דמה‎ III ähnlich sein, gleichen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, דמה‎ III (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1181/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  DMW (wahrsch. urspr. i/a, daher teilw.DMY), "ähnlich sein", "gleichen": he. (qal mhe.1 meist, mhe.2b nahezu ausschließlich ptz.)

  Formen:

  qal pf. 3.comm.pl.

  : דמו 1Q27 frg. 1 ii,8

  impf. 3.m.sg.

  : ידמה 4Q491 frg. 11 i,15

  3.f.sg.

  : תדמה[ 4Q418 frg. 172,12 (i.u.K.; od. zu דמה‎ I od. דמה‎ II)

  2.m.sg.

  : תדם 4Q418 frg. 103 ii,4 (i.u.K.; od. zu דמם), תדמה Sir 13,8 (Ms.A 5v,3; od. hitp.)

  1.comm.sg. + ו

  : ואדמה 1QIsaa 39,10 (für וְנִדְמֶה Jes 46,5)

  2.m.pl.

  : תדמו 4Q378 frg. 6 i,5

  imp. 2.m.sg.

  : דמה 4Q417 frg. 2 ii+23,19; + ו: ודמה Sir 35,8 (Ms.B 5r,10)

  ptz. m.sg.det.

  :הדומה Sir 13,14 (Ms.A 5v,9)

  cs. + sf. 3.m.sg. od. 1.comm.sg. od. cs.pl.

  : דומי od. דומי 4Q491 frg. 11 i,12

  nif./hitp. inf.cs. + ל

  : ]להדמות 4Q418 frg. 229,3 (i.u.K.; od. zu דמה‎ II)

  pi. 2.m.pl. + sf. 1.comm.sg.

  : תדמיוני 1QIsaa 33,17 (für תְּדַמְּיוּן Jes 40,18)

  hitp. pf. 3.m.sg.

  : הדמה 4Q491 frg. 11 i,16

  impf. 3.m.sg.

  : ידמה X4Q471bX frg. 1a_d,3 (i.u.K.; od. zu qal); + ו: וידמה 4Q491 frg. 11 i,17

  3.f.sg.

  : תדמה 4Q431 frg. 1,3 (4Q471b frg. 1a-d,4)

  2.m.sg.

  : תדמה Sir 13,8 (Ms.A 5v,3; od. qal)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : 4Q525 frg. 2 iii,4 ידמ[ה] בתאר פניהו[ "er ähnelt hinsichtlich des Aussehens seines Gesichts" (i.u.K.)

    2. : cj. mögl. רומות "gleichen" aus רומות "stehen hervor" i. 4Q186 frg. 1 iii,3 ]ושניו רומות לאבר "und seine Zähne gleichen einem Glied" (i.u.K.; s. zu אבר)     1. : mit ב‎ II zur Angabe des Aspekts, durch den jmd. ähnlich ist ומיא בכבודי ידמה ליא "und wer gleicht mir in meiner Herrlichkeit" 4Q491 frg. 11 i,15;

     2. : 4Q378 frg. 6 i,5 אל תדמו לאחי[ "seid nicht gleich meinen Brüdern" (i.u.K.); דמה לו לעב[ד "gleiche(,) ihm/für ihn als/einem Diener/um zu dienen" 4Q417 frg. 2 ii+23,19 (i.u.K.); ודמה ליודע ומחריש יחדו "und gleiche einem, der wissend ist und zugleich schweigt" Sir 35,8 (Ms.B 5r,10)

     3. : Sir 13,14 (Ms.A 5v,89) כל הבשר יאהב מינו וכל אדם את הדומה לו "jedes Fleisch liebt seinesgleichen, und jeder Mensch den, der ihm gleicht"

    1. : qb. 1QIsaa 39,10 ותמשלוני ואדמה "(an wem) messt ihr mich, so dass ich gleich wäre" für Jes 46,5 וְתַמְשִׁלוּנִי וְנִדְמֶה "..., so dass wir ähnlich wären" od. "... und (er ist) gleich"

    2. : wahrsch. a. 1Q27 frg. 1 ii,8 דמו וכ[ול מח]יר לוא ישוה ב־[ "waren sie gleich und keine Bezahlung ist an Wert gleich ..." (trad. wird דמו "Wert" statt דמו gelesen, s. aber zu דמי); i. sog. Self-Glorification Hymnus ]כבודי לוא ידמה ולוא "meiner Herrlichkeit(,) nicht (od. Fehler für ליא "mir") gleicht er und nicht ..." 4Q491 frg. 11 i,13 u. 4Q427 frg. 7 i,11 ]די לוא ידמה כ[י]א "meine ... gleicht er nicht, denn ..." (par. 4Q431 frg. 1,67 [4Q471b frg. 1a-d,78] = X4Q471bX frg. 1a_d,78)

   1. : ואל תדם 4Q418 frg. 103 ii,4 u. אל תדם בע־[ 4Q418a frg. 4,2 (od. beide zu דמם, s.d.); למה תדמה[ 4Q418 frg. 172,12 (od. zu דמה‎ I od. דמה‎ II)

  1. : ]להדמות frg. 229,3 (i.u.K., od. zu דמה‎ II)

  2. : qb. 1QIsaa 33,17 ואל מיא תדמיוני אל "und wem wollt ihr mich, Gott, vergleichen" für תְּדַמְּיוּן Jes 40,18 ohne sf.    1. : ומיא יועדני וידמה במשפטי "wer wird mich vorladen oder bei meinem Gericht ebenbürtig auftreten" 4Q491 frg. 11 i,17

    2. : והוריה לוא] תדמה בהריתי mögl. "und keine Unterweisung stellt sich im Hinblick auf meine Unterweisung gleich" X4Q471bX frg. 1a_d,34 (4Q431 frg. 1,3 [4Q471b frg. 1a-d,4]), wahrsch. a. והוריה לוא תדמה [בהוריתי 4Q491 frg. 11 i,1617

    3. : ומיא ... הדמה ביא "und wer ...(, der) sich in Bezug auch mich als gleich erwiesen hat" 16

    4. : ידמה X4Q471bX frg. 1a_d,3 (4Q431 frg. 1,2 [4Q471b frg. 1a-d,3])

   1. : ואל תדמה בַחֲסֵירֵי מַדַּע "und stell dich nicht denen gleich, denen es an Kenntnis mangelt" Sir 13,8 (Ms.A 5v,3)

  Ableitungen:

  דמות , דמיון , דמי