אות‎ II (Kenn-)Zeichen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אות‎ II (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1250/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  wahrsch. PrN /ʾāt/ (vgl. את; mas. אֹ[ו]ת, pl. אֹ[ו]תֹ[ו]ת; she. ūt, pl. ūtot), "(Kenn-)Zeichen", mhe. auch "Buchstabe" u. pl. אותיות: he.; bhe. selten, mhe. nur ausnahmsweise m., qhe. soweit sicher erkennbar nur f. (]אותי 4Q319 frg. 14 i,1 l. wahrsch. gegen DJD XXI ]אותי)

  Formen:

  sg.abs.

  : אות 4Q408 frg. 3+3a,8; Sir 33,6 (Ms.B 6v,5); + ו: ואות 4Q256 19,2

  cs.

  : אות 1QM 3,15; Sir 44,16 (Ms.B 13v,18), את 4Q319 4,14; + ב: באות Sir 44,18 (Ms.B 14r,3); + ו: ואות 43,6 (Ms.B 12v,7)

  + sf. 3.m.sg.

  : ]אותי 4Q319 frg. 14 i,1 (i.u.K.; gegen DJD XXI ]אותי = m.pl.cs. als he. singuläre Form)

  det.

  : האות 1QM 3,13

  pl.abs.

  : אותות 4Q319 5,13; Sir 48,12 (Ms.B 17v,18; L.u., die allg. angenommene Lesung als אותות ist aber sicher falsch), אתות 4,17; + ב: באותות 4Q422 3,5, באתות 4Q392 frg. 2,2; + ל: לאתות 4Q7 frg. 2,3 (= לְאֹתֹת Gen 1,14)

  cs.

  : אותות 1QM 3,13, אתות 4Q319 5,5, אתת 1Q8 19,6 (= אֹתוֹת Jes 44,25); + ו: ואתות 4Q416 frg. 1,8

  + sf. 3.m.sg.

  : אותותו 4Q138 frg. 1,11 (= אֹתֹתָיו Dtn 11,3)

  + sf. 3.m.pl.

  : אותותם 1QM 4,6; + ב: באותותם 1QS 3,14; + ל: לאותותם 1QpHab 6,4

  det.

  : האותות 4Q226 frg. 1,4

  Semantik:

  Alles zeigen     1. : אות גמול "das Zeichen Gamuls" 4Q319 5,4.10; 6,3, אות שכניה "das Zeichen Schechanjas" 4,19; 5,3.6, Var. את שכניה 4,14 u. wahrsch. Schreibfehler אות שנה 6,15 "das Zeichen Sche(cha)n(j)as"

     2. : אתות היובל[ השלישי "die Zeichen des dritten Jubiläums" 5,5; אות סוף היובל "das Zeichen des Endes des Jubiläums" 6,16 (vgl. 4Q319 6,7); ]אות הי[וב]לים "das Zeichen der Jubiläen" 18

     3. : z.B. 4Q319 4,17; 5,12; 4Q320 frg. 5,2

    1. : 4Q408 frg. 3+3a,8 ברתה את הבקר אות להופיע ממשלת אור "du hast den Morgen geschaffen als Zeichen für das Sichtbarwerden der Herrschaft des Lichts" (vgl. הב]קר אות[ frg. 5,1 i.u.K.) u. frg. 3+3a,10 בר[ת]ה את הערב אות להופיע ממשלת[ חושך "du hast den Abend geschaffen als Zeichen für das Sichtbarwerden der Herrschaft der Finsternis"; תמיד בכול מולדי עת יסודי קצ ותקופת מועדים בתכונם באותותם לכול ממשלתם "immerfort bei allen Eintritten einer Zeit, Ausgangspunkten eines Zeitabschnittes und Wenden von Zeiträumen, bei ihren Zeichen für all deren Herrschaft" 1QHa 20,1012 (Suk. 12,79); i.Bz.a. den Mond Sir 43,6 (Ms.B 12v,7) ממשלת קץ ואות עולם "als Herrschaft eines Zeitabschnittes und ewiges Zeichen"


    1. : Entrückung Henochs 44,16 (Ms.B 13v,18) אות דעת לדור ודור "als ein Zeichen der Erkenntnis für jede einzelne Generation"; למען נדע באותו[ת] "damit wir die Zeichen erkennen" 4Q503 frg. 51-55,14 (vgl. Z. 13 ה]ודיענו במחשבת בינתו "er hat uns den Plan seines Verstandes erkennen lassen")

    2. : 4Q226 frg. 1,4 האותות [נ]תתי לך "die Zeichen, die ich dir gegeben habe"; Sir 45,19 (Ms.B 15r,12) ויבא להם אות ויאכלם בשביב אשו "und er ließ für sie ein Zeichen kommen und vernichtete sie durch die Flamme seines Feuers" (vgl. Num 16)

    3. : formelhaft (vgl. z.B. 1 Sam 2,34) וזה לכם האות כי יהיה "und dies sei euch ein Zeichen, dass es eintritt" 1Q27 frg. 1 i,5 u. וזה להם האות "und dies ist für sie das Zeichen" 4Q387 frg. 2 iii,5; 4Q389 frg. 8 ii,5


     1. : 11QTa 54,89 ונתן אליכה אות או מופת ובא אליכה האות או המופת "und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wahrzeichen und das Zeichen oder Wahrzeichen trifft ein" (Dtn 13,23)

     2. : חדש אות ושנה מופת "tu erneut ein Zeichen und tu noch einmal ein Wahrzeichen" Sir 33,6 (Ms.B 6v,5; vgl. Ps 86,17)

     3. : באתות ובמפתים "mit Zeichen und mit Wahrzeichen" 4Q392 frg. 2,2; באותות ומופתים[ "mit Zeichen und Wahrzeichen" 4Q422 3,5; wahrsch. auch 1QHa 7,33 (Suk. 15,20) לאות ומופ[ת (L.u.); in umgekehrter Reihenfolge למופתיהמה ואתות "und hinsichtlich ihrer Wahrzeichen und Zeichen" 4Q416 frg. 1,8


     1. : באות עולם נכרת עמו "durch ein ewiges Zeichen wurde (ein Bund) mit ihm geschlossen" Sir 44,18 (Ms.B 14r,3) u. ]אות לדור[ות] עולם "ein Zeichen für ewige Generationen" 4Q422 2,1011

     2. : 4Q258 9,1 ואות למפתח חסדי עולם "und ein Zeichen für die Öffnung ewiger Gnadenerweise" (vgl. par. 4Q256 19,2; 1QS 10,4)

   1. : i.K. d. Belehrung der Söhne des Lichts hinsichtlich d. Menschen באותותם למעשיהם "über ihre Zeichen in Bezug auf ihre Handlungen" 1QS 3,14

   2. : Gott als יוצר האותות "Schöpfer der Zeichen" 1QIsaa 38,17 für וְיֹצְרוֹ הָאֹתִיּוֹת 𝔐 Jes 45,11