טמאה Unreinheit

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, טמאה (Version 1.0.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/892/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qi/atl-at, Wz. טמא‎ I (she. ṭē'mā, vgl. ṭå̄ma Dtn 26,14 [s. טמא‎ II], vok.b ṭimʾâ [Yeivin 1985, 863]; dgg. mas. טֻמְאָה [= vok.p u. meist vok.b]), "Unreinheit" (a. konkret): he.

  Formen:

  sg.abs.

  : טמאה 1QS 4,10; + ל: לטמאה 11QTa 51,9

  cs.

  : טמאת 4Q277 frg. 1 ii,2; + ב: בטמאת 1QM 7,4; CD 12,16; + מן: מטמאת 8

  + sf. 3.m.sg.

  : טמאתו 11QTa 50,8; + ב: בטמאתו 4Q514 frg. 1 i,7

  + sf. 3.m.pl.

  : טמאתם 1QM 9,8; CD 12,17 (L.u.), טמאתמה 11QTa 45,10; + ב: בטמאתם 4Q266 frg. 5 ii,6

  det.

  : הטמאה 4Q513 frg. 1-2 i,3

  pl.abs.

  : טמאות 4Q397 frg. 5,3

  cs.

  : טמאות 1QSa 2,3

  det.

  : הטמאות 4Q271 frg. 5 i,13; CD 7,3, הטמואות 11QTa 51,6

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : 11QTa 51,810 וקדשתמה והיו קדושים ולוא ישקצו את נפשותמה בכול אשר הבדלתי להמה לטמאה והיו קדושים "und heilige sie, dass sie heilig werden, und nicht dürfen sie sich selbst zum Abscheu machen mit irgendetwas, das ich für sie abgesondert habe zur Unreinheit, damit sie heilig seien"

    2. : מהמה הטמאה "von ihnen (kommt) die Unreinheit" 4Q513 frg. 1-2 i,3 (dort gestrichen u. über Z. 4 nachgetragen)     1. : 11QTa 58,17 ונשמרו מכול דבר טמאה "und sie (scil. die Krieger) sollen sich hüten vor jeglicher Unreinheit"

     2. : 1QM 9,78 ולוא יבואו אל תוך החללים להתגאל בדם טמאתם כיא קדושים המה "und sie (scil. die Priester) dürfen nicht zwischen die Erschlagenen kommen, sodass sie sich mit ihrem unreinen Blut verunreinigen, denn heilig sind sie"

     3. : wahrsch. 4Q270 frg. 2 ii,12 או ינוגע בנגע צרעת או זוב טמ[אה "oder er ist geschlagen mit einer Hautkrankheit oder unreinem Ausfluss"; זוב טמאתו "sein unreiner Ausfluss" 4Q512 frg. 10,1 (i.u.K.; mögl. a. "Ausfluss, seine Unreinheit")

     4. : allg. als unreine Befleckung 11QTa 45,10 ולוא יבואו בנדת טמאתמה אל מקדשי וטמאו "und sie sollen nicht in ihrer unreinen Befleckung zu meinem Heiligtum kommen und (es so) verunreinigen", אשר לוא יטמאו בתוכם בנדת טמאתם "sodass man sich nicht verunreinigt in ihnen (scil. den Städten) durch ihre unreine Befleckung" 48,1617 (zu einer alternativen Übersetzung s. טמא‎ I D.I.2.b) u. היתה ]כל הארץ לנדת טמאה בנדת טמאה "das ganze Land wurde zu einer durch und durch unreinen Abscheulichkeit" 4Q381 frg. 69,2; i.Bz.a. die Menstruation 11QTa 48,16 ולנשים בהיותמה בנדת טמאתמה ובלדתמה "und für Frauen, wenn sie in ihrer unreinen Menstruation sind oder gebären"; i.u.K. ו‹‹מ››ונדות טמאה "und von unreinen Abscheulichkeiten" 4Q512 frg. 1-6,9


     1. : ודרכי ת[ו]עבות פעל בכול נדת טמאה "und Wege von Gräueln beging er (scil. der Frevelpriester) in aller unreinen Abscheulichkeit" 1QpHab 8,1213 (Ausl. i. P. zu Hab 2,6); i.K. einer Verfluchung der Geister Belials im endzeitl. Krieg 1QM 13,5 וזעומים המה בכול עבודת נדת טמאתם "und verwünscht seien sie wegen des ganzen Dienstes ihrer unreinen Abscheulichkeit", vgl. 4Q286 frg. 7 ii,4 במחשבות נדת [ט]מאתמה "wegen der Pläne ihrer unreinen Abscheulichkeit"

     2. : מעשי תועבה ברוח זנות ודרכי נדה בעבודת טמאה "Gräueltaten in einem Geist der Unzucht und abscheuliche Wege in einem unreinen Dienst" 1QS 4,10

     3. : 4Q444 frg. 1-4 i+5,8 ורוח הטמאה "und der Geist der Unreinheit" (i.u.K.); mögl. 11Q5 19,1516 אל תשלט בי שטן ורוח טמאה מכאוב ויצר רע אל ירשו בעצמי "lass keinen Widersacher (od.: lass nicht Satan) oder einen unreinen Geist in mir herrschen, Schmerz und böses Trachten lass nicht in meinem Gebein Besitz ergreifen" (od. zu טמא‎ II A.VI)

     4. : 4Q462 frg. 1,17 ואת אשר עשתה לה בן טמאת "... und was sie ihr getan hat; ein Unreiner des/der ..."     1. : mit נפש 4Q277 frg. 1 ii,8 ויט[ה]רו מטמאת הנפש "und sie werden rein sein von der Unreinheit des Leichnams"; ואם לוא יטהר כמשפט התורה הזואת טמא הוא עוד טמאתו בו "und wenn er sich nicht entsprechend der Bestimmung dieser Weisung reinigt, ist er unrein, seine Unreinheit ist weiterhin an ihm" 11QTa 50,78

     2. : בהיות טמאתם עמהם [הצרועים ... ע]ם טהרת הקודש "während ihre Unreinheit bei ihnen, den Aussätzigen, besteht ... mit dem heiligen Reinen " 4Q396 frg. 1-2 iii,78 (MMT B,6768; teilw. erg. mit 4Q397 frg. 6-13,8)

     3. : 4Q277 frg. 1 ii,2 איש טהור מכול טמאת ערב "ein Mann, rein von jeglicher Unreinheit bis zum Abend" (L. von ערב‎ IX unsicher, aber mögl.)

     4. : להטהר מטמאת[ "um sich zu reinigen von der Unreinheit von ..." 4Q414 frg. 2 ii-4,4

    1. : 11QTa 47,45 תהיה קודש וטהורה מכול דבר לכול טמאה אשר יטמאו בה "es (scil. Jerusalem) soll ein Heiligtum sein und rein von jeder Sache in Bezug auf irgendeine Unreinheit, durch die man sich verunreinigen kann" (vgl. II.1.a); 51,56 והזהרתמה את בני ישראל מכול הטמואות "und ihr sollt die Söhne Israels vor allen Unreinheiten warnen" (vgl. Lev 15,31); CD 7,3 ולהבדל מכל הטמאות כמשפטם "und um sich abzusondern von allen Unreinheiten gemäß ihrer Bestimmung"

    2. : 1QSa 2,34 וכול איש מנוגע באחת מכול טמאות האדם אל יבוא בקהל אל{ה} "aber jeder, der betroffen ist von einer von allen Unreinheiten des Menschen, darf nicht hineingehen in die Versammlung Gottes"; CD 12,1516 וכל העצים והאבנים והעפר אשר יגואלו בטמאת האדם לגאולי שמן בהם "und alle Holzstücke und Steine und Erde, die verunreinigt werden durch die Unreinheit des Menschen hinsichtlich öliger Verunreinigungen an ihnen" (vgl. Flav.Jos.Bell. 2,123)

    3. : 4Q277 frg. 1 ii,12 ]נגעו [ב]זובו כמגע טמאת[ו] "... sein Berühren seines Ausflusses entspricht der Berührung seiner Unreinheit"

    4. : אל ישלח איש למזבח עולה ומנחה ולבונה ועץ ביד איש טמא באחת מן הטמאות "niemand soll zum Altar schicken ein Brandopfer, Speiseopfer, Weihrauch oder Holz durch jemanden, der durch eine von den Unreinheiten unrein ist" CD 11,1820 (par. 4Q271 frg. 5 i,13)

    5. : 1QM 7,45 או איש מנוגע בטמאת בשרו "oder ein Mann, der von der Unreinheit seines Leibes betroffen ist"

    6. : לחללה בטמאתם "um ihn/sie/es zu entweihen durch ihre (scil. der Fremdvölker) Unreinheit" 4Q266 frg. 5 ii,6 (i.u.K.)

    7. : כפי טמאתם יטמא הנ[ו]גע בם "entsprechend ihrer (scil. Hölzer, Steine oder Erde) Unreinheit wird unrein sein, der sie berührt" CD 12,1617 (par. 4Q266 frg. 9 ii,3) u. Z. 1718 וכל כלי ... מסמר או יתד בכותל אשר יהיו עם המת בבית וטמאו בטמאת אחד כלי מעשה "und jedes Gerät, ... Nagel oder Pflock in der Wand, die mit der Leiche im Haus sind, sie sind unrein geworden mit der Unreinheit eines der Arbeitsgeräte"

   1. : 4Q514 frg. 1 i,5.7.8 בטמאתו הרישונה "während seiner primären Unreinheit"

   2. : 4Q251 frg. 18,2 ]הארץ לטמאה[ "das Land/derBoden hinsichtlich Unreinheit" 2 (i.u.K.; od. zu טמא‎ I); ימותו בטמא[תם "sollen sie sterben in ihrer Unreinheit" 4Q509 frg. 32,2; ]טמאה 4Q512 frg. 73,4; ]טמאה[ frg. 89,2; טמאתם 4Q513 frg. 13,5; הטמאה ר[ 4Q253 frg. 2,1; ]טמאתם[ 4Q270 frg. 9,1; טמאות 4Q397 frg. 5,3; ט]מאות frg. 6-13,10; ]ות הטמאה 4Q458 frg. 2 i,5 (L.u.); ]טמאת־[ 4Q509 frg. 238,1 (L.u.); טמאה 4Q511 frg. 48-49+51,3 (L.u.)

   3. : כיא טמאו־[ "denn Unreinheiten" 4Q513 frg. 2 ii,1 (L. u. Zuordnung unsicher; s. טמא‎ II Formen)