אתם ihr

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אתם (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1086/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  */ʾantúmū/ › [ʾattímmā] (qhe. mit teilweise def. Schreibung des unbetonten Auslautvokals, she. attímma; HG II, § 30b) › mas. אַתֶֶּם pron. 2.m.pl. "ihr": he.; mhe. vereinz. a. aramaisierend אתן

  Formen:

  אתם 4Q51 frg. 61 ii+63-64a-b+65-67,4 (s.u. I.1), אתמ 4Q364 frg. 30,6, אתמה 1QM 10,3, אתן P. Yadin 49 1,3; + ו: ואתם 1QM 17,4, ואתמה 2, ואתםה 4Q185 frg. 1-2 ii,7 (L.u.)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : nachgestellt mit Betonung des Präd. בנים אתמה ליהוה אלוהיכמה "Kinder seid ihr für Jhwh, euren Gott" 11QTa 48,78; אנ]שים רש[עי]ם אתם הרגי איש[ צ]דיק בביתו "frevelhafte Männer seid ihr, die ihr ermordet habt einen gerechten Mann in seinem Haus" 4Q51 frg. 61 ii+63-64a-b+65-67,4 (für אֲנָשִׁים רְשָׁעִים הָרְגוּ אֶת־ אִישׁ־ צַדִּיק בְּבֵיתוֹ 2 Sam 4,11; zur L. הרגי vgl. zu הרג)


     1. : אתמה קרבים היום למלחמה "ihr zieht heute aus zum Kampf" 1QM 10,3 (Dtn 20,3; vgl. 11QTa 61,15); אשר אתמה נדחים בהמה "unter denen (scil. den Völkern) ihr versprengt seid" 4Q200 frg. 6,8; ואתם יודעים "aber ihr wißt" 4Q396 frg. 1-2 iii,8 (MMT B,68), mögl. a. zu ergänzen in 4Q397 frg. 14-21,8 (MMT C,8) u. 4Q396 frg. 1-2 iv,9 (MMT B,80; par. ואת]מה יוד[עים] 4Q397 frg. 6-13,14); בטב אתן יושב[י]ן אכלין ושתין מן נכסי בית ישראל ולא דאגין לאחיכן לכול דבר "fein wohnt ihr, esst und trinkt von den Besitztümern des Hauses Israel, ohne euch zu sorgen für eure Brüder um irgendeine Sache" P. Yadin 49 1,24; הארץ אשר אתמ עברי[ם ]שמה "das Land, wohin ihr hinübergeht" 4Q364 frg. 30,6 (Dtn 11,8); qb. הארץ אשר אתמה באים שמה לרשתה "das Land, wohin ihr kommt, es in Besitz zu nehmen" 4Q138 frg. 1,2425 (par. 4Q38 frg. 2,8; 4Q128 frg. 1,35 [L.u.]; 8Q3 frg. 26-29,18 l. אתם) für הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתָּה בָא־ שָׁמָּה לְרִשְׁתָּהּ Dtn 11,10 (vgl. ה]ארצ אשר אתםה [בא ... 4Q37 8,8)

     2. : wahrsch. ברוכים א[תם] בשם אל עליון "gesegnet seid ihr im Namen Gottes, des Höchsten" 11Q14 frg. 1 ii,34 u. כי אל יהוה אלהים [שמ]עים אתם מתוך האש "ja, Gott, Jhwh, Gott hört ihr mitten aus dem Feuer" 4Q134 frg. 1,6 (L.u.)


     1. : תתגברו למלחמה ואתם נחשבתם "ihr macht euch stark für den Krieg, aber ihr wurdet erachtet ..." 4Q471a frg. 1,5 (i.u.K.)

     2. : mögl. אתם [־־־־]ל נוצרתם "ihr, ... seid ihr geschaffen" 4Q418 frg. 69 ii,6 (L.u.)

    2. : dem impf. direkt vorangestellt mögl. א]תמ תירשו[ ]את אד|[מ]תמ "ihr werdet ihr Land in Besitz nehmen" 11Q1 frg. I,1 (Zusatz zu Lev 18,27)


     1. : ואתמה זכורו משפט[ נדב ו]אב[י]הוא בני אהרון "und ihr, ihr sollt gedenken des Gerichts (L.u.) an Nadab und Abihu, den Söhnen Aarons" 1QM 17,2 u. ואתם התחזקו ואל תיראום "aber ihr, fasst Mut und fürchtet sie nicht" Z. 4

     2. : ואתם בני בריתו התחזקו במצרף אל "und ihr, Söhne seines Bundes, fasst Mut in der Läuterung Gottes" 89

   1. : ואתם בני אדם א[ "aber ihr(, / seid) Menschensöhne ..." 4Q185 frg. 1-2 i,9; ידעתי ואתםה מה "ich habe erkannt, und ihr, was" frg. 1-2 ii,78; ילכו ואתמ[ה] את כל "sie gehen, und ihr alle/s ..." 4Q228 frg. 1 i,10; ואתם [-- 4Q368 frg. 10 i,6; ואתם 4Q379 frg. 13,1; ואתם בחירי אמת ורודפי[ "aber/und ihr(, / seid) Erwählte der Wahrheit und dem ... Nachjagende" 4Q418 frg. 69 ii,10; ]אתם[ 4Q509 frg. 40,2; ואתם 4Q579 frg. 2,1