בכה (be-)weinen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, בכה (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/325/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  BKY "(be)weinen": he.

  Formen:

  qal pf. 3.comm.pl.

  : בכו 4Q111 3,9 (L.u.; für בוֹכִיָּה Klgl 1,16)

  pf.cons. 3.f.sg.

  : ובכתה 11QTa 63,13

  impf. 3.f.sg.

  : תבכה 4Q179 frg. 2,9

  impf.cons. 3.m.sg.

  : ויבכא 1QIsaa 31,23 (= וַיֵּבְךְּ Jes 38,3; vgl. Kutscher 1979, 328)

  3.m.pl.

  : ]ויבכו 4Q378 frg. 14,1

  ptz. pl.abs.

  : בוכים 4Q225 frg. 2 ii,5; + מן: מבוכים Sir 7,34 (Ms.A 3r,5; Ms.D 0r,15)

  inf.abs.

  : בכו 4Q179 frg. 2,9; + ו: ובכו 11Q5 4,14 (= וּבָכֹה Ps 126,6)

  cs. + ל

  : לבכות Sir 22,11 (Ms.C 4Ar,11)

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : ואני ירמיה בכו אב[כה "und ich, Jeremia, weine sehr" 4Q383 frg. 1,2

     2. : neben אבל‎ I Sir 7,34 (Ms.A 3r,56; Ms.D 0r,15) אל תתאחר מבוכים ועם אבלים התאבל "entziehe dich nicht den Weinenden, sondern trauere mit den Trauernden", Sir 22,11 (Ms.C 4Ar,1112) על מת לבכות כי חדל אורו ועל כסיל לבכות כי חדל בינה "wegen eines Toten ist zu weinen, denn er hat aufgegeben (od. aufgehört hat) sein Licht und wegen eines Toren ist zu weinen, denn er hat Einsicht aufgegeben", ebd. (Ms.C 4Av,1) ב]כות על מת "weinen wegen eines Toten"

    1. : בכו עיני "weinten meine Augen" 4Q111 3,9 für 𝔐 בוֹכִיָּה עֵינִי "weint mein Auge" Klgl 1,16

    2. : i.K. der Opferung Isaaks מלאכי קודש עומדימ בוכים על[ "Engel der Heiligkeit standen weinend über ..." 4Q225 frg. 2 ii,5 (näherer K. unklar; בוכים von sp. Hand in בוכים "während der Tage" korrigiert, vgl. PrCon I, 808)

    3. : בכו תבכה "gewiss wird sie weinen" 4Q179 frg. 2,9

   1. : ]ויבכו בני[ ישראל את מושה "und die Israeliten beweinten den Mose" 4Q378 frg. 14,1 (erg. nach Dtn 34,8); i. halakh. K. ובכתה את אביה ואת אמה "und sie soll ihren Vater und ihre Mutter beweinen" 11QTa 63,13 (Dtn 21,13)

   2. : ]־בוכ־־[ 11Q11 1,2 (vgl. Ploeg 1971, 130)

  Ableitungen:

  בכי