אחרון folgende, zweite, hintere, letzte(re)

 • Version: 1.0.1
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אחרון (Version 1.0.1; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1546/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  אחר‎ I + -/ān/ als Adj.-Bildung zu אחר‎ I (mas. אַחֲרֹון, she. å̄ʾēron), "folgende, zweite, hintere, letzte(re)": he.

  Formen:

  m.sg.abs.

  : אחרון 1QS 4,17; CD 1,12, אחרן 4Q337 frg. 1,3 (i.u.K.); + ו: ואחרון 4Q511 frg. 11,10 (L.u.); Sir 41,3 (Ms.Mas 3,3); + ל: ]לאחרון 4Q504 frg. 18,4 (L.u.)

  cs. + sf. 3.f.sg.

  : אחרונה 1QIsaa 39,27 (für אַחֲרִיתָהּ Jes 47,7; s.u. D); + ל: לאחרונה[ 4Q382 frg. 111,7 (i.u.K.; mögl. a. sf. 3.m./f.pl. od. f.sg.abs./det.)

  det.

  : האחרון 1QpHab 2,7, האחרן 4Q273 frg. 1,1

  pl.abs.

  : אחרונים CD 1,12; + ו: ואחרנים Sir 41,3 (Ms.B 10v,11)

  abs./det. + ב + ו

  : ובאחרונים CD 20,9

  det.

  : האחרונים 1QpHab 9,5

  f.sg.abs./det. + ל

  : לאחרונה[ 4Q382 frg. 111,7 (i.u.K.; od. m.sg.cs. + sf. 3.f.sg./m. od. f.pl.)

  det.

  : באחרונה 4Q113 frg. 16-18 i+19,7 (= בָּאַחֲרֹנָה Dan 8,3)

  pl.abs.

  : אחרונות 4Q440 frg. 3 i,25; + ו: ואחרונות Mas1k 1,4

  Semantik:

  Alles zeigen

     1. : von den Geistern des Lichts u. der Finsternis אל שמן בד בבד עד קצ אחרון "Gott hat sie je für sich gesetzt bis zur letzten Zeit" 1QS 4,1617

    1. : בשומעם את כול הבא[ות ע]ל הדור האחרון "wenn sie alles hören werden, was über das letzte Geschlecht kommen wird" 1QpHab 2,7 (P. zu Hab 1,5); וידבר אל אל חבקוק לכתוב את הבאות על על הדור האחרון "und Gott sprach zu Habakuk, dass er alles aufschreiben solle, was über das letzte Geschlecht kommen wird" 7,12 (P. zu Hab 1,12); wahrsch. in 1Q14 frg. 17-19,5 הדור ה[א]חרו[ן (P. zu Mi 6,16) u. בדור הא[חרון "im letzten Geschlecht" 4Q177 frg. 9,8 (i. Ausl. v. Ez 25,8); בדור האחרן "im letzten Geschlecht" 4Q273 frg. 1,1 (i.u.K.)


     1. : [ה]כוהן האחרון אשר ישלח ידו להכות באפרים "der letzte Priester, der seine Hand ausstreckt, um Efraim zu schlagen" 4Q167 frg. 2,3 (P. zu Hos 5,14)

     2. : פשרו על כוהני ירושלם האחרונים "seine Deutung bezieht sich auf die letzten Priester von Jerusalem" 1QpHab 9,45 (P. zu Hab 2,8)

   1. : als Schluss v. Dam. הנה הכול כ[תוב] על מדרש [ה]תורה האחרון "siehe, das Ganze ist geschrieben gemäß der letzten Auslegung der Tora" 4Q270 frg. 7 ii,1415 (erg. durch par. 4Q266 frg. 11,2021) DJD XVIII, 77–78 "the final interpretation of the Law"; innerhalb von Dam. מדרש ה]תורה האחרון 4Q266 frg. 5 i,17 (i.u.K.)

   2. : אני אחריו שקדתי "ich war als Letzter bedacht" Sir 36,16 (Ms.E 1v,3; so Segal 1972, 212) od. l. mit Marcus 1930, 234 אחריו "hinter ihm her"    1. : אל תפחד ממות חקך _____ זכר קדמון ואחרון עמך "nicht sollst du dich erschrecken vor dem Tod, der dir bestimmt ist; bedenke, dass der Frühere und der Spätere (sie) mit dir (teilen)" Sir 41,3 (Ms.Mas 3,3), dafür Ms.B 10v,11 אל תפחד ממות חוקיך _____ ז[כו]ר כי ראשנים ואחרנים עמך; CD 20,89 לכל המאס בראשונים ובאחרונים "für jeden Verächter unter den Früheren und den Späteren"

    2. : עושה ראישונות [לעתו]תיהם ואחרונות למועדיהם "er hat die früheren Dinge zu ihren rechten Zeitpunkten gemacht und die späteren zu ihren festgesetzten Zeiten" Mas1k 1,34

   1. : ויודע לדורות אחרונים את אשר עשה בדור אחרון בעדת בוגדים "und er tat kund für spätere Geschlechter das, was er getan haben wird in einem späteren Geschlecht an einer Gemeinschaft von Abtrünnigen" CD 1,1112 (par. 4Q266 frg. 2 i,16 L.u.; od. i.S.v. "im letzten Geschlecht", vgl. A.I.2)

   2. : עם האחרנים "mit den späteren" XHev/Se 6 frg. 1,9, vgl. להרישונים Z. 8

  1. : ועד אחרונות 4Q440 frg. 3 i,25; אחרן 4Q337 frg. 1,3; האחרון 4Q266 frg. 5 i,5; לאחרונה[ 4Q382 frg. 111,7; ]לאחרון 4Q504 frg. 18,4; ]אחרונות 4Q268 frg. 1,1 (L.u.); ואחרון 4Q511 frg. 11,10 (L.u.); ]אחרון[ PAM 43.692 frg. 3,2 (L.u.)

  2. : הגידו ונשימה לבנו ונדעה או אחרונות או הבאות השמיעונו הגידו האותיות "verkündet (es), so dass wir unseren Sinn (darauf) richten und sowohl Zukünftiges als auch das, was kommt, wissen; lasst uns hören, verkündet die Zeichen" 1QIsaa 34,2935,1 für הַגִּידוּ וְנָשִׂימָה לִבֵּנוּ וְנֵדְעָה אַחֲרִיתָן אוֹ הַבָּאוֹת הַשְׁמִיעֻנוּ הַגִּידוּ הָאֹתִיּוֹת "verkündet (es), so dass wir unseren Sinn (darauf) richten und ihr Ende kennen; oder lasst uns das, was kommt, wissen; verkündet die Zeichen"; אחרונה "ihr Ende" 39,27 für אַחֲרִיתָהּ Jes 47,7; אח]רונות "Zukünftiges" 4Q57 frg. 27,36 für אַחֲרִית Jes 46,10 (= 1Q8 20,8), wofür 1QIsaa 39,15 אחרות hat (s. אחר‎ III)