חוץ außerhalb von etwas liegender Bereich, Straße

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חוץ (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1002/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  PrN /ḥ/ḫūṣ/ (mas. חוּץ; she. ūṣ), "außerhalb von etwas liegender Bereich", "Straße": he.

  Formen:

  sg.abs.

  : חוץ 4Q271 frg. 5 i,2; CD 10,21, חוצ 4Q394 frg. 3-7 ii,18 (MMT B,31); + ל (od. det.): לחוץ 11QTa 46,5; + מן: מחוץ 40,10, ]מחוצ 4Q394 frg. 3-7 ii,15 (MMT B,28)

  + ה loc.

  : חוצה 4Q270 frg. 7 i,12; + ו: וחוצה 4Q397 frg. 3,3; + מן: מחוצה 4Q491 frg. 1-3,9; + ל + ו (od. det.): ולחוצה 4Q365a frg. 2 ii,9

  det.

  : החוץ 4Q271 frg. 5 i,4; CD 11,8; + ב: בחוץ 4Q364 frg. 13a-b,6; + ל: לחוץ 4Q271 frg. 5 i,4 = CD 11,8 entspr. אל הח[וץ 4Q251 frg. 1-2,5

  pl.abs.

  : חוצות 1QSb 5,27

  cs. + sf. 3.f.sg.

  : בחוצותיה 1QIsaa 13,8 (für בְּחוּצֹתָיו Jes 15,3)

  det.

  : החוצות 4Q162 2,9

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : אל יתהלך חוץ לעירו על אלף באמה "man darf nicht über tausend Ellen außerhalb seiner Stadt umhergehen" CD 10,21; וחוצה ל[מחנה 4Q397 frg. 3,3 (i.u.K.)

    2. : i.Bz.a. eine Stadt (s.a. I.1) od. ein Lager: ועשיתה להמה מקום יד חוץ מן העיר "und du sollst für sie eine Latrine machen außerhalb der Stadt" 11QTa 46,13 (par. 11Q20 12,24); אל ילך איש אחר הבהמה לרעותה חוץ מעירו "niemand gehe hinter dem Vieh her, um es außerhalb seiner Stadt zu hüten" CD 11,5 (par. 4Q271 frg. 5 i,2); חוצ מם[חנה 4Q394 frg. 3-7 ii,18 (MMT B,31; i.u.K.)


    1. : det. לוא נראים האופנים אל החוץ "die Räder sind nach außen nicht sichtbar" 4Q365a frg. 5 i,4 (i.u.K.)

    2. : והתה]לך בחוץ על מש[ענתו "und er geht draußen auf seiner Stütze" 4Q364 frg. 13a-b,6 (Ex 21,19); ותאים עשוים לקיר בחוץ "und Nischenkammern sind ausgeführt draußen an der Mauer" 11QTa 38,15; רגל נבל ממהרת אל בית וכבוד לאיש בחו[ץ] יעמוד "der Fuß eines Toren eilt ins Haus, aber Ehre wird demjenigen zuteil, der draußen stehen bleibt" Sir 21,22 (Ms.C 4Ar,57; L.u.)

    3. : ויוצאים השערים מקיר החצר לחוץ שבע אמות "und die Tore ragen aus der Mauer des Hofes nach außen sieben Ellen hervor" 11QTa 41,12; יהיו יוצאים שמה לחוץ לצפון המערב לעיר "sie sollen dorthin (scil. zur Latrine) nach draußen nordwestlich der Stadt hinausgehen" 46,1314; אל יוציא איש מן הבית לחוץ ומן החוץ אל בית "keiner soll aus dem Haus (etwas) nach draußen bringen oder von draußen ins Haus" CD 11,78 (par. 4Q271 frg. 5 i,4)


     1. : 4Q394 frg. 3-7 ii,15 (MMT B,28) [ישחט ]מחוצ לםחנה שור "er schlachtet außerhalb des Lagers einen Stier" (i.u.K.); י]אצאו מחוצה למחנות אל בית מו[עד "sollen sie ausziehen von außerhalb der Lager zum Haus der Versammlung" 4Q491 frg. 1-3,9 (i.u.K.); ואת עורו עם פרשו ישרופו מחו[ץ לעיר "und seine Haut sollen sie zusammen mit seinem Mageninhalt verbrennen außerhalb der Stadt" 11QTa 16,11 (i.u.K.; L.u.; par. 11Q20 2,9 ]מחוץ ל[עיר]); ähnl. ותאים [ע]שוים בו בו לשעריו מחוץ לעומת המוסד "und Nischen dazwischen angebracht an ihren Toren direkt außerhalb des Fundaments" 40,10

     2. : [כו]ל בית המסבה הזואת צפו זהב קירותיו ושעריו וגגו מבית [ומ]חוץ "dieses ganze Treppenhaus überzieht mit Gold, seine Wände und seine Tore und sein Dach, von innen und von außen" 31,89; zu CD 11,78 s. II.3


   1. : ולוא יעשה כול דבר לכול עצה חוץ מהמה "und er darf gar nichts entsprechend irgendeinem Rat außer dem ihren tun" 11QTa 57,1415

   2. : ואשר יקח] אוכלו חוצה מן המשפט "und derjenige, der sein Essen außerhalb des Rechts nimmt" 4Q270 frg. 7 i,1112    1. : 4Q162 2,9 ותהי נבלתם כסחה בקרב החוצות "und es war ihr Leichnam wie Unrat inmitten der Straßen" (Zit. Jes 5,25 i. P.)

    2. : 4Q169 frg. 3-4 iv,2 עילוליה ירוטשו בראש כל חוצות "ihre Kinder werden an allen Straßenecken zerschmettert" (Zit. Nah 3,10 i. P.)

   1. : כטיט חוצות "wie Straßenschlamm" 1QSb 5,27; viell. a. 4Q509 frg. 1-2,3 ט]יט חוצות

  Ableitungen:

  חיץ , חיצון