גור‎ I (als Fremder/Zugezogener) sich niederlassen, wohnen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, גור‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/838/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  GWR "(als Fremder, Zugezogener) sich niederlassen, wohnen": bhe., vereinz. mhe.1, mhe.2b, piyyut., sp. Midraschim (i.Ggs.z. mhe. verbreitetem denom. hitp./nitpa. "Proselyt werden", "sich bekehren" u. pi. "bekehren", "zum Proselyten machen")

  Formen:

  qal pf. 1.comm.sg. + ה interr. (?)

  : ]הגרתי 4Q160 frg. 7,2 (L.u., i.u.K.)

  impf. 3.f.sg.

  : תגור Sir 42,11 (Ms.Mas 4,22; Ms.B 12r,1); + ו: ותגור 1QHa 11,26 (Suk. 3,25; od. גור‎ III)

  2.m.sg.

  : תגור Sir 41,19 (Ms.Mas 3,22; Ms.B 11r,13)

  3.m.pl.

  : יגורו 1QHa 21,35 (Suk. frg. 3,15; od. גור‎ IV)

  impf.cons. 3.m.pl.

  : ויגורו 4Q266 frg. 3 ii,12; CD 6,5

  ptz. m.sg.det.

  : הגר 4Q307 frg. 1,6

  pl.abs.

  : גרים 4Q522 frg. 9 i+10,7

  inf.cs. + ל

  : לגיר[ 4Q498 frg. 7,1 (L.u., i.u.K.)

  + sf. 1.comm.sg. + ב

  : בגורי 1QHa 13,7 (Suk. 5,5)

  hitpo. inf.cs. + sf. 3.m.pl.

  : התגוררם CD 4,6

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : vom Beter 1QHa 13,7 (Suk. 5,5) אודכה אדוני כי לא עזבתני בגורי בעם כבד "ich preise dich, Herr, denn du hast mich nicht verlassen, als ich als Fremdling in einem Volk wohnte, das schwer ..." (L. כבד unsich., aber paläogr. כבד vorzuziehen, vgl. mögl. עַם כֶּבֶד עָוֺן "ein schuldbeladenes Volk" Jes 1,4 [Licht 1957, 99] od. erg. כבד אוזן "taub, schwerhörig" [Qimron 2010]); ממקום תגור "vor dem Ort, an dem du als Fremder wohnst" Sir 41,19 (Ms.Mas 3,22; Ms.B 11r,13 mit וממקום)

    2. : qb. הגר הגר ב[י]שראל "der Fremdling, der in Israel als Fremdling wohnt" 4Q24 frg. 9 i+10-17,26 für הַגֵּר בְּיִשְׂרָאֵל "der Fremdling in Israel" Lev 22,18, ähnl. 4Q26 frg. 4,2 (teilw. erg.) als Zusatz in Lev 17,3, vgl. 𝔊

   1. : im Exil CD 6,5 שבי ישראל היוצאים מארץ יהודה ויגורו בארץ דמשק "die Umkehrenden Israels, die ausgezogen sind aus dem Land Juda und im Land Damaskus sich als Fremdlinge niederließen" (par. 4Q266 frg. 3 ii,12)

   2. : יהיה כול הגר "und jeder, der (als Fremdling) wohnt ..." 4Q307 frg. 1,6


    1. : [מ]קום תגור אל יהי אשנב "wo sie (scil. eine Tochter) wohnt, sei kein Fenster" Sir 42,11 (Ms.B 12r,1; Ms.Mas 4,22)

    2. : mögl. 1QHa 11,26 (Suk. 3,25) ותגור נפש אביון עם מהומות רבה "und die Seele des Armen weilt bei großen Bestürzungen" (od. v. גור‎ III); 21,35 (Suk. frg. 3,15) יגורו יחד "sie wohnen gemeinsam" 35 (Suk. frg. 3,15; i.u.K.), od. zu גור‎ IV od. נגר

  1. : im Exil ושני התגוררם "und die Jahre ihrer Fremdlingschaft" CD 4,56

  2. : ]הגרתי עמו מועדי ונלויתי לו "habe ich gewohnt mit ihm (od. mich als Fremdling niedergelassen bei ihm) an meinen Festtagen oder mich ihm angeschlossen ...?" 4Q160 frg. 7,2, od. zu גור‎ II; גרים את חדיתא ואת עושל "... wohnen; Hadita und Oschel ..." 4Q522 frg. 9 i+10,7 (i.u.K.), od. zu גר‎ I od. גרים; gg. die Deutung als "die Hadita und Oschel bewohnen" (DJD XXV) spricht, dass גור‎ I nicht trans. "bewohnen" u. mit את‎ II "bei einer Person wohnen" bedeutet; die L. גרים "Berg Garizim" (Study Edition) ist paläogr. ausgeschlossen