חקר‎ I erforschen, prüfen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חקר‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/767/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  Ḥ/ḪQR "erforschen", "prüfen": he.

  Formen:

  qal pf. 3.m.sg.

  : חקר Sir 42,18 (Ms.Mas 5,6)

  + sf. 2.m.sg. + ו

  : וחקרך Sir 13,11 (Ms.A 5v,6)

  pf.cons. 2.m.sg.

  : וחקרתה 11QTa 55,5

  impf. 2.m.sg.

  : תחקור Sir 3,21 (Ms.A 1r,12), תחקר 11,27 (Ms.A 4v,16), תַחְקר 7 (Ms.A 4r,24; L. ר unsich.)

  2.m.pl.

  : ת׳ Sir 43,30 (Ms.B 13r,15; vgl. a.Rd. תחק[רו], L.u.)

  1.comm.pl.

  : נחקור Sir 43,28 (Ms.B 13r,13)

  imp. m.sg. + ו

  : וחקר Sir 6,27 (Ms.A 2r,26)

  pl.

  : חקרו 4Q185 frg. 1-2 ii,1

  ptz. m.sg.abs.

  : חקר Sir 42,18 (Ms.B 12r,11; Ms.Mas 5,6 dgg. pf. 3.m.sg., was wohl a. dem Konsonantentext zugrunde liegt)

  pl.cs.

  : חוקרי Sir 44,5 (Ms.B 13v,8) = חקרי Ms.Mas 7,11 (L.u.); + ו: וחוקרי 4Q301 frg. 1,2

  inf.cs. + ל

  : לחקור 4Q378 frg. 11,8; + ל + ו: ולחקר 4Q392 frg. 1,4 (od. pi.)

  pi. vgl. qal inf.cs.

  Semantik:

  Alles zeigen

     1. : ptz. 4Q301 frg. 1,2 וחוקרי שורשי בינה "und Erforscher der Wurzeln der Einsicht"; l. dgg. i. frg. 2b,1 רודפי שורששי בינה (DJD XX et al.) mit Elgvin 2006 et al. רודפי שורששי בינה "die den Wurzeln der Einsicht nachjagen"

     2. : תהום ולב חקר ובמערמיהם יתבונן "die Urflut und das Herz hat er erforscht und in ihre Geheimnisse (מערם‎ I, od. "und ihre Pläne" מערם‎ II) gewann er Einsicht" Sir 42,18 (Ms.Mas 5,6), par. Ms.B 12r,11 dgg. als ptz. חקר "erforscht/ergründet er" (vgl. ptz. i. d. folg. Z.) u. l. ובכל מערומיהם

     3. : פלאות ממך אל תדרוש ומכוסה ממך אל תחקור "was zu wunderbar ist für dich, sollst du nicht untersuchen, und was vor dir verborgen ist, erforsche nicht" Sir 3,21 (Ms.A 1r,11; dgg. Ms.C 1r,10 פלאות ממך אל תחקור ורעים ממך אל [תד]רוש "was zu wunderbar ist für dich, erforsche nicht, und was schlecht ist für dich, untersuche nicht"); דרש וחקר בקש ומצא "untersuche und erforsche, suche und finde" Sir 6,27 (Ms.A 2r,26)

     4. : 11QTa 55,5 ושאלתה ודרשתה וחקרתה היטב והנה אמת נכון הדבר "und du sollst fragen und nachforschen und sorgfältig ergründen und siehe, (wenn) die Sache sich wirklich so verhält" (vgl. Dtn 13,15) u. 19 ושמעתה את הדבר הזה ודרשתה וחקרתה היטב "und du sollst dir diesen Fall anhören und nachforschen und sorgfältig ergründen" (vgl. Dtn 17,4)

    1. : i.Bz.a. Göttliches כי לא נחקור והוא גדול מכל מעשיו "denn wir können nicht ausloten und er ist größer als all seine Werke" Sir 43,28 (Ms.B 13r,13); mögl. מרומים תחליפו כח ואל תלאו כי לא ת׳ "Preisende, erneuert die Kraft und werdet nicht müde, obschon ihr nicht ergründen könnt" 30 (Ms.B 13r,15; vgl. a.Rd. תחק[רו] [L.u.])


    1. : || בקר‎ I Sir 11,7 (Ms.A 4r,2425) בְטֶרֶם תַחְקר אַל תְסַלֵף בַּקֵר לְפָנִים וְאַחַר תַזִּיף "bevor du nicht geprüft hast, erkläre nicht als falsch, prüfe vorher und dann weise zurecht" (par. Ms.B 1v,12 L.u., erg. mögl. [תח]ק[ור])


     1. : Sir 44,5 (Ms.Mas 7,11) חקרי מזמור על קו "Prüfer eines Liedes hinsichtlich der Richtschnur" (L.u.), dgg. חוקרי מזמור על חוק "Prüfer eines Liedes hinsichtlich der Regel" par. Ms.B 13v,8 (a.Rd. חקו "seiner Regel", L.u.)

     2. : חקרו לכם דרך לחיים "ergründet für euch einen Weg zum Leben" 4Q185 frg. 1-2 ii,12

   1. : לחקור "zu erforschen/prüfen" 4Q378 frg. 11,8

  1. : כי אדו]ני אלהי[ם ב]שמים ממעל ולחקר דרכי בני האדם "denn Adonai, Gott, ist oben im Himmel, und zu prüfen die Wege der Menschensöhne" 4Q392 frg. 1,34 (vgl. A.I.1.c)

  2. : חקר 4Q298 frg. 1-2 i,4 (od. zu חקר‎ II); ]־חקר גדולות[ od. l. ]־חקר גדולות[ 4Q504 frg. 6,21 (vor ח ist נ od. ת mögl.); ]חקר 1QHa 5,16 (Suk. frg. 15 ib,5; L.u.; od. zu חקר‎ II)