חזון Schauung, Vision

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חזון (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1382/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qatlān, Wz. חזה‎ I (mas. חָזֹון; Hier. hazon), "Schauung, Vision" als Vorgang u. inhaltlich i.S.v. "Prophezeiung, Offenbarung": bhe.; piyyut.; selten mhe.2p (Midraschim)

  Formen:

  sg.abs.

  : חזון 1QpHab 7,5

  abs. od. cs. vor asyndetischem Relativsatz

  : חזון 11Q5 22,13; Sir 36,20 (Ms.B 6v,13)

  cs.

  : חזון 3Q4 frg. 1,1; Sir 40,6 (Ms.B 9v,16; od. mit מן: חזון); + ל: לחזון 1QHa 12,19 (Suk. 4,18)

  + sf. 2.m.sg.

  : חזונכה 1QHa 6,18 (Suk. 14,7)

  det.

  : החזון 4Q300 frg. 1a ii-b,2

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : i. eschatol. K. Zit. Hab 2,3 כיא עוד חזון למועד יפיח לקץ ולוא יכזב "denn noch besteht eine Vision für eine festgesetzte Zeit, sie zeugt vom (od. ein Zeuge für das) Ende und sie lügt nicht" od., mögl. nach dem Verständnis des Peschers, "denn die Zeit der Vision (i.S.v. "der in der Vision geschaute Zeitraum") bezieht sich auf eine festgesetzte Zeit ..." 1QpHab 7,56; Zit. Jes 1,1 חזון ישעיה בן א[מוץ "Vision Jesajas, Sohn des Amoz" 3Q4 frg. 1,1 (i.u.K.)

    2. : || חלום‎ II i.Bz.a. Zion קחי חזון דובר עליך וחלמות נביאים תתבעך "akzeptiere die Offenbarung, die über dich verkündet wurde, und die Träume der Propheten, die dich auffordern" 11Q5 22,1314 (par. 4Q88 8,13); והקם חזון דבר בשמך "und mache die Offenbarung wahr, die in deinem Namen verkündet wurde" Sir 36,20 (Ms.B 6v,13)

    3. : 4Q417 frg. 1 i,16 והואה חזון ההגוי ההגוי/לספר זכרון "und dies ist die Vision der Offenbarung/Lehre für das Buch der Erinnerung"

    4. : 1QHa 12,1819 (Suk. 4,1718) כי אמרו לחזון דעת לא נכון ולדרך לבכה לא היאה "wenn sie über die Vision der Erkenntnis sagen: 'Sie ist nicht richtig, und über den Weg deines (scil. Gottes) Herzens: 'Er ist es nicht'" (par. 4Q430 frg. 1,6)

    5. : i.Bz.a. falsche Seher 4Q300 frg. 1a ii-b,2 כי חתום מכם[ ס]תם החזון וברזי עד לא הבטתם ובבינה לא השכלתם "denn das Verborgene der Vision war vor euch versiegelt, und ewige Geheimnisse habt ihr nicht betrachtet und mit Einsicht seid ihr nicht verständig geworden" (weniger wahrsch. ס]תם החזון "Siegel der Vision") u. ואם תפתחו החזון תסת[ם מכם "und wenn ihr die Vision öffnen wollt, bleibt sie (scil. die Weisheit) vor euch verschlossen" 34

   1. : Sir 40,6 (Ms.B 9v,16) wahrsch. neben חלום‎ II (Z. 15, L.u.) מעט טעמ חזון נפשו "wenig ist die Klugheit, die aus seiner eigenen Vision (kommt)" (Text wahrsch. korrupt)

   2. : mit גיא "Tal" (vgl. Jes 22,1.5) בגי החזון "im Tal der Vision" 4Q372 frg. 1,7 (i.u.K.; par. 4Q371 frg. 1a-b,4 dgg. ]בגי החזיון[, s. חזיון); als Bez. für eine Gemeinschaft אנשי חזונכה "die Männer deiner Schauung" 1QHa 6,18 (Suk. 14,7); ה]חזון כ[י ר]איתי "... die Vision, denn ich habe gesehen ..." 4Q410 frg. 1,9; כול חזון דע "jede Vision erkenne" 4Q417 frg. 1 i,22; ]חנון אב[ "Schau (des/von?) ..." 4Q499 frg. 5,3, od. l. ]חנון (חנון)