הרג töten, morden

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, הרג (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1014/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  HRG "töten", "morden" (häufig Menschen als Obj.): he.

  Formen:

  qal pf. 3.m.sg.

  : הרג 4Q332 frg. 3,2; Sir 30,23 (Ms.B 3r,17)

  + sf. 3.m.sg.

  : הרגו 11Q12 frg. 1,6

  2.m.sg.

  : הרגתה 1QIsaa 12,21 (= הָרָגְתָּ Jes 14,20)

  3.comm.pl. + ו

  : ו]הרגו 4Q223-224 frg. 2 iv,25

  pf.cons. (od. pf. + ו) 3.m.sg.

  : והרג 4Q185 frg. 1-2 ii,11

  impf. 1.comm.sg.

  : אהרג 4Q386 frg. 1 ii,6, אהרוג 1QIsaa 13,3 (für יַהֲרֹג Jes 14,30)

  3.m.pl.

  : יהרוגו 4Q223-224 frg. 2 iv,5

  impf.cons. 3.m.sg.

  : ויהרוג 4Q130 frg. 1,12 (= וַיַּהֲרֹג Ex 13,15)

  3.m.pl.

  : ויהרוגו 4Q223-224 frg. 2 iv,23

  imp. m.pl. + ו

  : והרוגו 4Q22 38,29 (= וְהִרְגוּ Ex 32,27)

  inf.abs.

  : ]הרוג 4Q177 frg. 5-6,15 (L.u.)

  inf.cs. + ל

  : להרוג 1QpHab 6,9, להרג Sir 9,13 (Ms.A 3v,12; L. להרג schon aus Platzgründen nicht möglich)

  + sf. 3.m.sg. + ל

  : ]להורגו[ 4Q223-224 frg. 2 iv,13 (L.u.)

  + sf. 1.comm.sg. + ל + ה interr.

  : הלהורגנ[י 4Q13 frg. 3 i-4,15 (= הַלְהָרְגֵנִי Ex 2,14)

  ptz. m.pl.cs.

  : הרגי 4Q51 frg. 61 ii+63-64a-b+65-67,4 (für הָרְגוּ 2 Sam 4,11; L.u.)

  + sf. 3.m.sg.

  : הורגיו 1QIsaa 21,16 (für הֲרֻגָיו Jes 27,7)

  qalpass. ptz. m.sg.abs. + ו

  : ]והרוג 4Q391 frg. 32,2

  m.pl.abs.

  : הרוגים 1QIsaa 12,20 (für הֲרֻגִים Jes 14,19)

  nif. pf. 3.comm.pl.

  : נהרגו[ 4Q372 frg. 3,12

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : Sir 9,13 (Ms.A 3v,12) רחק מאיש [שלי]ט להרג "halte dich fern von jemandem, der die Macht hat, zu töten" (L.u.; die trad. L. להרג ist nicht zuletzt aus Platzgründen unwahrsch.)

     2. : Sir 30,23 (Ms.B 3r,17) כי רבים הרג דין "denn viele hat die Trauer getötet"

    1. : 11Q12 frg. 1,67 אחר תחת הבל כיא הרגו [קין "einen anderen (Nachkommen) anstelle von Abel, denn Kain hat ihn getötet" (i.u.K.; vgl. Gen 4,25); i.Zshg. des Konflikts zw. Jakob u. Esau 4Q223-224 frg. 2 iv,13 ]להורגו[ "um ihn zu töten" (i.u.K.; [Jub 37,24], vgl. verallg. Z. 45 וכול יום יבקשו א]לה לאלה [רע]ה היככה יהרוגו אי[ש את אויבו "und jeden Tag trachten sie [scil. die Menschen] gegeneinander nach dem Bösen, auf welche Weise ein jeder seinen Feind töten kann" [Jub 37,18]); qb. אנ]שים רש[עי]ם אתם הרגי איש[ צ]דיק בביתו "frevelhafte Männer seid ihr, die ihr einen gerechten Mann in seinem Haus mordet" 4Q51 frg. 61 ii+63-64a-b+65-67,4 (L.u.) für אֲנָשִׁים רְשָׁעִים הָרְגוּ אֶת־ אִישׁ־ צַדִּיק בְּבֵיתוֹ 2 Sam 4,11, die L. הרגי (DJD XVII) ist paläogr. falsch, הרגי (Herbert 1997, 116) sachlich schwierig

    2. : 4Q333 frg. 1,4 ]הרג אמליוס "es tötete Aemilius ..." (i.u.K.), a. Z. 8 (i.u.K.); Zit. Hab 1,17 i. P. 1QpHab 6,89 על כן יריק חרבו תמיד להרוג גוים "deshalb zieht er immerfort sein Schwert, um Völker zu töten" (𝔐 הַעַל für על כן u. חֶרְמוֹ "sein Netz" für חרבו); i.u.K., mögl. i.Bz.a. die Krieger Moabs und Ammons als Obj. 4Q223-224 frg. 2 iv,23 ויהרוגו את "und sie töteten ..." (vgl. Jub 38,6)

    3. : 4Q386 frg. 1 ii,6 הרשע אהרג במף "den Frevler werde ich töten in Memphis"; qb. 1QIsaa 21,16 אמ כהרג הורגיו הרג "oder hat er (scil. Gott) dem Mord seiner (scil. Israels) Mörder entsprechend getötet" für qalpass. Jes 27,7 הֲרֻגָיו הֹרָג u. 1QIsaa 13,3 ושאריתך אהרוג "und deinen Rest werde ich töten" für וּשְׁאֵרִיתֵךְ יַהֲרֹג Jes 14,30

   1. : neben שחט "schlachten" 4Q177 frg. 5-6,15 ]הרוג בקר ושחוט צואן "Töten von Rind und Schlachten von Kleinvieh" (L.u., vgl. Jes 22,13); mögl. a. i.u.K. 11Q11 3,9 ]להרוג נפש "ein Lebewesen zu töten", eher aber i.S.v. "jemanden zu töten" (vgl. Num 31,19) u. zu A.I.2

   2. : 4Q185 frg. 1-2 ii,11 והרג ש־־־־[; 4Q332 frg. 3,2 הכת]יאים הרג

  1. : 4Q391 frg. 32,2 ]והרוג בדרך "und einer, der auf dem Weg getötet wurde" (i.u.K.)

  2. : 4Q372 frg. 3,12 וחמשת מלכי מדין נהרגו[ "und fünf Könige Midians wurden getötet" (i.u.K.; vgl. Num 31,8)

  Ableitungen:

  הרגה