הוד Hoheit, Pracht

 • Version: 1.1.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, הוד (Version 1.1.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1135/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  wahrsch. PrN nach qāl (mögl. a. qatl; mas. הֹוד; she. ūd; Hier. hod), "Hoheit", "Pracht": he.

  Formen:

  sg.abs.

  : הוד 4Q286 frg. 1 ii,3; Sir 45,7 (Ms.B 14v,5)

  cs.

  : הוד 4Q400 frg. 2,3; Sir 26,17 (Ms.C 6r,10); + ב: בהוד 11Q17 4,7; + ו: והוד Sir 43,9 (Ms.Mas 6,2)

  + sf. 3.m.sg.

  : הדו 4Q381 frg. 15,7; הודי 11Q5 21,15 (Sir 51,17); Sir 10,5 (Ms.A 3v,21); + ו: והודו 4Q409 frg. 1 i,10 (i.u.K.; od. zu ידה‎ I)

  + sf. 2.m.sg.

  : הודך Sir 36,19 (Ms.B 6v,12); + ו: והודך 4Q381 frg. 46a+b,3

  + sf. 1.comm.sg. + ו

  : והודי 1QHa 13,34 (Suk. 5,32)

  + sf. 3.m.pl.

  : הודם Sir 42,25 (Ms.Mas 5,16; L.u.)

  det.

  : ההוד 4Q403 frg. 1 i,38

  pl.cs. + ל

  : להודי 4Q405 frg. 3 ii,11

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : Sir 43,9 (Ms.Mas 6,2) תור שמים והוד כוכב "Schönheit (od. Schmuckgehänge, s. תור‎ II) des Himmels und Sternenpracht" (dgg. Ms.B 12v,11 והדר), vgl. Sir 42,25 (Ms.Mas 5,16) [ו]מי ישמבע להביט הודם "und wer wird satt, ihre Pracht zu betrachten"; vom Regenbogen Sir 43,12 (Ms.B 12v,14) am Rand הוד הקיפה בכבודו "als Pracht läßt er (scil. Gott) in seiner (scil. Gottes) Herrlichkeit ihn (scil. den Regenbogen) umgeben" od. "in seiner Herrlichkeit (scil. Gottes) umgibt er (scil. der Regenbogen) als Pracht"; 4Q372 frg. 1,30 וגם במעמקי תהום הוד "und auch in den Tiefen der Urflut, Pracht ..." (i.u.K.)


    1. : 11Q5 21,1415 (Sir 51,17) למלמדי אתן הודי "meinem Lehrer gebe ich seine (ihm zustehende) Hoheit"

    2. : 1QHa 13,34 (Suk. 5,32) ויחשך מאור פני לאפלה והודי נהפך למשחית "und das Leuchten meines Angesichts wurde dunkel zu Finsternis und mein Glanz verwandelte sich zur Entstellung" (par. 4Q429 frg. 3,5; vgl. Dan 10,8); Sir 26,17 (Ms.C 6r,1011) הוד פנים על קומת תוכן "der Glanz eines Gesichtes auf einer regelmäßigen Gestalt"

    3. : Sir 10,5 (Ms.A 3v,21) ביד אלהים ממשלת כל גבר ולפני מחֹוקק ישית הודו "in der Hand Gottes ist die Herrschaft eines jeden Mächtigen, und vor den Anführer stellt er dessen Majestät"

    4. : i.Zshg. seiner Erwählung Sir 45,7 (Ms.B 14v,5) ויתן עליו הוד וישרתהו בכבודו "und er gab auf ihn Pracht und er diente ihm in seiner Herrlichkeit"; i.Bz.a. seine Erscheinung 12 (Ms.B 14v,16) הוד כבוד ותהלת עז "Pracht von Herrlichkeit und gewaltiger Ruhm" od. "Pracht, Herrlichkeit ..."


    1. : 36,19 (Ms.B 6v,12) מלא ציון את הודך "fülle Zion mit deiner Pracht"

    2. : 4Q400 frg. 2,3 יספרו הוד מלכותו "sie verkünden die Pracht seiner Königsherrschaft"; 4Q403 frg. 1 i,38 הודו כל אלי הוד למ[ל]ך ההוד "preist, alle Göttlichen von Pracht, den König (L.u.) von Pracht"

    3. : 4Q381 frg. 15,7 ]תפארת הדו "die Herrlichkeit seiner Pracht" (i.u.K.); frg. 46a+b,3 והודך ותפארת[ך "und deine Pracht und (deine) Herrlichkeit" (i.u.K.); 4Q510 frg. 1,4 ואני משכיל משמיע הוד תפארתו "und ich als Maskil verkünde die Pracht seiner Herrlichkeit"

    4. : mögl. כסא אשר רם בהוד[ ] עם[--] "... Thron, der hoch ist in Herrlichkeit mit/samt(?) ..." 4Q419 frg. 1,9 (L. בהוד[ vom Platz her ausgeschlossen)


    1. : in unklarer Syntax 4Q404 frg. 5,3 פלא נפלא הוד "(ein) Wunder, wunderbar, Pracht" (par. 4Q405 frg. 6,6; i.u.K.); 11Q17 6,10 ]פלאי הוד "Wunder von Pracht" (i.u.K.); s.a. IV.5

    2. : מוסדי אש ושביבי נוגה וזהרי הוד נה[ר]י אורים ומאורי פלא "Grundfeste von Feuer und helle Flammen und Strahlen von Pracht, Ströme von Feuer und wunderbare Lichter" 4Q286 frg. 1 ii,3; באור אורים הוד "im Licht der Lichter ein Glanz" 11Q17 8,3 (i.u.K.)

    3. : 4Q403 frg. 1 i,38 הודו כל אלי הוד למ[ל]ך ההוד "preist, alle Göttlichen von Pracht, den König von Pracht"; 4Q405 frg. 24,2 רוחי הוד והדר רא[שי "Geister von Pracht und Pracht der Häupter ..." (i.u.K.; od. "... Pracht, die Häupter ...")

    4. : mögl. frg. 19,6 למעשי ל[בנ]י הוד "für Werke von Ziegeln der Pracht" (i.u.K.); frg. 3 ii,7 וברך ליסודי ה[ו]ד "und er wird Fundamente von Pracht segnen" (L.u.); vgl. i.Bz.a. den irdischen Altar Sir 50,11 (Ms.B 19v,2) בעלותו על מזבח הוד "wenn er (scil. der Hohepriester Simeon) hinaufgeht an den Altar der Pracht"

    5. : 4Q405 frg. 13,4 בשבעה דברי הוד כבודו "mit sieben Worten der Pracht seine(r) Herrlichkeit" (i.u.K.; die syntaktisch Zuordnung von כבודו ist unsich., mögl. Obj. zum verlorengegangenen Prädikat); 4Q403 frg. 1 i,3132 ראשי תושבחות כול אלוהים שבחו לאלוה[י ת]שבחות הוד "Anführer der Lobpreisungen aller Göttlichen, preist den Gott der Lobpreisungen der Pracht"; wahrsch. 11Q17 4,7 בהוד תשב[וחות "mit Pracht von Lobgesängen" (i.u.K.); pl. nur 4Q403 frg. 1 i,2021 ]לכול מודי לו בשבעה [דב]רי הוד [ל]הודי[ פלא] "alle, die ihn preisen(,) mit sieben Worten der Pracht(,) für wunderbare Pracht (od.: für wunderbar Prachtvolle)" (i.u.K.; Schluss erg. durch par. 4Q405 frg. 3 ii,11)