זבח‎ I schlachten

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, זבח‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/314/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ḎBḤ (a/a) "schlachten", häufig kult.: he.

  Formen:

  qal pf.cons. 2.m.sg.

  : וזבחתה 11QTa 53,10

  3.comm.pl.

  : וזבחו 11QTa 17,7

  impf. 3.m.sg.

  : יזבח 1QpHab 6,2

  2.m.sg.

  : תזבח 11QTa 52,4

  + sf. 3.m.sg.

  : תזבחנו 11QTa 52,10

  3.m.pl.

  : יזבחו 11QTa 47,7; + ו (od. impf.cons.): ויזבחו 4Q390 frg. 2 ii,10 (i.u.K.)

  + sf. 3.m.pl.

  : יזבחום CD 12,9

  2.m.pl. + sf. 3.m.sg.

  : תזבחוהו 11QTa 47,16

  1.comm.pl. + ו

  : ונזבחה 4Q1 frg. 22 ii+26,9 (für נִזְבְּחָה Ex 5,8; L.u.)

  impf.cons. 3.m.pl.

  : ויזבחו 4Q390 frg. 2 ii,10 (i.u.K.; od. impf. + ו)

  2.m.pl.

  : ותזבחו[ 4Q385a frg. 3a-c,7

  ptz. m.sg.abs.

  : זובח 4Q155 frg. 1,12 (= זֹבֵחַ Ex 13,15)

  pl.abs.

  : זובחים 11QTa 37,11; זבחים 1QpHab 6,4

  cs.

  : זובחי 4Q524 frg. 6-13,5

  inf.cs. + ל

  : לזבוח 1QIsaa 47,6 (= לִזְבֹּחַ Jes 57,7); + ל + ו: ולזבוח 4Q508 frg. 15,1; ולזבח 4Q372 frg. 1,24

  + sf. 3.f.sg. + ל + ו

  : ]ול[ז]בחה 4Q251 frg. 12,6 (L.u.; od. zu זבח‎ II)

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : 11QTa 52,1921 לוא תואכל בשר שור ושה ועז בתוך עירי ... וזבחו שמה וזרקו את דמו על יסוד מזבח העולה "nicht darfst du essen das Fleisch vom Rind und vom Schaf und von der Ziege inmitten meiner Stadt ... aber man schlachte dort und sprenkle sein Blut auf den Sockel des Brandopferaltars"


    1. : ושור ושה אותו ואת בנו לוא תזבח ביום אחד "und ein Rind oder ein Schaf darfst du nicht mit seinem Jungen am selben Tag schlachten" 6


     1. : 1315 לוא תזבח שור ושה ועז טהורים בכול שעריכה קרוב למקדשי דרך שלושת ימים כי אם בתוך מקדשי תזבחנו לעשות אותו עולה או זבח שלמים "du darfst kein reines Rind oder Schaf oder Ziege in irgendeinem deiner Tore schlachten, das meinem Heiligtum drei Tagesreisen nahe liegt, sondern in meinem Heiligtum sollst du es schlachten, um es als ein Brandopfer oder Schelamim-Opfer zuzubereiten"; elliptisch od. mit Wegfall des sf. לוא תזבח _____ קרוב למקדשי "nicht darfst du (es; scil. ein mit Makel behaftetes Tier) in der Nähe meines Heiligtums schlachten" 18

     2. : mit בהמה Z. 78 כול עור בהמה טהורה אשר יזבחו בתוך עריהמה לוא יבואו יבואו לה "keine Haut vom reinen Vieh, das sie inmitten ihrer Städte schlachten, dürfen sie in sie (scil. Stadt des Heiligtums) hineinbringen"; mit זבח‎ II Z. 1314 ולוא יגאלו את מקדשי בעורות זבחי פגוליהמה אשר יזבחו בתוך ארצמה "aber sie sollen mein Heiligtum nicht verunreinigen durch die Häute ihrer unreinen Schlachtungen, die sie inmitten ihres Landes schlachten"; elliptisch mit אשר‎ III Z. 1113 כי בעורות אשר יזבחו במקדש בהמה יהיו מביאים את יינמה ואת שמנמה וכול אוכלמה לעיר מקדשי "sondern mit den Häuten (der Tiere), die sie im Heiligtum schlachten, mit denen sollen sie ihren Wein und ihr Öl und all ihre Speise hineinbringen in die Stadt meines Heiligtums"; i.Bz.a. בשר‎ II (Z. 15) אם במקדשי תזבחוהו וטהר למקדשי ואם בעריכמה תזבחוהו וטהר לעריכמה "wenn ihr es (scil. das Fleisch) in meinem Heiligtum schlachtet, dann ist sie (scil. die Haut) rein für mein Heiligtum, und wenn ihr es in euren Städten schlachtet, dann ist sie rein für eure Städte" Z. 1517     1. : בכול מקום המה זובחים ונוטעים להמה אשרות "an jedem Ort opfern sie (scil. die Völker) und pflanzen für sich Kultpfähle auf" 51,1920; וזבחתה שמה לפני כאשר הקדשתה או נדרתה בפיכה "und dort sollst du vor mir opfern, wie du es geweiht oder gelobt hast mit deinem Mund" 53,10

     2. : וזבחו לפני מנחת הערב וזבחו[ "und sie sollen opfern vor der Opfergabe des Abends und sie sollen opfern ..." 17,7 (i.u.K.)

     3. : Zit. Hab 1,16 i. P. על כן יזבח לחרמו "darum opfert er seinem Netz" 1QpHab 6,2 u. i. dessen Ausl. Z. 34 המה זבחים לאותותם "sie (scil. die Kittäer = Römer) opfern ihren Feldzeichen"; i.A.v. Ex 34,15 ויזבחו [לאלוהיהם "und sie opfern ihren Göttern" 4Q368 frg. 2,78, vgl. 11QTa 2,13


     1. : 4Q372 frg. 1,24 ולזבח זבחי[ "und zu opfern Schlachtopfer von ..."; ולזבחי שלמיהמה אשר יהיו זובחים "und für ihre Schelamim-Schlachtopfer, die sie opfern" 11QTa 37,11; זובחי הזבח "die das Schlachtopfer opfern" 60,7, vgl. 4Q524 frg. 6-13,5 u. Dtn 18,3

     2. : i.Bz.a. Opfer von Fremden אל ימכר איש בהמה ועוף טהורים לגוים בעבור אשר לא יזבחום "keiner soll reines Vieh oder reine Vögel an Fremde verkaufen, damit sie sie nicht opfern" CD 12,89; mit ל‎ II zur Angabe des Empfängers 11QTa 52,34 ולוא תזבח לי שור ושה אשר יהיה בו כול מום רע "und du darfst mir kein Rind oder Schaf opfern, an dem irgendein schlimmer Makel ist" (vgl. Dtn 17,1), ähnl. Z. 10 u. ולוא תזבח לי שור ושה ועז והמה מלאות "und du darfst mir kein Rind oder Schaf oder Ziege opfern, die trächtig sind" Z. 5

   2. : 4Q390 frg. 2 ii,10 ויזבחו בה[ "und sie opferten/schlachteten ..."; 4Q508 frg. 15,1 ולזבוח שו[ "und zu opfern/schlachten"; ותזבחו[ "und ihr opfertet/schlachtetet" 4Q385a frg. 3a-c,7; ]ול[ז]בחה ממנו "und sie zu opfern/im Hinblick auf ihr Opfern(,) von ihm" 4Q251 frg. 12,6 (od. zu זבח‎ II) (i.u.K.)

  Ableitungen:

  זבח‎ II