אוהIVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אוהI (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/594/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Sprachgeschichte:

wahrsch. dial. NF zu *הוה (vgl. zu הוהI): he.; pi., das bhe. meist mit נפש verbunden ist, wird mhe. durch hitp./nitpa. verdrängt u. begegnet meist nur noch in Zitaten od. in Aufnahme von 𝔐; qhe. ist pi. noch gebräuchlich, wobei es in Qumran meist, in Sir nie mit נפש belegt ist

Formen:

pi. pf. 3.f.sg.

: א]ותה 11QTa 53,2 (für תְאַוֶּה Dtn 12,20); + ו: ואותה 4Q418 frg. 127,2

2.m.sg.

: איותה Sir 6,37 (Ms.A 2v,6)

1.comm.sg.

: אויתי Sir 30,15 (Ms.B 3r,7)

+ sf. 2.m.sg.

: אותיכה 1Q52 frg. 1,1 (i.u.K.)

impf. 3.f.sg.

: תאוה 1QS 10,19

hitp. impf. 3.m.sg.

: יתאוה 1QS 9,25

2.m.sg.

: תתאו 4Q416 frg. 2 iii,8, תתאוה Sir 16,1 (Ms.A 6v,3) (nach אלII)

ptz. m.pl.det.

: המתאוים 11Q5 22,4

Semantik:

Alles zeigen   1. : ולהון חמס לוא תאוה נפשי "und gewaltsam angeeigneten Besitz will meine Seele nicht begehren" 1QS 10,19


   2. : ואותה נפשכה כי תבוא בפתחיה "und es sehnt sich deine Seele, hineinzukommen in ihre Türen" 4Q418 frg. 127,2


   1. : חיי שר אויתי מפז _____ ורוח טובה מפנינים "Leben in Gesundheit begehre ich mehr als Feingold, und einen gesunden Geist mehr als Korallen" (vgl. פנינים) Sir 30,15 (Ms.B 3r,7)

   2. : והוא יבין לבך ואשר איותה יחכמך "so wird er dein Herz lehren und das, was du begehrst, wird er dich lehren" Sir 6,37 (Ms.A 2v,6)

   3. : ומה אותיכה "und wie habe ich dich begehrt" 1Q52 frg. 1,1

  1. : תאוה 4Q291 frg. 1,1, l. ־צאוור/מצאוור, s. צואר


  1. : אביון אתה אל תתאו זולת נחלתכה "ein Armer bist du – begehre nichts außer deinem Besitz" 4Q416 frg. 2 iii,8 (par. 4Q418 frg. 9+9a-c,67); אל תתאוה תואר נערי שוא ואל תשמח בבני עולה "du sollst nicht begehren die Schönheit nichtsnutziger Knaben und dich nicht freuen über frevelhafte Kinder" Sir 16,1 (Ms.A 6v,23; || שמחI; vgl. Ms.B 2v,7)

  2. : ולוא יתאוה בכול אשר לוא צוה "er soll nichts begehren, was (Gott) nicht befohlen hat" 1QS 9,25

  3. : המתאוים ליום ישעך "die sich sehnen nach dem Tag deines Heils" 11Q5 22,4 (par. 11Q6 frg. 6,1)

Ableitungen:

תאוה , אוהII , הוהI , אוין