חרפה Schande, Schmähung

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חרפה (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1195/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  mögl. urspr. mehrere Nominalableitungen von Wz. חרף‎ I: qatil-at (vgl. she. ērīfa/ērīfot) "Schande" neben qitl-at "Schmähung", das spätestens mas. (חֶרְפָּה, vok.p חֵרפָה, vok.b חִרפָה; dgg. Sec. αρφαθ = חֶרְפַּת Ps 89,51 mögl. i.A.v. αρφ V. 42, s. חרף‎ IV) auch für mögl. urspr. qatil-at "Schande" eintritt: bhe.; vereinz. mhe.1; selten mhe.2b; mhe.2p meist sp.; piyyut.

  Formen:

  sg.abs.

  : חרפה 1Q34bis frg. 3 i,3; Sir 42,14 (Ms.Mas 4,25); + ו: וחרפה 1QHa 10,36 (Suk. 2,34); + מן: מחרפה 4Q417 frg. 2 i,23

  cs.

  : חרפת 4Q501 frg. 1,5; + ו: וחרפת 1QS 4,12

  + sf. 2.m.sg.

  : חרפתך Sir 6,9 (Ms.A 2r,13); חרפתכה 4Q418 frg. 177,3; + ו: וחרפתכה 4Q416 frg. 2 ii,16

  pl.cs.

  : חרפות 4Q200 frg. 1 i,3 (i.u.K.)

  + sf. 1.comm.sg.

  : חרפותי[ 11Q22 frg. 6,1

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : 4Q416 frg. 2 ii,34 ו]בחרפת[ו] תכסה פניכה ובאולתו מאסיר "und wegen seiner Schande bedecke dein Gesicht und wegen der Torheit (bedecke dein Gesicht) vor einem Gefangenen" 34

   2. : 1QHa 10,3536 (Suk. 2,3334) וישימוני לבוז וחרפה "und sie machten mich zu Verachtung und Schande" (vgl. Prov 18,3)


    1. : in textlich vermutl. gestörter Stelle כי על גנב נבראה בשת חרפה רעהו בעל שתים "denn für den Dieb ist die Schande der Schmach erschaffen worden, sein Gefährte ist der Doppelzüngige" Sir 5,14b (Ms.A 2r,45), urspr. Text wahrsch. "denn für den Dieb ist die Schande erschaffen worden, böse Schmach für den Doppelzüngigen" (cj. חרפה רעה על בעל od. לבעל)

    2. : 4Q176 frg. 8-11,56 כיא בשת [עלומי]כי תשכחי[ וח]רפת ארמלותך לוא[ תזכרי עוד "ja, die Schande deiner Jugend sollst du vergessen und die Schmach deiner Witwenschaft wirst du nicht mehr in Erinnerung halten" (L.u.; erg. nach Jes 54,4)

   3. : als Strafe im Endgericht וחרפת עד עמ כלמת כלה באש מחשכים "und ewige Schande mit Schmach der Vernichtung im Feuer von Finsternissen" 1QS 4,1213; im Bild כלמות חרפה "Beschämungen von Schande" 4Q525 frg. 15,7

   4. : vom Umgang mit Geldverleihern 4Q417 frg. 2 i,23 למה תשה עון וגם מחרפה "warum solltest du Schuld tragen und auch von/vor Schande ..." (i.u.K.)

   5. : i. P. zu Hos 2,12 להיות לקלו[ן] וחרפה לעיני הגואים אשר נשענו עליהם "so dass sie zur Schmach und Schande vor den Augen der Völker werden, auf die sie sich gestützt haben" 4Q166 2,1213; vgl. Sir 6,1 (Ms.A 2r,6) שם רע וקלון תוריש חרפה "ein schlechter Ruf und Schmach lässt Schande erben"

   6. : 1QHa 10,1112 (Suk. 2,910) ותשימני חרפה וקלס לבוגדים סוד אמת ובינה לישרי דרך "und du hast mich zu Schande und Spott für die Abtrünnigen gemacht, zu einem Rat der Wahrheit und Einsicht für die rechtschaffen Wandelnden" (vgl. Ps 44,14)

   7. : Sir 6,9 (Ms.A 2r,1213) ואת ריב חרפתך יחשוף "und den Rechtsstreit (zu) deiner Schande legt er offen" (par. Ms.C 2Ar,1112 l. mögl. fehlerhaft יחשוך "hält er zurück")


    1. : 4Q417 frg. 2 i,26 פן יגלה חר[פ]תכה "damit er nicht deine Schande aufdeckt" (L.u.)


    2. : 4Q418 frg. 177,3 וכסה חרפתכה mögl. "und bedecke (od. "und er wird bedecken") deine Schande", vgl. mögl. frg. 178,4 כס]ה חרפתכה[ (beide Stellen i.u.K.)

    3. : am Rand Sir 42,14 (Ms.B 12r,r.Rd. 3r.Rd. 4) ובית מחרפת תביע חרפה "und eine Tochter, die schmäht, bringt Schande hervor" mit weiterer Randnotiz מחפרת "die Schande bereitet" (Haupttext ובת! מחרפת תביע אשה "und die Familie einer, die schmäht, bringt eine Frau [Subj.] hervor") par. Ms.Mas 4,25 ובת מפחדת מכול חרפה "und eine Tochter verbreitet mehr Schrecken als jede Schande"

    4. : Sir 34,2 (Ms.B 3v,4) רע נאמן תניד חרפה "einen zuverlässiger Freund verjagt Schande" (od. cj. תניד "ein zuverlässiger Freund wendet ab Schande", vgl. Skehan/di Lella 1987, 312), am Rand תנוד "ein zuverlässiger Freund: Schande wendet sich ab"

    5. : 4Q501 frg. 1,56 הביטה וראה חרפת בני [עמכה "schau her und sieh/erkenne die Schande der Söhne deines Volkes (?)" (vgl. Klgl 5,1)

    6. : 4Q416 frg. 2 ii,16 לאשר אין כוחכה אל תגע פן תכשל וחרפתכה תרבה מאודה "für das, wofür deine Kraft nicht vorhanden ist, mühe dich nicht ab, damit du nicht strauchelst und deine Schande gar sehr groß wird" (par. 4Q417 frg. 2 ii+23,21; s.a. zu יגע‎ I)

    7. : s. A.II u. VII


   1. : 4Q525 frg. 14 ii,8 ובל תבואכה חרפת שונא "und die Schmähung des Feindes wird nicht zu dir kommen"

   2. : Sir 34,31 (Ms.F 1r,11) דבר חרפה אל תאמר לו "sprich zu ihm keine Schmähung" (par. Ms.B 4v,17); מאוהב על דברי חרפה "(schäme dich) vor einem Freund wegen Schmähungen" Sir 41,22 (Ms.B 11r,18; דברי L.u.; dgg. am Rand דבר חסד "Schmähwort", vgl. Ms.Mas 4,3 דברי חסד)

   3. : חרפותי[ "meine Schmähungen" 11Q22 frg. 6,1; לחיות כי חרפות "zu leben, denn Schmähungen" 4Q200 frg. 1 i,3; mögl. מחרפו־[ "wegen Schmähungen" 4Q481e frg. 1,3 (mit מן‎ I vgl. sg. Neh 5,9) od. l. י statt ו, dann ptz. von חרף‎ I

  1. : von den Frevlern 1Q34bis frg. 3 i,3 בעצמותם חרפה לכל בשר "in ihren Knochen Schande/Schmähung für alles Fleisch"; 4Q415 frg. 1 i,5 וחרפת[; 4Q416 frg. 2 iv,13 אשת חיקכה וחרפת[ "die Frau deines Schoßes und Schande/Schmähung"; Sir 41,6 (Ms.Mas 3,7) חרפה (L.u.)