בחן‎ I prüfen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, בחן‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1083/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  BḤN (a/a) "prüfen": bhe., mhe.1 pi. (selten), vereinz. qal (poet.) + hif., mhe.2p (pi., hif.; qal fraglich), mhe.2b (qal, hif.), piyyut. + sp. Midraschim; vgl. a. בחר‎ II

  Formen:

  qal pf. 3.m.sg.

  : בחן 4Q299 frg. 3a ii-b,14

  mögl. + sf. 3.f.sg.

  : בחנה 4Q418 frg. 236,4 (i.u.K.; mögl. a. pf. 3.f.sg. od. imp. m.sg. + sf. 3.f.sg./+ koh.)

  2.m.sg.

  : ב]חנת 4Q381 frg. 46a+b,5

  + sf. 1.comm.sg.

  : בחנתני 4Q382 frg. 38,2 (L.u.)

  1.comm.sg. + sf. 2.m.sg.

  : בחנתיכה 1QIsaa 40,15 (für בְּחַרְתִּיךָ Jes 48,10)

  impf. 3.m.sg.

  : יבחן 1QM 16,15; + ו: ויבחן 4Q378 frg. 6 ii,4

  2.m.sg.

  : תבחן[ 4Q443 frg. 2,4

  + sf. 1.comm.sg.

  : תבחננני 1QHa 23,28 (Suk. frg. 2 i,8)

  mögl. 1.comm.pl. + koh./sf. 3.f.sg.

  : נבחנה 4Q299 frg. 1,6 (i.u.K.; od. nif. ptz. f.sg.abs./pf. 3.f.sg.)

  imp. m.sg.

  : בחן 4Q415 frg. 6,4 (i.u.K.; od. pf. 3.m.sg.)

  + sf. 3.f.sg.

  : בחנהה[ 4Q415 frg. 11,13 (i.u.K.; od. cj. בחנהה[); s.a. oben

  ptz. m.sg.abs.

  : בוחן Sir 34,26 (Ms.B 4v,8)

  inf.cs.

  : + כ: כבחון 4Q176 frg. 15,3; + ל: לבחון 1QHa 10,15 (Suk. 2,13); + ל + ו: ולבחון 1QM 16,11, ולבחן 4Q381 frg. 48,4

  + sf. 3.m.pl.

  : בוחנם 4Q434 frg. 1 i,7; + ל: ]לבוחנם 4Q177 frg. 10-11,10

  pass. ptz. m.sg.abs.

  : בחון CD 13,3

  m.pl.abs.

  : בחונים 4Q379 frg. 3 i,3 (L.u.)

  m.pl.cs.

  : בחוני 1QM 17,1

  nif. pf. 3.f.sg.

  : s. qal impf. 1.comm.sg.

  3.comm.pl.

  : נבחנו 4Q215a frg. 1 ii,11

  impf. 3.m.sg.

  : יבחן 1QS 9,2

  ptz. m.sg.abs.

  : נבחן 11Q5 22,10

  f.sg.abs.

  : s. qal impf. 1.comm.sg.

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : ולבחון בם כול חרוצי המלחמה "und zu prüfen durch sie alle, die bestimmt sind für den Krieg" 1QM 16,11

    2. : i.K. der Fähigkeiten der Priester oder Leviten ואם אין הוא בחון בכל אלה ואיש מהלוים בחון באלה "und wenn er nicht erprobt ist in all diesem, aber einer von den Leviten ist erprobt in diesen Dinge" CD 13,34; i.K. einer Prüfung der Eignung zur Braut באלה בחנהה[ 4Q415 frg. 11,13 "darin prüfe sie" (od. cj. באלה בחנהה[; s.o. Formen)


    1. : || zu נסה vom Beter 1QHa 10,1516 (Suk. 2,1314) לבחון [אנשי] אמת ולנסות אוהבי מוסר "um zu prüfen Männer von Wahrheit und zu prüfen die, die Zucht lieben"


     1. : שפטם ברוב רחמו משפטי עוני למען בוחנם "er hat sie gerichtet in der Fülle seines Erbarmens mit Urteilen des Leidens, um sie zu prüfen" 4Q434 frg. 1 i,7

     2. : ולב עמו יבחן במצרף "und das Herz seines Volkes prüft er im Schmelztiegel" 4Q491 frg. 11 ii,12 (par. 1QM 16,15 לבב); כי לבנו בחן "denn unser Herz hat er geprüft" 4Q299 frg. 3a ii-b,14

     3. : ]לבוחנם ולצורפם "um sie zu prüfen und um sie zu läutern" 4Q177 frg. 10-11,10 (Ausl. v. Ps 13,23 i. P.); 1QM 17,1 בחוני מצרף "Geprüfte des Schmelztiegels"; 4Q491 frg. 11 ii,12 par. 1QM 16,15 (במצרף L.u.) s.o. 2.b; vgl. a. 4Q176 frg. 15,34 (Sach 13,9)

     4. : כי אלהים יבחן "denn Gott prüft" 4Q378 frg. 6 ii,3 (i.u.K.); אל]הים יבחן כל ־־[ "Gott wird prüfen alle" 4Q185 frg. 3,2 (i.u.K.); ב]חנת כל "du hast alle geprüft" 4Q381 frg. 46a+b,5 (i.u.K.); בחנתני "du hast mich geprüft" 4Q382 frg. 38,2 (L.u., i.u.K.); ועל הבנים תבחננני mögl. "du prüfst mich auf dem Gebärstuhl" od. "du prüfst mich auf der Töpferscheibe 1QHa 23,28 (Suk. frg. 2 i,8) (s. zu אבן‎ II)


    1. : בני צדוק הכוהנים אשר בחר בם אל לחזק בריתו ל[עולם ולב]חון כול משפטיו בתוך עמו "die Söhne Zadoks, die Priester, die Gott unter ihnen erwählt hat, damit sie seinen Bund für immer festmachen und prüfen all seine Bestimmungen inmitten seines Volkes" 1QSb 3,2223

    2. : 4Q434 frg. 1 i,7 (s.o. II.2.a)    1. : 36,24 (Ms.B 7r,1) חיך בוחן מטמעמי דבר ולב מבין מטעמי כזב "ein Gaumen prüft den Geschmack eines Wortes und ein Herz bemerkt den Geschmack der Lüge", a.Rd. חך בוחן מטעמי זבד "ein Gaumen prüft den Geschmack der Gabe"

   1. : לבחון "um zu prüfen" 1QSb 4,20; ויבחן "und er prüft" 4Q378 frg. 6 ii,4; ירימו בחונים "und Geprüfte werden erhaben" 4Q379 frg. 3 i,3 (L.u.); mit ב‎ II 4Q415 frg. 6,4 ברז נהיה בחן אלה "beim Geheimnis des Gewordenen prüfe dies" 4 (i.u.K., od. pf.); בי יראיך ולבחן ש[ "durch mich, der dich fürchtet, und um zu prüfen"; בחנה 4Q418 frg. 236,4; ]בחן 4Q502 frg. 13,3 (od. zu חן)


   1. : ]השכל ערמה ותושיה נבחנו במחש[בת ]ק[ו]דש[ו "der Verstand, Klugheit und Einsicht sind geprüft durch seinen heiligen Plan" 4Q215a frg. 1 ii,11

   2. : 11Q5 22,10 נבחן אדם כדרכו אניש כמעשיו ישתלם "beurteilt wird ein Mensch entsprechend seines Wandels, ein Mensch wird belohnt entsprechend seiner Handlungen"

   3. : i.K. eines Strafenkatalogs אכ השוגג יבחן שנתים ימים לתמים דרכו "jedoch soll der, der sich unabsichtlich vergeht, zwei Jahre geprüft werden hinsichtlich der Vollkommenheit seines Wandels" 1QS 9,12 (ähnl. par. 4Q258 7,23)

  1. : in unsicherer Bedeutung und unsicherem Kontext ]־־ם נבחנה דברים 4Q299 frg. 1,6