חגVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חג (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/445/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Sprachgeschichte:

qatl, Wz. חגגI (mas. חַג/חָג, she. ʿag, Sec. αγ), "Fest": he.

Formen:

sg.abs.

: חג Sir 43,7 (Ms.Mas 5,24); + ב: בחג 4Q503 frg. 33 ii+35-36,23 (i.u.K.; mögl. a. cs. od. det.)

cs.

: חג 4Q320 frg. 4 iii,5; + ב: בחג 11QTa 42,13; + ו: וחג 11QTa 19,9; + ל: לחג 4Q527 frg. 1,1; + מן: מחג 11QTa 43,6

+ sf. 2.m.sg. + ב

: בחגך 4Q366 frg. 4 i,10

pl.cs. + ל

: לחגי 4Q503 frg. 1-6 iii,13

+ sf. 2.m.sg.

: חגיך 4Q88 10,9

Semantik:

Alles zeigen   1. : לו מו[ע]ד וממנו חג "im Hinblick auf ihn (scil. dem Mond i.K. des Mondkalenders) ist die Festzeit und ausgehend von ihm das Fest" Sir 43,7 (Ms.Mas 5,24)


    1. : i. Aufruf an Juda, sich zu freuen שמחה שמחתכה וגילה גילך חג חגיך נד[ר]יך שלם "freue dich mit deiner Freude und jubele mit deinem Jubel; feiere deine Feste, deine Gelübde erfülle" 4Q88 10,89

    2. : ושמחת בחגך אתה ובנך "und du sollst fröhlich sein an deinem Fest, du und dein Sohn" 4Q366 frg. 4 i,10 (Dtn 16,14)


    1. : || מועד (s.a. I.1) 4Q503 frg. 1-6 iii,13 לחגי שמחה ומועדי כ[בוד] "für Freudenfeste und Festzeiten von Ehre" (i.u.K.)

    2. : לחג אד[ו?ני "für das Fest Adonais" 4Q527 frg. 1,1 (i.u.K.)

    3. : i.u.K. בחג כבוד "beim Fest der Ehre/Herrlichkeit" od. "beim Fest, Ehre/Herrlichkeit" 4Q503 frg. 33 ii+35-36,23


   1. : וחג בכורים לזכרון לעול[ם] "und das Fest der Erstlingsabgabe zur ewigen Erinnerung" 11QTa 19,9; מחג הבכורים לדגן החטים "vom Fest der Erstlingsabgabe des Weizengetreides an" 11QTa 43,6; עד יום חג הבכורים "bis zum Tag des Festes der Erstlingsabgabe" 43,7

   2. : חג מצות שבעת ימים ליהוה "das Fest der ungesäuerten Brote, sieben Tage lang, für Jhwh" 11QTa 17,1112 (vgl. Lev 23,6); ähnl. ]בחג המצו[ת] 4Q365a frg. 1,2 (L. המצו[ת] unsich.; i.u.K.); 11QTa 11,10 (L.u.); i. kalend. K. חג המצות יום רביע[י "das Fest der ungesäuerten Brote (am) vierten Tag (der Woche)" 4Q326 frg. 1,3

   3. : והיו הסוכות נעשות עליהמה בכול שנה ושנה בחג הסוכות "und die Laubhütten sollen auf ihnen hergerichtet werden in jedem einzelnen Jahr am Laubhüttenfest" 11QTa 42,1213; ähnl. Z. 17; i. kalend. K. [ב4 ]בישבאב חג הסכות am vierten (Tag) in (der Dienstzeit des) Jeschebab (ist) das Fest der Laubhütten" 4Q320 frg. 4 v,7, ähnl. 4Q320 frg. 4 iii,9; frg. 4 iv,4; frg. 4 vi,2; 4Q321 6,2.9

   4. : i. kalend. K. ב1 בישוע חג השבועים "am ersten (Tag) in (der Dienstzeit des) Jeschua (ist) das Fest der Wochen" 4Q320 frg. 4 iii,5; ähnl. 4Q321 5,5, vgl. dgg. bhe. חַג שָׁבֻעֹ(ו)ת Ex 34,22; Dtn 16,10 bzw. det. Dtn 16,16; 2 Chron 8,13; die L. חג[ השבו]ע[ו]ת 4Q219 2,37 (Jub 22,1) ist völlig unsicher u. am Wortende auch ם mögl.