בנין Bau, Gebäude

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, בנין (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/3741/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qitlān, Wz. בנה (mas. בִּנְיָן), ‹ aram. בנין, "Bau" (a. Verbalnomen), "Gebäude": he. (bhe. nur Ez 4042)

  Formen:

  sg.cs. + sf. 3.m.sg.

  : בנינו 11QTa 33,9

  pl.det.

  : הבינין 3Q15 4,6, cj. aus הבינין (בין‎ IׁV)

  Semantik:

  Alles zeigen

  1. : in architek. Kontext in 11QTa 33,9 ו[כ]ול בנינו "und sein ganzer Bau"

  2. : i.K. von Schatzverstecken cj. mögl. i. 3Q15 4,6 בין שני הבינין "zwischen den beiden Gebäuden" (s. Maier 1995a et al.; s.a. zu בין‎ IׁV "Tamariske")