הגיוןVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, הגיון (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/3472/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Sprachgeschichte:

qittal-ōn (‹ qatal-ān; BL, § 68f), Wz. הגהI (mas. הִגָּיֹון; Sec. εγγαων, ειαων), "Nachdenken", "Planen", "Klingen" (vom Saiteninstrument), mhe. a. "Lesen", "Rezitieren": he.; mhe.2; piyyut.

Formen:

sg.cs. + sf. 1.comm.sg. od. pl. mit unklarem Status

: ]הגיוני[ 4Q445 frg. 1,3 (i.u.K.)

Semantik:


  1. : ]הגיוני[ 4Q445 frg. 1,3 (i.u.K.)