QHa 9,37 (Suk. 1,35); CD 6,3; Sir 3,29 (Ms.A 1r,19); + ל: לחכמים 4Q436 frg. 1a+b i,2

  cs.

  : חכמי 4Q418 frg. 81+81a,20; Sir 44,4 (Ms.Mas 7,10); + ב: בחכמי Sir 9,17 (Ms.A 3v,16); + ל: חכמי 4Q468a frg. 1,2 (Qimron 2014, 205)

  + sf. 3.m.pl. + ו

  : וחכמיהם 1QHa 11,15 (Suk. 3,14)

  det.

  : החכמים 4Q302 frg. 2 ii,2

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : וחכמיהם למו כמלחים במצולות כי תתבלע כול חכמתם בהמות ימים "und ihre Weisen sind für sie wie Seeleute in Meerestiefen, denn verschlungen wird all ihre Weisheit, wenn die Meere aufbrausen" 1QHa 11,1516 (Suk. 3,1415); חכמים בערמתם "Weise in/mit ihrer Klugheit" 4Q428 frg. 6,2 (L.u.; i.u.K.); in Anrede (s.a. A.VIII) הבינו נא בזאת החכמים "begreift doch dieses, ihr Weisen" 4Q302 frg. 2 ii,2; ככחך ענה רעך ועם חכמים הסתייד "gemäß deiner Fähigkeit antworte deinem Genossen, aber mit Weisen berate dich" Sir 9,14 (Ms.A 3v,14); mit איש‎ II "es gibt einen Weisen ..." Sir 37,19 (Ms.B 7v,13; Ms.C 4v,3; Ms.D 1v,8) יש חכם לרבים נחכם "es gibt einen Weisen, der sich für die Menge als weise darstellt", V. 20 (Ms.B 7v,14; Ms.D 1v,9) ויש חכם בדברו נמאס "und es gibt einen Weisen, der wegen seiner Rede verachtet ist", V. 22 ויש חכם לנפשו יחכם "und es gibt einen Weisen, der (nur) für sich selbst weise ist" (Ms.B 7v,15; Ms.C 4v,45; Ms.D 1v,10 mit נחכם) u. V. 23 ויש חכם לעמו נחכם "und es gibt einen Weisen, der sich für sein Volk weise verhält" (Ms.B 7v,r.Rd. C 1; Ms.D 1v,11 mit יחכם)

   2. : 4Q436 frg. 1a+b i,23 לתת לחכמים דעה וישרים יוסיפו לקח להתבונן בעלילותיכה "um Weisen Einsicht zu geben und Rechtschaffene werden Gelerntes anhäufen, um Einsicht in deine Taten zu gewinnen"

   3. : CD 6,23 ויזכר אל ברית ראשנים ויקם מאהרן נבונים ומישראל חכמים "und es gedachte Gott des Bundes mit den Früheren und er ließ Verständige aufstehen aus Aaron und Weise aus Israel" (par. 4Q266 frg. 3 ii,10 L.u.; 4Q267 frg. 2,78)

   4. : 11QTa 51,1314 ומסלף דברי הצדק ומעור עיני חכמים "und es (scil. das Bestechungsgeschenk) verdreht die Worte des Gerechten und blendet die Augen der Weisen" (vgl. Dtn 16,19)

   5. : 4Q301 frg. 2a,1 משפטי כסיל ונחלת חכמ[ים "Urteile eines Toren und Erbe von Weisen" (teilw. erg.; i.u.K.); חכם יחריש עד עת וכסיל לא ישמור עת "ein Weiser schweigt bis zum rechten Zeitpunkt, aber ein Tor achtet nicht auf den rechten Zeitpunkt" Sir 20,7 (Ms.C 4v,12); בפי כסילים לבם ובלב חכמים פיהם "im Mund der Toren ist ihr Herz, aber im Herz der Weisen ist ihr Mund" 21,26 (Ms.C 4Ar,910)

   6. : 4Q418 frg. 81+81a,20 וכול חכמי לב השכלו[ mögl. "und alle Weisen von Verstand haben verstanden ..." (i.u.K.; L. von ו in השכלו[ unsich.); חכמי לב[ "Weise von Verstand" 4Q468a frg. 1,2 (i.u.K.); vgl. לב חכם יבין משלי חכמים "das Herz eines Weisen begreift die Sprüche von Weisen" Sir 3,29 (Ms.A 1r,1819)

   7. : i. halakh. K. 11QTa 51,1314 כי השוחד מטה משפט ומסלף דברי הצדק ומעור עיני חכמים "denn das Bestechungsgeschenk beugt das Recht und verdreht die Worte des Gerechten und blendet die Augen der Weisen" (vgl. Dtn 16,19)

   8. : 1QHa 9,3637 (Suk. 1,3435) שמעו חכמים ושחי דעת "hört, ihr Weisen und ihr, die ihr Erkenntnis redet/über Erkenntnis nachsinnt"


    1. : Sir 3,29 (Ms.A 1r,1819) משלי חכמים "Sprüche von Weisen" (s.a. A.VI); Sir 44,4 (Ms.B 13v,7) חכמי שיח בספרתם ומושלים במשמרותם "weise Redende (s. 3) in ihrer Schriftgelehrsamkeit, Sprüche Dichtende in ihren Diensterfüllungen (?)"

    2. : Sir 15,10 (Ms.A 6r,21; Ms.B 2r,10) בפה חכם תאמר תהלה "durch den Mund eines Weisen soll Lobpreis vorgetragen werden"

    3. : אל תטש שיחת חכמים ובחידתיהם התרטש "lasse die Rede der Weisen nicht unbeachtet, sondern mühe dich mit ihren Sprüchen ab" Sir 8,8 (Ms.A 3r,1415); Sir 44,4 (Ms.B 13v,7) חכמי שיח בספרתם "weise redend (wörtl. "Weise von Rede") in ihrer Schriftgelehrsamkeit" (s.a. 1)

   9. : Sir 37,26 (Ms.D 1v,1416; Ms.C 4v,810, teilw. erg.) חכם עם ינחל כבוד ושמו עומד בחיי עולם "ein Weiser des Volkes erlangt Ehre und sein Ansehen hat Bestand in einem Leben von Dauer"

   10. : 1QSa 2,16 עם חכמ[י "mit den Weisen ..." (L.u.; ebenfalls unsich. in par. 4Q249f frg. 1-3,6)


   1. : מי חכם "wer ist weise" 4Q411 frg. 1 ii,7 (i.u.K.); ויהי דויד בן ישי חכם ואור כאור השמש "und David, der Sohn Isais, war weise und ein Licht wie das Licht der Sonne" 11Q5 27,2

   2. : 4Q299 frg. 3a ii-b,4 חכם וצדיק "weise und gerecht" (i.u.K.)

   3. : Sir 37,24 (Ms.C 4v,68; Ms.B 7v,17 [i.u.K.]; Ms.D 1v,1314) חכם לנפשו ישבע תענוג וכל ר[ו]איו יאשרוהו "einer, der in Bezug auf sich selbst weise ist, sättigt sich an Genuss und alle, die ihn sehen, preisen ihn glücklich"; vgl. Sir 37,22 (s. A.I)

   4. : V. 17 (6) איש חכם יטה תוכחות "jemand, der weise ist, weist Zurechtweisungen zurück" (dgg. a.Rd. = Ms.F 1v,8 חמס "Unrecht" für Haupttext חכם), V. 18 (7) איש חכם לא יכסה חכמה "jemand, der weise ist, verbirgt nicht die Weisheit" (a.Rd.; dgg. Haupttext כחמה "wie Hitze/Sonne"; Ms.F 1v,9 ohne חכם) u. Z. 8 איש חכם לא יקח שחד "jemand, der weise ist, nimmt kein Bestechungsgeschenk an"

  1. : Sir 9,1718 (Ms.A 3v,1617) בחכמי ידים יחשך יושר ומוש[ל ב]עמו חכם ביטה ביטה/ "durch handwerklich Geschickte wird Wohlstand aufgespart (od. das Angemessene bewahrt) und es herrscht über sein Volk der in der Rede Geschickte" od. cj. "... der einsichtige Weise" (s.a. zu ביטה)

  2. : כי חכמ[ים --] [י]שכילו 4Q525 frg. 5,89; ]־י חכמ[ frg. A,1; ]עלמו []וחכם "sein Jüngling (L.u.) und weise/ein Weiser" 4Q225 frg. 3 i,11