זוב‎ I fließen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, זוב‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/930/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ḎWB "fließen": he.

  Formen:

  qal impf.cons. 3.m.pl.

  : ויזובו 1QIsaa 40,27 (= וַיָּזֻבוּ Jes 48,21)

  ptz. m.sg.abs. + ב

  : בזב 4Q274 frg. 1 i,4; + ו: וזב PAM 43.674 frg. 16,2 (i.u.K.; od. cs.)

  det.

  : הזב 4Q266 frg. 6 i,14

  m.pl.det. + ו

  : והזבים 11QTa 46,18; + ל: לזבים 48,15

  f.sg.cs.

  : זבת 4Q378 frg. 11,6; Sir 46,8 (Ms.B 16r,5)

  det.

  : הזבה 4Q272 frg. 1 ii,8; + ו: והזבה 4Q274 frg. 1 i,4

  hif. pf. 3.m.sg.

  : הזיב 1QIsaa 40,26 (für הִזִּיל Jes 48,21)

  imp. m.sg.

  : הזיב Sir 38,16 (Ms.B 8v,4)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : 4Q266 frg. 6 i,1415 [ומ]שפט הזב את זובו כול איש א[שר זו]ב יז[וב] מבשר[ו "und die Bestimmung für den, der Ausfluss hat: Jeder Mann, bei dem Ausfluss aus seinem Leib (scil. Penis) fließt" (par. 4Q272 frg. 1 ii,3); 4Q274 frg. 1 i,4 לשבעת הימים אל תגע בזב ובכול כלי [א]שר יגע בו הזב "sieben Tage lang darf sie (scil. die Menstruierende) weder denjenigen berühren, der Ausfluss hat, noch irgendeinen Gegenstand, den derjenige berührt, der Ausfluss hat" (zum Vorausgehenden s.u. I.2); 11QTa 46,1618 ועשיתה שלושה מקומות למזרח העיר מובדלים זה מזה אשר יהיו באים המצורעים והזבים והאנשים אשר יהיה להמה מקרה "und mache drei Orte im Osten der Stadt – voneinander getrennt – zu denen Aussätzige und diejenigen, die Ausfluss haben, und die Männer, denen ein Widerfahrnis (scil. Samenerguss) geschieht, kommen sollen"; 48,1516 וגם לזבים ולנשים בהיותמה בנדת טמאתמה ובלדתמה "und auch für diejenigen, die Ausfluss haben, und für Frauen, wenn sie in der Unreinheit ihrer Menstruation sind oder gebären"

    2. : 4Q272 frg. 1 ii,78 כול אשה] הזבה דם "jede Frau, die menstruiert"; 4Q274 frg. 1 i,4 והזבה דם "und diejenige, die menstruiert" (zum Nachfolgenden s.o. I.1)

   1. : 4Q378 frg. 11,6 כי ארץ זבת חלב ודבש[] "fürwahr, ein Land, das fließt von Milch und Sirup/Honig"; Sir 46,8 (Ms.B 16r,5) להביאם אל נחלתם ארץ זבת חלב ודבש "um sie zu ihrem Besitz zu bringen, einem Land, das fließt von Milch und Sirup/Honig"

  1. : 38,16 (Ms.B 8v,4) בני על ⟦מ⟧≪ה≫מת הזיב דמעה "mein Sohn, lass über den Toten Tränen fließen"; Wasser aus dem Felsen 1QIsaa 40,26 הזיב "ließ er fließen" für הִזִּיל "ließ er rinnen" Jes 48,21

  2. : PAM 43.674 frg. 16,2 וזב

  Ableitungen:

  זוב‎ II , דוב‎ II