בנה bauen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, בנה (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/17/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  BNY "bauen": he.

  Formen:

  qal pf. 3.m.sg. + ש

  : שכנה 3Q15 12,10 (L.u.; od. l. שכנה)

  pf.cons. 2.m.sg.

  : ובאתה 11QTa 4,8 (cj. aus ובאתה)

  3.comm.pl.

  : ובנו 4Q175 1,25

  impf. 3.m.sg.

  : יבנה 4Q174 frg. 1-2 i,10; Sir 38,18 (Ms.B 8v,8)

  2.m.sg.

  : תבנה 4Q158 frg. 7-8,8

  2.m.pl.

  : תבנו 4Q365 frg. 23,6

  impf.cons. 3.m.sg.

  : ויבן CD 3,19; ויבנא 1QIsaa 4,13 (= וַיִּבֶן Jes 5,2)

  imp. m.sg.

  : בנה 11Q5 24,5

  ptz. m.sg.abs.

  : בונה 1QpHab 10,6

  cs. + ל

  : לבונה Sir 51,12g (Ms.B 20v,18)

  m.pl.abs. + ו

  : ובונים 11QTa 51,21

  cs.

  : בוני CD 4,19

  + sf. 3.f.sg.

  : בוניה PAM 43.684 frg. 84,1 (L.u.)

  + sf. 2.f.sg.

  : בוניך 1QIsaa 41,16 (für בָּנָיִךְ Jes 49,17; = 𝔊 u. 𝔗), בוניכי 1QIsaa 45,12 (für בָּנָיִךְ Jes 54,13; ≠ 𝔊 u. 𝔗; analog zu 1QIsaa 41,16)

  inf.cs. + ל

  : לבנות 1QpHab 10,10, לבנת Sir 49,7 (Ms.B 18v,12)

  + sf. 3.m.sg. + ל

  : לבנותו 4Q522 frg. 9 ii,6

  + sf. 3.f.sg.

  : לבנותה 4Q424 frg. 1,3 (zur L. vgl. בניה B)

  qalpass. ptz. m.sg.abs.

  : בנוי 11QTa 12,10

  f.pl.abs.

  : בנוית 11QTa 42,9 (mögl. Haplographie für בנויות)

  nif. pf. 3.m.sg.

  : נבנה Sir 50,2 (Ms.B 19r,10)

  3.f.sg.

  : נבנתה CD 4,12

  3.comm.pl.

  : נבנו 11Q12 frg. 1,9

  impf. 3.m.sg.

  : יבנה 4Q216 4,7

  3.f.sg.

  : תבנה 11QTa 55,10

  inf. cs.

  : + sf. 3.f.sg.: הבנותה[ 4Q462 frg. 1,18

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : von Gott הודו לבונה עירו ומקדשו "preist den Erbauer seiner Stadt und seines Heiligtums" Sir 51,12g (Ms.B 20v,18); || כון pi. "gründen" i. Zit. v. Hab 2,12 in 1QpHab 10,6 בונה עיר בדמים ויכונן קריה בעולה "wehe dem, der eine Stadt durch Blutschuld erbaut und eine Stadt durch Unrecht gründet" (s.u. III.1); qb. ורב שלום בוניכי "und groß wird der Frieden deiner (scil. Zions) Erbauer sein" 1QIsaa 45,12 (für בָּנָיִךְ "deiner Kinder" Jes 54,13)

    2. :

     1. : Sir 51,12g (Ms.B 20v,18) s.o. 1

     2. : [הב]ית אשר תבנו לי בארץ "das Haus, welches ihr für mich im Land erbauen werdet" 4Q365 frg. 23,6; הבית אשר תבנה[ "das Haus, welches du erbauen wirst" 4Q365a frg. 3,1; לבנות את הבית ליהוה אלוהי ישראל "dass er erbaue das Haus für Jahwe, den Gott Israels" 4Q522 frg. 9 ii,5 u. לבנותו "um es zu bauen" Z. 6

     3. : בנוי כולו [א]בנ[ים "er sei ganz aus Steinen gebaut" 11QTa 12,1011; s.a. II

     4. : ובאתה את האולם "und du sollst bauen (cj. statt ובאתה "und du sollst betreten", vgl. Yadin 1983 II 13) die Vorhalle" 4,8

     5. : ונשכות בנוית "und die Zellen sind gebaut" 42,9

     6. : ובונים להמה "und sie bauen für sich" 51,21     1. : weisheitl. מדין יוצא אסון כן רע לבב יבנה עצבה "aus Trauer geht Unglück hervor, so wird das Böse eines Herzens Kummer aufbauen" Sir 38,18 (Ms.B 8v,8)

     2. : בוני החיץ אשר הלכו אחרי צו "die Erbauer der Mauer, das sind die, die hinter 'Zaw' hergehen"CD 4,19 (vgl. Hos 5,11); ובכל אלה לא הבינו בוני החיץ וטחי התפל "aber all dieses haben die Erbauer der Mauer und die mit Tünche überstreichen nicht verstanden" 8,12 (par. CD 19,2425); von Gott ובשונאו! את בוני החיץ חרה אפו "aber weil er die Erbauer der Mauer hasst, ist sein Zorn entbrannt" 18, par. 19,3132 ושונא ומתעב אל את בוני החיץ וחרה אפ אפו בם ובכל ההלכים אחריהם "aber Gott hasst und verabscheut die Erbauer der Mauer, und sein Zorn ist entbrannt gegen sie und alle, die ihnen nachfolgen"

    3. : mögl. בשית שכנה שכנה בצפון כחלת "in dem Kanal, den man im Norden von Kohlit erbaut hat" 3Q15 12,10 (L.u.; od. l. שכנה "der sich befindet")


    1. : 4Q175 1,22 i. Zit. vom Wiederaufbau einer Stadt ארור היש אשר יבנה את העיר הזות "verflucht sei der Mann, der diese Stadt wieder aufbaut" (par. 4Q379 frg. 22 ii,8 teilw. erg.; vgl. 𝔊 Jos 6,26, 𝔐 l. יָקוּם וּבָנָה) u. Z. 2526 ובנו את [העיר הזות "und sie bauen diese Stadt wieder auf" (teilw. erg. durch par. 4Q379 frg. 22 ii,11)

    2. : מלבד העולים רישונה מארץ שבים לבנות את המקדש "abgesehen von denen, die zuerst aus dem Land der Gefangenschaft hinaufziehen, um wiederaufzubauen das Heiligtum" 4Q390 frg. 1,56

    3. : והוא מרחם נוצר נביא לנתוש ולנתוץ ולהאביד להרס וכן לבנת לנטע ולהשיב ולהשיב "und er (scil. Jeremia) war vom Mutterleib an als Prophet erschaffen, um auszureißen und niederzureißen und zu vernichten, einzureißen und ebenso wiederaufzubauen, zu pflanzen und wiederherzustellen" Sir 49,7 (Ms.B 18v,1112)

   1. : || מגר übertr. von נפש 11Q5 24,5 ממני בנה נפשי ואל תמגרה "erhalte meine Seele und stürze sie nicht"

   2. :


     1. : i. Zitat כיא בית יבנה לכה והקימותי את זרעכה אחריכה "dass er dir ein Haus bauen wird, und ich werde deine Nachkommenschaft nach dir aufrichten" 4Q174 frg. 1-2 i,10 (2 Sam 7,1112 𝔐 l. יַעֲשֶׂה־ statt יבנה); i. Ausl. v. Hab 2,12 (s. I.1) "errichten" 1QpHab 10,910 פשר הדבר על מטיף הכזב אשר התעה רבים לבנות עיר שוו בדמים ולקים עדה בשקר "die Auslegung des Wortes bezieht sich auf den Lügenprediger, der viele irreführte, um eine Lügenstadt durch Blut zu bauen und um eine Gemeinschaft mit Trug zu errichten"


    1. : i. Ausl. von 2 Sam 7,1011 u. Ex 15,1718 ויואמר לבנות לוא מקדש אדם "und er befahl, dass man ihm ein Menschenheiligtum bauen solle" 4Q174 frg. 1-2 i,6 (vgl. auch II.1)

    2. : i. Ausl. v. Ps 37,24 in 4Q171 frg. 1+3-4 iii,1516 פשרו על הכוהן מורה ה[צדק אשר] [ב]חר בו אל לעמוד ו[אשר] הכינו לבנות לו עדת[ "seine Auslegung bezieht sich auf den Priester, den Lehrer der Gerechtigkeit, den Gott erwählt hat aufzutreten und den er eingesetzt hat, ihm eine Gemeinschaft von ... zu erbauen"

   3. : i.K. des Altarbaus von dessen Steinen לוא תבנה אתהנה גזית "du darfst sie nicht als behauene verbauen" 4Q158 frg. 7-8,8 (Ex 20,25; s.a. I.2.c)

   4. : im Gebet להבין לבנות "um verständig zu sein, zu erbauen" 4Q372 frg. 2,5; בוניה "die, die sie erbauen" PAM 43.684 frg. 84,1 (L.u.)


   1. : vom zukünftigen Heiligtum Gottes עד אש]ר יבנה מקדשי "bis mein Heiligtum erbaut ist" 4Q216 4,7 (Jub 1,26-28); von Jerusalem נ]שנאתה כאשר היתה לפני הבנותה[ "sie war verhasst, so wie sie es gewesen ist, bevor sie erbaut worden war" 4Q462 frg. 1,18; von Häusern allg. im fünften Jubiläum נבנו הבתים באר[ץ] "es wurden erbaut die Häuser auf der Erde" 11Q12 frg. 1,9 (Jub 4,9); von Bautätigkeiten zur Zeit des Hohenpriesters Simeon אשר בימיו נבנה קיר פנות מעון בהיכל מלך "in dessen Tagen wurde eine Mauer gebaut, Zinnen der Wohnung im Palast des Königs" Sir 50,2 (Ms.B 19r,10); נבנתה הגדר "erbaut ist die Mauer" CD 4,12 (Mi 7,11)

   2. : von einer zerstörten Stadt לוא תבנה עוד "sie darf nicht wiederaufgebaut werden" 11QTa 55,10 (Dtn 13,17)

  Ableitungen:

  בניה , בנין