הגה‎ I einen leisen Laut geben

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, הגה‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/878/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  HGY, "einen leisen Laut geben" › "knurren", "girren", "wimmern" › "reden" (a. i.S.v. "verkünden" mit dem Inhalt der Rede als Obj.) u. › "vor sich hin murmeln" › "sinnen", "nachdenken" (s.a. הגי‎ II): he.

  Formen:

  qal pf.cons. 3.f.sg.

  : והגתה 4Q179 frg. 2,10

  impf. 3.m.sg.

  : יהגה 4Q525 frg. 2 ii+3,6; Sir 14,20 (Ms.A 6r,9)

  3.m.pl.

  : יהגו 4Q436 frg. 1a+b i,8

  imp. m.sg.

  : הגה 4Q412 frg. 1,6; + ו: והגה Sir 6,37 (Ms.A 2v,5)

  pl. + ו

  : והגו 4Q403 frg. 1 i,36 (erstes ו L.u.)

  ptz. m.pl.cs.

  : הוגי 4Q403 frg. 1 i,36

  inf.abs.

  : הגוא 1QIsaa 48,23 (= הָגֹה Jes 59,11); + ו: והגוא 1QIsaa 48,25 (für וְהֹגוֹ Jes 59,13)

  cs. + ל + ו

  : ולהגות 1QHa 19,24 (Suk. 11,21)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : neben בכה 4Q179 frg. 2,910 בכו תבכה ירו[שלים...]... והגתה "gewiss wird Jerusalem weinen ... und es wird wimmern" (i.u.K.)

    2. : 1QHa 19,2425 (Suk. 11,2122a) ולהגות הגי יגון ואנחה "und um zu wimmern einen Laut des Kummers und des Seufzens" od. "... des Kummers; und ich seufzte"

   1. : neben רנן‎ I "(be)jubeln" 4Q403 frg. 1 i,3637 רננו מרנני [דעתו ב]רונן באלוהי פלא והגו כבודו בלשון כול הוגי דעת רנות פלאו בפי כול הוגי [בו "jubelt, die ihr verkündet seine Erkenntnis, mit Jubel über den Gott des Wunders, und verkündet jubelnd seine Herrlichkeit mit der Zunge aller, die jubelnd Erkenntnis verkünden, den Jubel über sein Wunder mit dem Mund aller, die jubelnd verkünden ..."

   2. : bei Tag und Nacht 4Q418 frg. 43-45 i,4 יום ו]לילה הגה ברז נהיה[ "Tag und Nacht sinne nach über das Geheimnis des Gewordenen" u. 4Q294 frg. 1,4 יהגה יום[ "er sinnt nach Tag ..." (i.u.K.), vgl. ähnl. mit תמיד u. || בין‎ I hitpo. Sir 6,37 (Ms.A 2v,5) והתבוננת ביראת עליון ובמצותו והגה תמיד "und du sollst auf die Furcht des Höchsten und seine Gebote achtgeben und immerfort nachsinnen" mit ביראת עליון ובמצותו als double duty od. cj. והגה mit ובמצותו als direktem Obj. "... und über seine Gebote immerfort nachsinnen"; || שיח‎ I i.K. einer Seligpreisung (vgl. Ps 1,12) ]כי בה יהגה תמיד ובצרתו ישוחח[ "..., sondern der immer über sie (scil. die Weisheit) nachsinnt und in seiner Not nachdenkt über ..." 4Q525 frg. 2 ii+3,6, אשרי אנוש בחכמה יהגה "glücklich der Mensch, der über Weisheit nachsinnt" Sir 14,20 (Ms.A 6r,9) u. אשרי איש באלה יהגה "glücklich der Mann, der über diese (scil. die Lehren) nachsinnt" Sir 50,28 (Ms.B 20r,9); i.u.K. צדק הגה בהמה[ "... Gerechtigkeit, sinne über sie (pl.) nach" 4Q412 frg. 1,6 u. בל יהגו בפעולות אדם "damit sie nicht über Taten des Menschen nachdenken" 4Q436 frg. 1a+b i,8; הפק דעת לבטנכה ובגו[יתכ]ה הגה[ "erlange Wissen im Hinblick auf deinen Leib und sinne nach über deinen Körper" 4Q525 frg. 14 ii,19

   3. : frg. 23,7 פן יהגו באמרי[ "dass sie nicht nachsinnen über Worte ..." od. "dass sie nicht verkündigen durch Worte" (i.u.K.)

  Ableitungen:

  הגי‎ I , הגי‎ II , הגיון , הגוי