אשור Assur

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אשור (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1079/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : ונפל אשור "und Assur wird fallen" 1QM 1,6 (vgl. 1QM 11,11 i.A.v. Jes 31,8); ברדף אשור "wenn sie Assur verfolgen" 18,2; s.a. II.1 u. II.5


    1. : בכול בני אשור ופרס והקדמוני עד המדבר הגדול "gegen alle Assyrer und Perser und die Ostleute bis zur großen Wüste" 2,12

    2. : im Gebet des Manasse 4Q381 frg. 33+35,8; teilw. erg. im Zitat von Jes 10,12 in 4Q163 frg. 4-7 ii,2

    3. : ג]בורי כתיים והמון אשור וחיל כול הגוים הנקהלים "die Krieger der Kittäer und die Menge Assurs und das Heer aller Völker, die sich versammelt haben" 19,10

    4. : Sir 48,21 (Ms.B 18r,15; L.u.)

    5. : ובגדודי כתיי אשור "und gegen die Scharen der assyrischen Kittäer" 1,2 (i. Aufzähl. mit Edom, Moab, Ammon, Amalek und den Philistern)

   2. : 4Q364 frg. 1a-b,1 [בו]אכה אש[ור]ה[ "in Richtung Assurs" (L.u.; Gen 25,18); 4Q426 frg. 12,3 עילם וא]שור וארפכשד ול[וד וארם "Elam und Assur und Arpachschad und Lud und Aram" (L.u.; i.u.K.; Gen 10,22)

   3. : ]אשור[ 4Q163 frg. 40,1