חסר‎ I Mangel haben, entbehren

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חסר‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/747/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ḪSR (i/a) "Mangel haben", "entbehren": he.

  Formen:

  qal pf. 3.comm.pl.

  : חסרו 4Q252 1,9

  impf. 3.m.sg.

  : יחסר 4Q417 frg. 2 i,19; Sir 3,13 (Ms.A 1r,5)

  3.f.sg.

  : תחסר Sir 3,25 (Ms.A 1r,17)

  2.m.sg.

  : תחסר 4Q417 frg. 2 i,17

  2.f.pl.

  : תחסרון Sir 51,24 (Ms.B 21v,4)

  ptz. (s.a. חסר‎ III) m.sg.abs. (od. cs.)

  : חסר 4Q416 frg. 2 ii,20; + ל: לחסר Sir 34,27b (Ms.B 4v,13)

  inf.abs. + ו

  : וחסור 4Q252 1,11

  cs. + ב + ו

  : ובחסור 11QTa 59,3

  pi. pf. 3.f.sg. + sf. 3.m.sg.

  : חסרתו Sir 14,2 (Ms.A 5v,22)

  ptz. m.sg.abs.

  : מחסר Sir 34,30 (Ms.F 1r,9)

  Semantik:

  Alles zeigen



    1. : ויבזרום בארצות רבות ... ובעול כבד ובחסור כול "und sie werden sie zerstreuen in viele Länder ... und (sind) unter schwerem Joch und in Mangel an allem" 11QTa 59,23; || צמא‎ I + מאד Sir 51,24 (Ms.B 21v,4) עד מתי תחסרון מן אילו ואילו ונפשכם צמאה מאד תהיה "wie lange noch wollt ihr Mangel leiden an diesem und jenem und soll eure Seele sehr durstig bleiben?"; 4Q417 frg. 2 i,19 ואם תחסר לוא מבלי הון מחסורכה כיא לוא יחסר אוצר[ "und wenn du leidest Mangel, leihe nicht Vermögen, sondern das, was du brauchst, denn nicht ist es deine/die Vorratskammer, die den Mangel leidet (sondern du)" (od. "so dass nicht deine/die Vorratskammer Mangel leiden wird"; i.u.K.; s.a. בלי B.II.2)

    2. : אל תדרוש תענוג ואתה חסר לחם "nicht suche Wohlleben, wenn du Mangel an Brot hast" 4Q416 frg. 2 ii,1920; ואתה אם תחסר טרף "aber du – wenn du Nahrung entbehrst" 4Q417 frg. 2 i,17; Sir 34,27b (Ms.B 4v,13) חיי מה לחסר תירוש "ein Leben, was ist es für den, der den Most entbehrt" par. Sir 34,28 (Ms.F 1r,7) חיים למה יחסר תירוש "das Leben – warum soll es Most entbehren" u. מה חיים חסר היין "was ist ein Leben, das den Wein entbehrt" Sir 34,27a (Ms.B 4v,11; par. Ms.F 1r,5; beide L.u.)


    1. : באין אישון יחסר אור ובאין דעת תחסר חכמה "ist keine Pupille vorhanden, fehlt das Licht, und wenn es keine Erkenntnis gibt, fehlt die Weisheit" Sir 3,25 (Ms.A 1r,1617)


     1. : ובסוף חמשים ומאת יום חסרו המים שני ימים "und am Ende von hundertfünfzig Tagen nahmen die Wasser zwei Tage lang ab" 4Q252 1,89 (vgl. Gen 8,3) u. Z. 11 והמים הי[ו ]הלוך וחסור עד החודש [הע]שירי "und die Wasser nahmen immer weiter ab bis zum zehnten Monat" (Zit. v. Gen 8,5)

     2. : וגם אם יחסר מדעו עזוב לו "und selbst wenn seine intellektuelle Fähigkeit abnimmt, sei nachsichtig mit ihm (scil. dem Vater)" Sir 3,13 (Ms.A 1r,5)


   1. : 14,2 (Ms.A 5v,2122) אשרי איש לא חסרתו נפשו "glücklich ist ein Mensch, der sich selbst an nichts mangeln lässt"

   2. : vom Übermaß an Wein i.Bz.a. menschliche Kraft Sir 34,30 (Ms.F 1r,9) מחסר כח ומספיק [־־־] "es lässt Kraft abnehmen und fügt ... hinzu" (i.u.K.) par. מחסר כח ומספק פצע "es lässt Kraft abnehmen und fügt Verwundung zu" Ms.B 4v,15 (L.u.)

  1. : 4Q502 frg. 3,2 ]לחסר[ (od. zu חסר‎ III od. חסר‎ II)

  Ableitungen:

  חסר‎ II , חסור , חסר‎ III , חסיר