חפץ‎ I Gefallen haben an, wollen, begehren

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חפץ‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/99/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ḤPẒ (i/a u. a/u), intrans. "Gefallen haben an" u. trans. "wollen", "begehren": he.

  Formen:

  qal pf. 2.m.sg. (+ sf. 3.f.sg.?)

  : חפצתה 1QHa 18,7 (Suk. 10,5)

  1.comm.sg.

  : חפצתי 4Q390 frg. 2 i,8; + ו: וחפצתי Sir 51,13 (Ms.B 21r,10)

  3.comm.pl.

  : חפצו 4Q419 frg. 8 ii,1 (L.u.; i.u.K.; od. zu חפץ‎ II)

  impf. 3.m.sg.

  : יחפץ 1Q27 frg. 1 i,11; Sir 15,17 (Ms.A 6r,28), יחפצ 1QS 9,24; + ש: שיחפץ Sir 15,17 (Ms.B 2v,1)

  2.m.sg.

  : תחפץ 1Q34bis frg. 3 ii,4; Sir 7,13 (Ms.A 2v,16), תחפוץ Sir 6,32 (Ms.A 2v,2); + ש: שתחפץ Mur. 30 r.a.,23

  3.m.pl.

  : יחפצו Mur. 44 1,6

  2.m.pl.

  : תחפצו 4Q380 frg. 1 ii,6

  imp. m.sg.

  : חפוץ Sir 6,35 (Ms.A 2v,3)

  ptz. m.sg.abs.

  : חפץ 1Q27 frg. 1 i,10

  pl.cs. + sf. 3.m.pl. + ל

  : mögl. ולחפציהם 4Q418 frg. 126 ii,4 (od. zu חפץ‎ II)

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : אם תחפץ תשמר מצוה ואמונה לעשות רצון אל "du hältst das Gebot, wenn du Gefallen (daran) hast – aber Treue ist es (nur), das, was Gott will, zu tun" Sir 15,15 (Ms.B 2r,16; par. Ms.A 6r,26 u. Rand in Ms.B 2r,16 l. ותבונה לעשות רצונו "... aber Einsicht ist es, seinen Willen zu tun")

     2. : i.Bz.a. die Weisheit וחפצתי בה ובקשתיה "und ich hatte Gefallen an ihr und ich suchte sie" Sir 51,13 (Ms.B 21r,10)

     3. : כל שיחה חפוץ לשמע ומשל בינה אל יצאך "habe Gefallen daran, jede Rede zu hören, und ein Spruch von Verstand entgehe dir nicht" Sir 6,35 (Ms.A 2v,34; Ms.C 3r,67), wörtl. "an jeder Rede habe Gefallen, (sie) zu hören"

     4. : mit אשר‎ III od. כי׃ 1Q27 frg. 1 i,1011 מי גוי חפץ אשר יעושקנו חזק ממנו מי יחפץ כי יגזל ברשע הונו "welches Volk möchte, dass ein stärkeres als es selbst es bedrückt? Wer möchte, dass sein Besitz durch einen Frevler (od. "Frevel") geraubt wird"

     5. : mögl. 4Q418 frg. 126 ii,4 פרשם באמת הוא שמם ולחפציהם ידרש[ "er hat sie ausgebreitet in Wahrheit, er hat sie eingesetzt und sie werden erforscht von denen, die an ihnen Gefallen haben" (i.A.v. דְּרוּשִׁים לְכָל־ חֶפְצֵיהֶם Ps 111,2; od. l. ידרש[ u. zu חפץ‎ II)


     1. : 1Q34bis frg. 3 ii,45 כי לא תחפץ בע[ול]ה ורשע לא יכון לפניך "denn du hast kein Gefallen an Unrecht und Frevel hat keinen Bestand vor dir"; 4Q390 frg. 2 i,8 ויעשו הרע בעיני ובאשר לא חפצתי בחרו "und sie taten, was in meinen Augen schlecht ist, und wählten das, woran ich nicht Gefallen habe"

     2. : wahrsch. Zit. Ps 37,23 i. P. כיא מיהו[ה מצעדי גבר ]כוננו[ ו]דרכו יחפץ "denn von Jhwh her sind die Schritte eines Menschen festgelegt, und an seinem Weg hat er Gefallen" 4Q171 frg. 1+3-4 iii,14     1. : 1QS 9,2425 וכול הנעשה בו ירצה בנדבה וזולת רצון אל לו יחפצ [ו]בכול אמרי פיהו ירצה ולוא יתאוה בכול אשר לוא צוה "und alles, was ihm geschieht, akzeptiere er freiwillig, und außer dem, was Gott wohlgefällig ist, soll er nichts wollen, und an allen Worten seines Mundes soll er Gefallen haben und er soll nichts begehren, was er nicht befohlen hat"

     2. : עד[ מתי] תחפצו לעש[ו]ת רעה "bis wann wollt ihr Böses tun" 4Q380 frg. 1 ii,56 (i.u.K.); אל תחפץ לכחש על כחש כי תקותו לא תנעם "du sollst nicht lügen wollen wegen eines Trugs, denn was daraus zu hoffen ist, ist nicht angenehm" Sir 7,13 (Ms.A 2v,1617); אם יחפצו לבו "wenn sie (ihn) bringen wollen" Mur. 44 1,6 (weniger wahrsch. l. לבו "kommen")

     3. : weisheitl. i.K. d. Behandlung des freien Willens Sir 15,16 (Ms.A 6r,2728) מוצק לפניך אש ומים באשר תחפץ שלח ידיך "ausgegossen vor dir sind Feuer und Wasser, nach dem, was du willst, strecke deine Hände aus" (ähnl. par. Ms.B 2r,18) u. V. 17 (Ms.A 6r,28) לפני אדם חיים ומוות אשר יחפץ ינתן לו "vor einem Menschen sind Leben und Tod, das, was er will, wird ihm gegeben" (par. Ms.B 2v,1 וכל שיחפץ יתן לו "... und alles, was er will, gibt er ihm", a.Rd. ינתן "wird gegeben"); u. כול‎ II i.S.v. "alles, was man will" Mur. 30 r.a.,23 לעשות בו כל שתחפץ "zu tun mit ihm (scil. dem Gekauften) alles, was du willst"

    1. : מה אזום בלוא חפצתה ומה אתחשב באין רצונכה "was sinne ich, ohne dass du (scil. Gott) es willst, und was plane ich ohne deinen Willen?" 1QHa 18,78 (Suk. 10,56; s.o. Formen)

   1. : || שים mit לב Sir 6,32 (Ms.A 2v,12) אם תחפוץ בני תתחכם ואם תשיים לבך תערם "wenn du willig bist, mein Sohn, wirst du weise werden, und wenn du achtgibst (wörtl. "deine Aufmerksamkeit/deinen Sinn aufrichtest"), wirst du klug werden"

   2. : 4Q419 frg. 8 ii,1 חפצו "sie wollten" (die Einordnung des Teilfragments an diese Stelle ist nicht möglich)

  Ableitungen:

  חפץ‎ II