גיל‎ I jubeln, frohlocken

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, גיל‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/849/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  GYL "jubeln", "frohlocken": he.; mhe. (bes. liturg. u. Hekh.; s.a. גילה); piyyut.

  Formen:

  qal pf. 3.f.sg.

  : גלה 4Q521 frg. 2 iii,4 (mögl. a. ptz. f.sg.abs.)

  impf. 2.m.sg. + ו

  : ותגל 1QHa 17,35 (Suk. 9,35) (mögl. a. impf.cons. 2.m.sg.)

  1.comm.sg.

  : אגילה 4Q379 frg. 17,5; + ו: ואגילה 4Q381 frg. 33+35,5

  3.m.pl.

  : יגילו 1QM 17,8; + ו: ויגילו 4Q434 frg. 2,3

  1.comm.pl. + ו

  : ונגילה 1QM 13,13

  impf.cons. 2.m.sg.

  : ותגל 1QHa 17,35 (Suk. 9,35) (s.o. a. impf. 2.m.sg. + ו mögl.)

  imp. m.sg. + ו

  : וגילה 4Q88 10,8, וגיל 1QIsaa 52,28 (für וְגִילוּ Jes 65,18)

  ptz. f.sg.abs.

  : גלה 4Q521 frg. 2 iii,4 (mögl. a. qal pf. 3.f.sg. u. qal pf. 3.m.sg. von גלה)

  m.pl.abs. + sf. 3.m.pl.

  : גליהם 4Q418 frg. 69 ii,4 (i.u.K.; weniger wahrsch. zu גל)

  det.

  : הגלים 4Q525 frg. 2 ii+3,2

  inf.abs.

  : גיל 4Q384 frg. 4,2

  hif. imp. f.pl. + ו

  : והגלנה 1QM 12,13

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : 1QM 17,8 ישמח צדק במרומים וכול בני אמתו יגילו בדעת עולמים "es freut sich Gerechtigkeit in den Höhen und alle Söhne seiner Wahrheit frohlocken in ewiger Erkenntnis"; i.K. der Neuschöpfung 4Q434 frg. 2,3 מעשי שמים וארץ ויגילו "... die Werke des Himmels und der Erde(,) und sie werden frohlocken"; 1QHa 20,25 (Suk. 12,22) ובקץ כבודכה יגילו "und zur Zeit deiner Herrlichkeit werden sie frohlocken"

    2. : vom Land 4Q521 frg. 2 iii,45 גלה הארץ בכל מקו[ם --] כי כל ישראל בגיל[ "das Land wird frohlocken an allen Orten ... wahrlich, ganz Israel mit Jubel ..." (i.u.K.)

    3. : i. Anrede Gottes i. Psalm 11Q5 22,7 יגילו בניך בקרבך וידידיך אליך נלוו "deine Söhne werden in deiner Mitte frohlocken und deine Lieblinge werden sich dir anschließen"

   1. : || zu שמח‎ I 4Q88 10,8 שמחה שמחתכה וגילה גילך "freue dich mit deiner Freude und jubele deinen Jubel"


    1. : 1QM 13,1213 נשמ חה ביד גבורתכה ונשישה בישועתכה ונגילה בעזר[תכה וב]שלומכה "wir freuen uns an deiner mächtigen Hand und wir freuen uns über deine Hilfe und wir wollen frohlocken über deine Hilfe und über dein Heil"

    2. : 4Q381 frg. 33+35,5 א]רננה ואגילה בך "ich will jubeln/Jubel und ich will frohlocken über dich"; 4Q511 frg. 28-29,2 י]גילו באלוהים רנה "sie sollen frohlocken über Gott (mit) Jubel"; mögl. a. 4Q491 frg. 11 i,9 ירננ[ו ]צד[יקי]ם ויגילו קדושים ב[ -- "Gerechte (?) jubeln und Heilige frohlocken über"

    3. : i.K. des himml. Lobpreises 4Q405 frg. 23 i,7 יגילו בכבודו "sie frohlocken über seine Herrlichkeit" (הללוהו "sie preisen ihn" Z. 6)

    4. : im Rahmen einer Seligpreisung 4Q525 frg. 2 ii+3,2 אש[רי] הגלים בה ולוא יביעו בדרכי אולת "glücklich sind die, die über sie (scil. die Weisheit od. Tora) frohlocken und nicht plappern in Wegen der Torheit"

    5. : 4Q511 frg. 8,2 ]יגילו באלוהים[ "sie frohlocken über Gott"

   2. : von Gott 1QHa 17,3536 (Suk. 9,3536) ותגל עליהם כמרחמת על עולה "und du frohlockst über sie wie eine, die sich liebevoll ihrem Säugling zuwendet"

   3. : 4Q511 frg. 1,5 כולם יגילו לאלוהי צדק "sie alle jubeln dem Gott der Gerechtigkeit zu"

   4. : אגילה "ich will frohlocken" 4Q379 frg. 17,5; ע]ליה יגיל[ו "über sie werden sie frohlocken" 4Q511 frg. 27,2; ]יגילו frg. 140,3 (L.u.)


    1. : wahrsch. ובדעה כול גליהם "und mit Erkenntnis all ihre Jubelnden" 4Q418 frg. 69 ii,4; mögl. [--] גליהם ביד ־[ "ihre Jubelnden durch" 4Q299 frg. 21,2 u. גליהם[ "ihre Jubelnden" 4Q418 frg. 160,1

    2. : 4Q381 frg. 33+35,10 ולא תראה בטוב נפשי כי ... גלו "und nicht wird meine Seele Gutes schauen, denn ... sie haben gejubelt"


  1. : abs., || zu שמח‎ I 1QM 12,13 ציון שמחי מאדה ... והגלנה כול ערי יהודה "freue dich sehr, Zion, ... und frohlockt, alle Städte Judas" (par. 1QM 19,5)

  Ableitungen:

  גיל‎ II