חסרIIIVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חסרIII (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/3282/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Sprachgeschichte:

qatil (= qal ptz.), Wz. חסרI (s.a. dort; mas. חָסֵר), "entbehrend, Mangel habend": he.; die Abgrenzung zum vb. gebrauchten ptz. ist nicht immer klar

Formen:

m.sg.abs.

: ]חסר Mur. 22 frg. 6-10r.a.,2

cs.

: חסר Sir 6,20 (Ms.A 2r,21); P. Yadin 44 1,20; + ב: בחסר Sir 35,12 (Ms.B 5r,16; od. zu חסרII); + ו: וחסר Sir 41,2 (Ms.Mas 3,1)

pl.cs.

: חסרי 4Q424 frg. 3,10; Sir 16,23 (Ms.A 6v,27; cj. aus חסדי); + ב: בַחֲסֵירֵי Sir 13,8 (Ms.A 5v,3; sek. ad hoc [statt חַסְרֵי] Vok.; urspr. zu חסיר); + ל: לחסרי 11Q5 18,5

f.sg.abs.

: mögl. חסירה Sir 4,2a (Ms.A 1r,22; eher zu חסיר)

Semantik:

Alles zeigen   1. : 4Q424 frg. 3,10 ]־דאג לכ[ו]ל חסרי הון "besorgt (?) um alle, die Mangel an Besitz haben" (i.u.K.); mögl. Sir 4,2a (Ms.A 1r,22) נפש חסירה "eine Person, die Mangel leidet" (eher aber zu s. חסיר)


    1. : Mur. 22 frg. 6-10r.a.,12; Mur. 30 r.i.,3; r.a.,14 (jeweils teilw. erg.)

    2. : Sir 11,12 (Ms.A 4v,12) יש רֹשֵׁש ואֹבַד מהלך חסר כל ויותר "es gibt einen, der zerschlagen und zugrunde gehend einhergeht, der Mangel hat an allem, aber Überfluss hat an/übrig lässt/und es bleibt übrig ..."

   2. : Sir 35,12 (Ms.B 5r,16) ביראת אל ולא בחסר כל "in Furcht vor Gott und nicht als einer, dem es an allem mangelt" (od. cj. mit 𝔊 ל!ב! für כל vgl. Smend 1906a, 28, dann zu II.2; od. zu חסרII)


   1. : Sir 13,8 (Ms.A 5v,3) ואל תדמה בַחֲסֵירֵי מַדַּע "und stell dich nicht denen gleich, denen es an Kenntnis mangelt" (urspr. zu חסיר; s. Formen)

   2. : 11Q5 18,45 להודיע לפותאים עוזו להשכיל לחסרי לבב גדולתו "um Einfältige seine (scil. Gottes) Stärke erkennen zu lassen und um Unverständige seine Größe zu lehren"; עקובה היא לאויל ולא יכלכלנה חסר לב "unwegsam ist sie (scil. die Weisheit) für einen Toren, und einer, dem es an Verstand mangelt, wird sie nicht erfassen" Sir 6,20 (Ms.A 2r,21); cj. aus חסדי neben גבר פותה "jemand, der einfältig ist" Sir 16,23 (Ms.A 6v,27) חסר!י לב יבינו אלה וגבר פותה יחשב זאת "Unverständige meinen dies, und jemand, der einfältig ist, denkt jenes"

   3. : i.Ggs.z. רחבII i.Bz.a. Rehabeam Sir 47,23 (Ms.B 17v,1) רחב אולת וחסר בינה "einer von umfassender Torheit und fehlender Einsicht"

  1. : Sir 41,2 (Ms.Mas 3,1) ל]אין אוינים וחסר עצמה "für den, der keine Wünsche hat und der Stärke entbehrt" (dgg. par. Ms.B 10v,9 mit לאיש אונים für ל]אין אוינים; L. עצמה unsicher, s. zu עצמה)

 1. : Sir 38,24 (Ms.B 8v,14) חכמת סופר תרבה חכמה וחסר עסק הוא יתחכם "die Weisheit eines Schreibers vermehrt die Weisheit und wer wenig/keine Mühe hat, der wird weise werden" (L.u.)

 2. : in dokumentarischem Text P. Yadin 44 1,1921 תחצי הכסף הלוז חסר דינרין ששה עשר שהם סלעים ארבע "die Hälfte dieses Geldes minus sechzehn Denare, das sind vier Sela"