היה‎ I sein, werden, geschehen, eintreten

 • Version: 1.1.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, היה‎ I (Version 1.1.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/133/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  (HWY ›) HYY "sein", "werden", "geschehen", "eintreten": he.

  Formen:

  qal pf. 3.m.sg.

  : היה 1QS 7,12; CD 1,13; Sir 44,17 (Ms.B 14r,1), היא 4Q398 frg. 14-17 ii,2 (MMT C,26), אהיא 1QIsaa 13,14 (= הָיָה Jes 15,6), היהא 1QIsaa 4,12 (= הָיָה Jes 5,1); + ו: והיה 4Q385 frg. 6,12; + ש: שהיא 4Q398 frg. 14-17 ii,1 (MMT C,25), שהיה Mur. 24B 1,12 (L.u.)

  3.f.sg.

  : היתה 1QHa 6,38 (Suk. 14,27), הייתה 1QIsaa 1,24 (= הָיְתָה Jes 1,21)

  2.m.sg.

  : היתה 4Q223-224 frg. 2 iv,8, הייתה 1QHa 11,38 (Suk. 3,37), הייתה Sir 51,2 (Ms.B 20r,14), היית 34,26 (Ms.B 4v,8)

  1.comm.sg.

  : הייתי 1QHa 10,13 (Suk. 2,11); Sir 51,13 (Ms.B 21r,10); היתי 4Q270 frg. 4,3 (L.u.)

  3.comm.pl.

  : היו 4Q167 frg. 11-13,4; CD 2,20; Sir 44,9 (Ms.Mas 7,16); + ו: והיו 4Q200 frg. 6,2; + ש: שהיו Sir 16,3 (Ms.A 6v,6)

  2.m.pl.

  : היתמה 4Q138 frg. 1,6 (= הֱיִיתֶם Dtn 10,19)

  1.comm.pl.

  : הוינו 1QIsaa 51,14 (= הָיִינוּ Jes 63,19)

  pf.cons. 3.m.sg.

  : והיה 1QS 6,4; CD 9,14; Sir 34,10 (Ms.B 3v,14), והיא 4Q398 frg. 14-17 i,5, והיאה 1QIsaa 52,11 (= וְהָיָה Jes 65,10), והייה 4Q219 2,21

  3.f.sg.

  : והיתה 11QTa 63,14; CD 9,15; Sir 6,29 (Ms.A 2r,27), והיית 1QIsaa 14,3 (= וְהָיְתָה Jes 17,1), והייתה 1QIsaa 6,8 (= וְהָיְתָה Jes 6,13)

  2.m.sg.

  : והייתה 1QSb 5,24, והיית 4Q418 frg. 88 ii,8, והיתה 1QpHab 8,14, והית 11Q4 frg. 3b+6,5 (= וְהָיְתָה Ez 5,15)

  1.comm.sg.

  : והייתי 11QTa 59,13

  3.comm.pl.

  : והיו 1Q22 1,8

  2.m.pl.

  : והייתמה 1QIsaa 22,24 (= וִהְיִיתֶם Jes 28,18)

  impf. 3.m.sg.

  : יהי 1QS 2,13; Sir 5,10 (Ms.A 2r,1), יהיה 1QS 2,9; CD 4,12; Sir 5,10 (Ms.C 2v,5); Mur. 42 1,3; ]יהיהי 4Q223-224 frg. 2 iv,9 (L.u., i.u.K.); יהייה 4Q252 2,6; + ו: ויהי 1QHa 16,9 (Suk. 8,8); Sir 12,1 (Ms.A 4v,28), ויהיה 1Q22 2,7, ויהא Sir 4,14 (Ms.A 1v,4; Text wahrsch. korrupt), ויהיא 1QIsaa 8,7 (für וְהָיָה Jes 8,14); + ש: שיהיה P. Yadin 45 1,18, שא יהיה 4Q394 frg. 3-7 i,19 (MMT B,16), שיהא Mur. 46 1,4 (od. l. שיהא, vgl. הוא A.I.2.c)

  3.f.sg.

  : תהיה 1QM 1,6; Sir 11,25 (Ms.A 4v,15), תהי Sir 4,31 (Ms.A 1v,19); + ו: ותהי 4Q381 frg. 33+35,3

  2.m.sg.

  : תהיה 1QHa 5,29 (Suk. 13,12); Sir 34,16 (Ms.B 4r,10); תהי 4Q418 frg. 101 ii,3; Sir 4,30 (Ms.A 1v,18); Mur. 42 1,6; + ש: שתהיה P. Yadin 45 1,16

  2.f.sg. + ו

  : ותהי 4Q169 frg. 3-4 iv,5

  1.comm.sg.

  : אהיה 11QTa 29,7; Sir 34,10 (Ms.B 3v,15); + ו: ואהיה 4Q481d frg. 3,3; + ש: שאהא Mur. 24B 1,15

  3.m.pl.

  : יהיו 1QS 1,18; CD 12,18; Sir 6,6 (Ms.A 2r,10); יהו 4Q448 2,7; + ו: ויהיו 1QM 6,11; CD 6,12; + ש: שיהיו Sir 16,3 (Ms.B 2v,12), שיהיוו P. Yadin 44 1,16

  3.f.pl.

  : תהיינה 1QM 8,1, תהינה 1QIsaa 13,18 (= תִּהְיֶינָה Jes 16,2)

  2.m.pl.

  : תהיו 4Q381 frg. 69,7

  impf.cons. 3.m.sg.

  : ויהי 4Q252 1,5; שיהא Mur. 46 1,4

  3.f.sg.

  : ותהי 1QHa 13,30 (Suk. 5,28); Sir 45,15 (Ms.B 15r,3), ותהיה 1QIsaa 5,13 (= וַתְּהִי Jes 5,25), ותהיי 1QIsaa 8,23 (= וַתְּהִי Jes 9,5)

  1.comm.sg.

  : ואהיה 4Q433 frg. 1,3

  3.m.pl.

  : ויהיו CD 1,9

  1.comm.pl.

  : ונהיה 1QIsaa 51,19 (= וַנְּהִי Jes 64,5)

  imp. m.sg.

  : היה 4Q160 frg. 3-4 ii,2; Sir 12,11 (Ms.A 5r,10), הוא Mur. 44 1,8 [8 zu הוא B.I.2.b], אהוה Mur. 42 1,7, הו/יה Mur. 48 1,6; + ו: והיה Sir 35,1 (Ms.F 1r,12)

  pl. + ו

  : והיו 1QM 15,7

  ptz. m.sg.abs.

  : הויה 1QS 3,15, הווה 4Q369 frg. 3,2, הויא 4Q418 frg. 43-45 i,3

  cs. + ב

  : בהויא 1QS 11,5; + ו: והויא 4

  pl.cs.

  : הוי Mas1k 1,2; CD 2,10; הויי 4Q403 frg. 1 i,22

  f.sg.abs.

  : הווה 1QHa 20,12 (Suk. 12,9)

  inf.abs.

  : היה 4Q27 frg. 51-54,30 (= הָיוֹ Num 30,7)

  inf.cs.

  : היות 4Q422 2,11; CD 13,10 (L.u.), איות 4Q85 frg. 15 ii-16,26 (= הֱיוֹת־ Ps 50,21; L.u.); + ב: בהיות 1QS 8,4; + ב + ו: ובהיות 12; + ל: להיות 1QS 4,18; CD 6,16; Sir 7,6 (Ms.A 2v,10); + ל + ו: ולהיות 5,23

  + sf. 3.m.sg.

  : היותו 4Q266 frg. 8 i,6; CD 15,15

  + sf. 2.m.sg.

  : היותכה 4Q416 frg. 2 ii,17

  + sf. 2.f.sg.

  : הייותך 1QIsaa 49,18 (= הֱיוֹתֵךְ Jes 60,15)

  + sf. 1.comm.sg.

  : היותי 1QS 10,8

  + sf. 3.m.pl.

  : היותם 1QS 3,15; + ב: בהיותם 4Q463 frg. 1,2; + ב + ו: ובהיותם 1QS 3,16

  + sf. 3.f.pl. + ב

  : בהיותמה 11QTa 48,16

  + sf. 1.comm.pl.

  : היותנו 4Q507 frg. 1,3

  nif. pf. 3.m.sg.

  : נהיה 4Q418 frg. 43-45 i,3

  3.f.sg.

  : נהיתה 1QM 1,12

  3.comm.pl.

  : נהיו 4Q402 frg. 4,12

  ptz. m.sg.abs.

  : נהיה 1QS 11,4; + ו: ונהיה 1QM 17,5; ונהייה 1QS 3,15

  det.

  : הנהיה 4Q264 frg. 1,5

  pl.cs.

  : נהיי 1QM 17,5; + ב: בנהיי 4Q418 frg. 238,3

  f.sg.cs. + ו

  : ונהיו!ת CD 2,10 (wahrsch. Fehler für pl. ונהיו!ת)

  f.sg.det.

  : הנהיה 1QHa 11,34 (Suk. 3,33; L.u.)

  pl.

  : נהיות 4Q268 frg. 1,8; Sir 42,19 (Ms.B 12r,12); + ו: ונהיות Sir 42,19 (Ms.B 12r,12)

  cs.

  : נהיות 1QHa 5,29 (Suk. 13,12); CD 13,8; + ו: ונהיות 1QHa 21,13 (Suk. 18 i,27); ונהיו!ת CD 2,10

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : ובכול אשר יהיה "und bei allem, was geschieht" 1QS 9,26; כי מידך היתה זאת "denn von deiner Hand ist dies geschehen" 1QHa 6,38 (Suk. 14,27); פיהו יהיה כול "(auf) sein Geheiß soll/wird alles geschehen" 4Q417 frg. 2 i,20; יהוה שם "es wird dort geschehen" 4Q464 frg. 5 ii,3 (4Q464c frg. 1_ii,4); והיתה מהומה "und es wird eine Bestürzung sein" 1QM 1,5; וזה לכם האות כי יהיה "und dies sei euch das Zeichen, dass es eintritt" 1Q27 frg. 1 i,5; ונכבדות שלוא היו יעשה אדני "und Glorreiches, welches noch nicht geschehen war, wird Adonai tun" 4Q521 frg. 2 ii+4,11

    2. : בהיות אלה בישראל "wenn dies in Israel geschieht" 1QS 8,4; 9,3


     1. : ואם תעודה תהיה לכול הקהל "und wenn eine Versammlung für die ganze Gemeinde stattfindet" 1QSa 1,25

     2. : כי יהיה לו מקרה לילה "wenn ihm in der Nacht ein Widerfahrnis geschieht" 11QTa 45,7; אל תאמר חטאתי ומה יהיה לו "sage nicht: Ich habe gesündigt, und was wird mit ihm geschehen?" Sir 5,4 (Ms.C 2r,45; par. Ms.A 1v,23 ומה יעשה לי)

     3. : כי לא תהיה להם אחרית טובה "denn ihnen wird kein gutes Ende zuteilwerden" Sir 16,3 (Ms.A 6v,5; par. Ms.B 2v,10); ותהי לו ברית עולם "und es wurde ihm ein ewiger Bund zuteil" 45,15 (Ms.B 15r,3); אל יהי לו זכר "ihm soll kein Gedenken zuteilwerden" 47,23 (Ms.B 17v,2)


     1. : ומי מבול היו על הארץ "und das Wasser der Sintflut kam auf die Erde" 4Q252 1,3 (Zit. Gen 7,10); ויהי הגשם על הארץ "und der Regen fiel auf die Erde" 56 (Zit. Gen 7,12)

     2. : ואחרית אאדם תהיה עליו "und das Ende eines Menschen wird über ihm sein" Sir 11,25 (Ms.A 4v,15)


     1. : ויהי דבר יהוה אל[י "und das Wort Jhwhs erging an mich" 4Q385b frg. 1,1; היה סמוך על דברך ואחר יהיה דבריך "werde (zuerst) fest in Bezug auf deine Sache, und (erst) danach ergehe deine Rede" Sir 5,10 (Ms.C 2v,45; vgl. Ms.A 2r,1)

     2. : ולוא יהיה הדבר ולוא יבוא "und das Wort wird nicht geschehen und nicht eintreten" 11QTa 61,34 (vgl. Dtn 18,22)


     1. : והיה כול רואיך ידודו ממך "und dann werden alle, die dich sehen, vor dir fliehen" 4Q169 frg. 3-4 iii,2 (Zit. i. P. Nah 3,7); והיה האיש אשר לוא ישמע אל דברי "und wenn es einen Mann gibt, der nicht auf meine Worte hören wird, ..." 4Q175 1,67 (Zit. Dtn 18,19)

     2. : והיה אם נצחו את אויביהמה "und wenn sie ihre Feinde besiegen, dann" 11QTa 58,1112; והיה אם שלום תענכה "und wenn sie dir 'Frieden' antwortet, dann ..." 62,67 (vgl. Dtn 20,11)

     3. : והיה [א]שר יבואו ע[לי]הם כול הקלל[ות] "und es wird geschehen, dass alle Flüche über sie kommen werden" 1Q22 1,10

     4. : והיה בשומעו את דברי הברית הזות "und wenn er die Worte dieses Bundes hört" 1QS 2,1213 (vgl. Dtn 29,18); והיה בשבתו על כסא ממלכתו "und wenn er sich auf den Thron seiner Herrschaft setzt" 11QTa 56,20 (vgl. Dtn 17,18 mit כ‎ II); והיה ביום ההואה "und es wird an jenem Tag geschehen" 4Q163 frg. 4-7 ii,10 (Zit. Jes 10,20 i. P.); s.a. 4Q284 frg. 4,6

     5. : והיה כקרובכה למלחמה "und wenn du dich einem Kampf näherst" 11QTa 61,14 (vgl. Dtn 20,2)

     6. : והיה כיא יערוכו השולחן "und wenn man den Tisch deckt" 1QS 6,4; וה־יה כי ישמע המלך על כול גוי "und wenn der König in Bezug auf irgendein Volk erfährt" 11QTa 58,3


     1. : ויהי מקץ ארבעים יום "und es geschah am Ende von vierzig Tagen" 4Q252 1,12 (Zit. Gen 8,6)

     2. : ויהי ככלות השופטים לדבר אל העם "und wenn die Richter aufhören, zum Volk zu sprechen" 11QTa 62,45 (vgl. Dtn 20,9 וְהָיָה)

    3. : וכאשר היתה רחל לוא ילדה בנים "und als es geschah, dass Rahel keine Kinder gebar" 4Q215 frg. 1-3,9     1. : ואהיה איש ריב "und ich wurde ein Mann des Streites" 1QHa 10,16 (Suk. 2,14); והיה אויב ירשה "und der Feind wird zum Besitz" 1QM 11,7 (vgl. Num 24,18); ואהיה על עון רשעים דבה בשפת עריצים "und ich wurde wegen des Vergehens der Frevler zum Gerede auf der Lippe von Gewalttätigen" 1QHa 10,1213 (Suk. 2,1011); היו בוז "sie sind Spott geworden" Sir 41,7 (Ms.Mas 3,8); mit ptz. ויהי ירמיה מקונן "und Jeremia wurde Klagesänger" 4Q385a frg. 18 ii,4

     2. : ובהיותם לתעודותם "und indem sie zu dem werden, was ihnen bestimmt ist" 1QS 3,16; ואין עולה יהיה לבושת כול מעשי רמיה "und es wird kein Unrecht geben, zuschanden werden alle Werke des Truges" 4,23; ואהיה לרוח קנאה "und ich wurde zu einem Geist des Eifers" 1QHa 10,17 (Suk. 2,15); ותהי לכאוב אנוש "und es wurde zu einem unheilbaren Schmerz" 13,30 (Suk. 5,28); ומעוז מותני היה לבהלה "und die Kraft meiner Hüften verfiel dem Schwund" 16,34 (Suk. 8,33); והוא יהיה לי לבן "und er wird mir Sohn sein" 4Q174 frg. 1-2 i,11 (Zit. 2 Sam 7,14); להיות לוא לעם "für ihn zu einem Volk zu werden" 4Q381 frg. 76-77,15; והיה העקוב ל[מי]שור[ "und das Holprige soll eben werden" 4Q176 frg. 1-2 i,8 (Zit. Jes 40,4); יהי זכרם לברכה "es werde das Gedenken an sie (scil. die Richter) zum Segen" Sir 46,11 (Ms.B 16r,10)

    1. : וכול הנהיה ברצונכה היה "und alles, was geworden ist, ist durch deinen Willen geworden" 1QS 11,18; ולפני היותם הכין כול מחשבתם "und bevor sie geworden sind, setzte er ihren ganzen Plan fest" 3,15; ותכן פרי שפתים בטרם היותם "und du setztest die Früchte der Lippen fest, bevor sie (scil. die Früchte, d.h. die Worte) entstanden" 1QHa 9,30 (Suk. 1,28); ומנצפה לא יהיה תירוש ותזיז לא יעשה דבש "und aus einem Kapernstrauch entsteht kein neuer Wein und eine Hornisse erzeugt keinen Honig" 4Q386 frg. 1 ii,5; כול הנהיה בה למה היה ומה יהיה "alles, was in ihr existiert, warum es geworden war und was sein wird" 4Q418 frg. 123 ii,3 (i.u.K.)


    1. : ובכול מקום אשר יהיה שם עשרה אנשים "und an jedem Ort, wo zehn Männer sind" 1QS 6,3; וזולתה לוא היה ולוא יהיה עוד "und außer ihr war nichts da und wird nichts mehr da sein" 1QHa 20,13 (Suk. 12,10); וכול היותו אויל [ומ]שוגע אל יבו "und keiner, der töricht oder verrückt ist, darf (in die Gemeinschaft) eintreten" 4Q266 frg. 8 i,67; היה השל[ו]ם והשדך "es herrschte Frieden und Ruhe" 4Q386 frg. 1 ii,7; כל בשר אשר היה בחרבה כי גוע ויהיו כלא היו "alles Fleisch, das auf dem Trockenen war, fürwahr, es war verendet, und sie waren, als ob sie nicht existiert hätten CD 2,20; ויהי תקוה לטובתך "so dass es Hoffnung für deine Güte gibt" Sir 12,1 (Ms.A 4v,28); [מ]קום תגור אל יהי אשנב "wo sie (scil. eine Tochter) wohnt, sei kein Fenster" Sir 42,11 (Ms.B 12r,1; par. Ms.Mas 4,22)

    2. : ובכול היותי חוק חרות בלשוני "und während meiner gesamten Existenz ist ein Gebot in meine Zunge eingraviert" 1QS 10,8; בכול היותי "solange ich existiere (wörtl. während meines ganzen Seins)" 1QHa 22,36 (Suk. frg. 4,17); מאל הדעות כול הויה ונהייה "vom Gott der Erkenntnis ist alles (jetzt) Seiende und (je) ins Sein Gesetzte" 1QS 3,15; ובדעתו נהיה כול וךול הויה במחשבתו יכינו ומבלעדיו לוא יעשה "und durch seine Erkenntnis ist alles ins Dasein gesetzt, und alles, was existiert, hat er durch seinen Plan geschaffen, und ohne ihn geschieht nichts" 11,11; כול הויה ונהיה "alles Existierende und was ins Dasein gesetzt ist" 1QM 17,5 (i.u.K.); לכול הויה "für die Gesamtheit des Seienden" 4Q440 frg. 3 i,19; לכל הוי עולמים ונהיו!ת עד "für alles Seiende von Ewigkeit und ins Dasein Gesetzte von Ewigkeit (od.: bis ...)" CD 2,910; כאשר לא היו היו "wie solche, die nicht existiert haben, sind sie geworden" Sir 44,9 (Ms.Mas 7,16)


     1. : ואמ במחנה יהיה איש "und wenn im Kriegslager ein Mann ist" 4Q274 frg. 2 i,6; והיה בתוך גחלים חיות כגחלי אש[ "und in der Mitte der Kohlen waren lebende Wesen wie Feuerkohlen" 4Q385 frg. 6,12 (vgl. Ez 1,13); ]ושקד יהיה בלבבנו "und Wachsamkeit sei in unseren Herzen" 4Q418 frg. 55,4; גם בהיותם בארצות אויביהמ[ה "auch wenn sie in den Ländern ihrer Feinde sind" 4Q463 frg. 1,2 (Zit. Lev 26,44); ושה אשר יהיה בו כול מום רע "oder ein Schaf, an dem irgendein schlimmer Makel ist" 11QTa 52,4 (vgl. Dtn 17,1); כל בשר אשר היה בחרבה "alles Fleisch, das sich auf dem Trockenen befand" CD 2,20; ודויד לא קרא בספר התורה החתום אשר היה בארון "aber David hatte nicht im versiegelten Buch der Tora gelesen, das sich in der Lade befand" 5,23

     2. : ולנשים בהיותמה בנדת טמאתמה "und für Frauen, wenn sie in ihrer unreinen Menstruation sind" 11QTa 48,16; כאשר היה בקץ פקדת הראשון "wie es war zur Zeit der ersten Heimsuchung" CD 19,11

     3. : והיה בכה לחטאה ... לוא יהיה בכה חטאה "und es wird zur Sünde an dir sein ... an dir wird keine Sünde sein" 11QTa 53,12 (vgl. Dtn 23,2223); כי יהיה באיש חטא "wenn ein Mann ein Verbrechen begangen hat" 64,9 (vgl. Dtn 21,22); ואם משפט לתורת נגע יהיה באיש "aber wenn ein Urteil nach der Aussatz-Tora in Bezug auf jemanden ansteht" CD 13,45; בכל מעשיך היה עליון "mit all deinen Taten sei der Höchste" Sir 30,31 (Ms.E 1v,11)

     4. : כיא הכול יהיו ביחד אמת 1QS 2,2425 כיא הכול יהיו ... בעצת קודש "denn alle sollen ... in einem Rat der Heiligkeit sein" (vgl. Kottsieper 2003); כי בתוכנו היה עם החביב יעק[וב "denn unter uns war das Volk des geliebten Jakob" 4Q462 frg. 1,11

     5. : ]ואהיה בצוקה כמו אשת לדה "und ich war in Bedrängnis wie eine Frau, die gebiert" 1QHa 11,8 (Suk. 3,7); [בהש]קט ובטח תהיה גבורתכמה "in Ruhe und Sicherheit wird eure Stärke sein" 4Q163 frg. 23 ii,4 (Zit. i. P. Jes 30,15 l. וּבְבִטְחָה statt ובטח)

    3. : ויהי בשלום ביניכם "und er (scil. Gott) sei in Frieden unter euch" Sir 50,23 (Ms.B 20r,2)

    4. : ואהיה כבא בעיר מצור "und ich war wie einer, der in eine befestigte Stadt kommt" 1QHa 14,2728 (Suk. 6,2425); ויהיו כעורים "und sie waren wie Blinde" CD 1,9; אל תהי ככלב בביתך "gebärde dich nicht wie ein Hund in deinem Haus" Sir 4,30 (Ms.A 1v,18; par. Ms.C 2r,12 כאריה); mit כמו s. III.3.e


     1. : ויהי עצתו ליחד "und sein Rat soll für die Gemeinschaft sein" 1QS 6,2223; ואהיה פח לפושעים "und ich wurde eine Falle für Frevler" 1QHa 10,10 (Suk. 2,8); הייתה לי לחומת עוז "du bist für mich zu einer starken Mauer geworden" 11,38 (Suk. 3,37); עבד עבדים יהייה לאחיו "ein Knecht von Knechten soll er für seine Brüder sein" 4Q252 2,6 (Gen 9,25); והייתי להמה לאלוהים להמה יהיו לי לעם "und ich werde für sie Gott sein und sie werden für mich Volk sein" 11QTa 59,13 (vgl. Lev 26,12); והיה כול העם ... יהיו לכה למס "und das ganze Volk ... soll dir fronpflichtig sein" 62,78 (Dtn 20,11); והיתה לכה לאשה "und sie ist (damit) deine Ehefrau" 63,14 (vgl. Dtn 21,13); היה כאב ליתומים "sei wie ein Vater für die Waisen" Sir 4,10 (Ms.A 1r,28); היה להם כאחד מהם "sei für sie wie einer von ihnen" Sir 35,1 (Ms.B 5r,1; par. Ms.F 1r,12 והיה לך)

     2. : היה לו "sei für es (da)" 4Q160 frg. 3-4 ii,2; נגד קמי הייתה לי "gegenüber meinem Widersacher warst du für mich" Sir 51,2 (Ms.B 20r,14)

     3. : שלום יהי לי "Wohlergehen möge ich haben" 1QS 2,13 (vgl. Dtn 29,18); והיתה לאל ישראל המלוכה "und das Königtum wird dem Gott Israels gehören" 1QM 6,6; אם יהיה לך מעט "wenn dir wenig gehört" 4Q200 frg. 2,8; בהיות לישראל ממשל "wenn Israel die Herrschaft hat" 4Q252 5,1; אם יהיה לאיש עץ טוב "wenn jemand einen guten Baum hat" 4Q302 frg. 2 ii,23; למות הייתי בחטאי "dem Tode gehörte ich wegen meiner Sünden" 11Q5 19,910; שהיו לו בנים רבים "der viele Söhne hat" Sir 16,3 (Ms.A 6v,6; par. Ms.B 2v,12 שיהיו); אשר תהיה לו ולזרעו כהונה גדולה עד עולם "so dass ihm und seinen Nachkommen ein Hohepriestertum in Ewigkeit gehören soll" Sir 45,24 (Ms.B 15v,4); העפר שהיה שלי "das Land, das mir gehörte" Mur. 24E 1,6 (L.u.; par. Mur. 24C 1,7 שאיש statt שהיה)

     4. : mögl. להיות ליחד "zu einer Gemeinschaft zu gehören" 1QS 5,2 (od. "zu einer Gemeinschaft zu werden", vgl. par. 4Q258 1,2 ולהיות יחד "und um eine Gemeinschaft zu werden/sein")

     5. : ולכול עצה ודבר אשר יהיה לרבים "und nach jedem Rat und jeder Sache, die den Vielen obliegt" 1QS 6,9; ולכל דבר אשר יהיה לכל האדם לדבר "und in Bezug auf jede Sache, die irgendjemand zu sagen hat" CD 14,11; negiert ועסק אל יהי לך בנסתרות "aber du sollst dir keine Mühe mit Verborgenem machen" Sir 3,22 (Ms.C 1v,1; par. Ms.A 1r,1213 ואין statt אל יהי) u. אל תהי ידך פתוחה לקחת "deine Hand soll nicht zum Nehmen geöffnet sein" Sir 4,31 (Ms.A 1v,19; par. Ms.C 2r,3 אל תהי ידך מושטת לשאת "deine Hand soll nicht zum Nehmen entgegengestreckt sein")

     6. : ונופלי הבנים יהיו להמס לבב "und die Gefallenen der Vorkämpfer werden dazu da sein, das Herz zu erweichen" 1QM 1,14; והייתה לאוכלה "und du wirst als Fraß dienen" 4Q378 frg. 3 i,5 (vgl. Ez 21,37; i.u.K.); והייתה למאכל שן "und du wirst zur Speise der Zähne werden" 4Q418 frg. 127,3; עלה היה לי לכבוד "ihr (scil. der Weisheit) Joch war mir zur Ehre" Sir 51,17 (Ms.B 21r,13; vgl. 11Q5 21,14 [Sir 51,17])


     1. : ויהיו הפרשים על רכב אנשי הסרך ששת אלפים חמש מאות לשבט "und die Berittenen sollen zusätzlich zu der Kavallerie der Männer der Schlachtordnung sechstausendfünfhundert je Stamm betragen" 1QM 6,11

     2. : אל יהיו כלי גבר על אשה "die Kleider eines Mannes sollen nicht an einer Frau sein" 4Q159 frg. 2-4,6 (vgl. Dtn 22,5); והבגד אשר תהיה עליו "und das Kleidungsstück, auf dem er (scil. der Samenerguss) ist" 4Q274 frg. 2 i,5; ]הדברים אשר היו על הלו[חות הראישונים "die Worte, die auf den ersten Tafeln waren" 4Q364 frg. 26b ii+e,5 (Dtn 10,2); כאבן משא תהיה עליו "wie ein Laststein ist sie auf ihm" Sir 6,21 (Ms.A 2r,2122)


     1. : להיות יחד עם שני אחיו "um mit zweien seiner Brüder zusammen zu sein" 4Q372 frg. 1,10; היה האור עמהם "das Licht war mit ihnen" 4Q462 frg. 1,9; אשר יהיו עם המת בבית "die mit der Leiche im Haus sind" CD 12,18

     2. : תמים תהיה עם יהוה אלוהיכה "vollkommen sollst du Jhwh, deinem Gott, gegenüber sein" 11QTa 60,21 (vgl. Dtn 18,13)

   1. : בתכון נאמנה מפי אל ותעודת הווה והיאה תהיה ואין אפס "gemäß der Bestimmung dessen, was durch den Befehl Gottes Bestand hat, und der Bestimmung dessen, was bleibt; und dies wird bleiben und es wird kein Ende geben" 1QHa 20,1213 (Suk. 12,910); נתן קצ להיות עולה "er hat ein Ende gesetzt für das Bestehen des Frevels" 1QS 4,18; ואתה תהיה לעולמי עד "und du bleibst für ewige Zeiten" 1QHa 5,2930 (Suk. 13,1213); ועד היותנו "und solange wir sind" 4Q507 frg. 1,3; בעבורו היה שארית "um seinetwillen blieb ein Rest" Sir 44,17 (Ms.B 14r,2); עד מתי תחסרון מן אילו ואילו ונפשכם צמאה מאד תהיה "wie lange noch wollt ihr Mangel leiden an diesem und jenem und soll eure Seele sehr durstig bleiben?" 51,24 (Ms.B 21v,4)

   2. : להיות עמלם לריק "sodass ihre Mühe vergeblich sein wird" 1QpHab 10,12 (Ausl. v. Hab 2,13 i. P.); כולם יהיו אנשי נדבת מלחמה "sie alle sollen kampfwillige Männer sein" 1QM 7,5; וכול איש אשר לוא יהיה טהור "und jeder Mann, der nicht rein ist" 56; ורוח יהיה בין כול מחניהמה למקום היד "und zwischen all ihren Lagern und der Latrine soll ein Abstand sein" 67; תמנע היתה פילגש לאליפז "Timna war die Nebenfrau des Elifas" 4Q252 4,1 (Zit. Gen 36,12); זכור [את] דויד שהיא איש חסדים "erinnere dich an David, der ein Mann der Gnadenerweise war" 4Q398 frg. 14-17 ii,1 (MMT C,25); ויהי דויד בן ישי חכם "und David, der Sohn Isais, war weise" 11Q5 27,2; שבע שבתות תמימות תהיינה "sieben vollständige Sabbate sollen es sein" 11QTa 21,13; והיה קודש קודשים לעולם ועד "und es soll hochheilig sein für immer und ewig" 35,9; אני נער הייתי "ich war ein junger Mann gewesen" Sir 51,13 (Ms.B 21r,10); שלא תהי אמור מן בשרון לא עלתי אצלך "damit du nicht einer seiest, von dem gesagt wird, ich sei aus Missachtung nicht zu dir heraufgekommen" od. "du nicht sagst" Mur. 42 1,67

   3. : יהיו הכוהנים והלויים מברכים את אל ישועות "die Priester und die Leviten sollen den Gott der Heilstaten preisen" 1QS 1,1819; ולהיות פוקדם את רוחם "und ihren Geist zu prüfen" 5,2324; החצוצרות תהיינה מריעות "die Trompeten sollen lärmen" 1QM 8,1; והית[ה יד] אדם מחברת מגבי החיות ודבקה ב[כנפיהן "und eine Menschenhand war, ausgehend vom Rücken der lebendigen Wesen, verbunden und zusammengefügt mit ihren Flügeln" 4Q385 frg. 6,910 (vgl. Ez 1,811.1516); בשל שא יהיה הטהר מזה על הטמה "damit der Reine den Unreinen besprenge" 4Q394 frg. 3-7 i,19 (MMT B,16); ולוא יהיו מערבים כולו אלה באלה "und man darf sie in keiner Weise miteinander vermischen" 11QTa 35,1213; מובדלים יהיו מקומותמה זה מזה "ihre Orte sollen voneinander getrennt sein" 13; היה נכון בשמועה טובה "sei gelassen bei einer guten Nachricht" Sir 5,11 (Ms.C 2v,56); [חכו]ר שאהא שוקל "die Pacht, die ich bezahlen werde" Mur. 24B 1,15 (i.u.K.; par. Mur. 24D 1,1415); שידע יהי לך שהפרה ... שהי שלו מזבנות "dass es dir kund sei, dass die Kuh ..., dass sie seine auf Grund eines Kaufs ist" Mur. 42 1,24

   4. : והמים הי[ו ]הלוך וחסור "und das Wasser nahm immer weiter ab" 4Q252 1,11 (L.u.; Zit. Gen 8,5); hierzu wahrsch. a. d. Briefgruß אהוה שלום "sei heil/in Frieden" Mur. 42 1,7, הוא שלום Mur. 44 1,8 u. הו/יה שלום Mur. 48 1,6


   1. : ובדעתו נהיה כול "und durch seine Erkenntnis ist alles ins Dasein gesetzt" 1QS 11,11; וכול הנהיה ברצונכה היה "und alles, was geworden ist, ist durch deinen Willen geworden" 18; וגם לוא נהיו בלוא רצונו "und sie sind auch nicht ohne seinen Willen entstanden" 4Q418 frg. 126 ii,5; מאלוהי דעת נהיו כול [הוי עד "vom Gott der Erkenntnis ist alles Seiende von Ewigkeit ins Dasein gesetzt worden" 4Q402 frg. 4,12 (erg. mit par. Mas1k 1,2)

    1. : s. A.III.2

    2. : ברז נהיה והויא עולם "im Geheimnis des Gewordenen und des Seienden von Ewigkeit" 1QS 11,34; ולוא ידעו רז נהיה ... ונפשמה לוא מלטו מרז נהיה "und sie haben das Geheimnis des Gewordenen nicht erkannt ... und sie haben ihre Seele nicht vor dem Geheimnis des Gewordenen gerettet" 1Q27 frg. 1 i,34; הבט ברז נהיה "betrachte das Geheimnis des Gewordenen" 4Q416 frg. 2 i,5

    3. : בכול נהיי עולמים "in allen Geschehnissen der Ewigkeit" 1QM 17,5; ת]קנתה באוזן עפר ונהיות עולם חקותה בלב "... hast du festgesetzt ins Ohr von Staub und was immer ins Dasein gesetzt ist, hast du ins Herz eingeritzt" 1QHa 21,13 (Suk. 18 i,27); וכול נהיה עולם "und alles, was immer geworden ist" 4Q418 frg. 69 ii,7

   2. : ובכול צרותמה לוא נהיתה כמוה "und unter all ihren Nöten gab es keine wie diese" 1QM 1,12; נהיות עולם "ewig Seiendes" 1QHa 5,29 (Suk. 13,12); ונהיה "und das, was existiert" 4Q180 frg. 1,2; s.a. A.III.2


    1. : ומאז לוא נהיתה כמוהה "seit ehedem ist nichts dergleichen geschehen" 1QM 18,10; וארץ תצרח על ההווה הנהיה בתבל "und die Erde schreit wegen des Verderbens, das auf dem Erdkreis geschieht" 1QHa 11,3334 (Suk. 3,3233); ויבינו בכול נהיות עד מה יבוא במה "und sie verstanden alles, was geschieht bis zu dem, was über sie kommen würde" 4Q268 frg. 1,8; למה נהיה "warum ist es geschehen" 4Q418 frg. 43-45 i,2; מחוה חליפות נהיות "er tut die Wechsel der Geschehnisse kund" Sir 42,19 (Ms.B 12r,12; Rndb. ונהיות); עד עולם הגיד נהיות "bis in die Ewigkeit (reichend) verkündet er Geschehnisse" 48,25 (Ms.B 18v,2)

    2. : בכול קצ נהיה "in jeder Zeit, die eintritt" 1QS 10,5; עם כול קצ נהיה "bei jeder Zeit, die eintritt" 11,89

    3. : ויספר לפניהם נהיות עולם "und er soll, was immer geschehen wird, vor ihnen verkünden" CD 13,8