חזק‎ III Stärke

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חזק‎ III (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/780/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qutl, Wz. חזק‎ I (mas. חֹזֶק; she. azzəq), "Stärke": bhe.; vereinz. mhe.2b; selten Midraschim u. Hekh.; häufiger piyyut.

  Formen:

  m.sg.abs.

  : חזק Sir 41,2 (Ms.B 10v,9), חוזק 4Q301 frg. 2b,3; + ב: בחזק Sir 35,7 (Ms.B 5r,9), בחוזק 1QIsaa 33,10 (für בְּחָזָק Jes 40,10)

  cs.

  : חוזק 4Q491 frg. 8-10 i,4 = חזוק 1QM 14,6; + ב: בחזוק 1QHa 10,9 (Suk. 2,7), בחוזק 4Q128 frg. 1,53 (= בְּחֹזֶק Ex 13,3); + ו: וחזוק 1QS 10,26 (od. zu חזוק‎ I; s.d.)

  abs. od. cs. + מן + ו

  : ומחזק 4Q299 frg. 6 i,17 (ו L.u.; i.u.K.; od. zu חזק‎ I/חזק‎ II)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : mit מתנים 1QHa 10,910 (Suk. 2,78) ותסמוך נפשי בחזוק מותנים ואמוץ כוח "du hast mich gestützt durch Stärke der Lenden und starke Kraft" (vgl. Nah 2,2); 1QM 14,67 ונותן לנמוגי ברכים חזוק מעמד ואמוץ מתנים לשכם מכים "und er verleiht denen, deren Knie wanken, festen Stand und Kraft der Lenden für den geschlagenen Nacken" (vgl. par. 4Q491 frg. 8-10 i,45)

    2. : כיא חזק עורפנו "denn Stärke/Widerspenstigkeit unseres Nackens" 4Q468i frg. 1,2 (i.u.K.; od. zu חזק‎ I "stark/widerspenstig war/wurde gemacht unser Nacken")


    3. : ]בלוא חוזק וירד בו בשוט בלוא מחיר "... ohne Stärke, und er beherrscht ihn mit einer Peitsche ohne Bezahlung" 4Q301 frg. 2b,3 (i.u.K.)

   1. : דבר נער אם צריך אתה בחזק פעמים ושלש אם ישאלך "sprich, junger Mann, wenn du musst, mit Bestimmtheit (auch) zweimal oder dreimal, wenn man dich fragt" Sir 35,7 (Ms.B 5r,9; anders u. ohne בחזק Ms.F 1r,22) od. mit 𝔊 i.S.v. "höchstens" (Ges18)


    1. : בחזק ואמצ "mit Stärke und Kraft" 1QIsaa 21,30 für חָזָק וְאַמִּץ "ein Starker und Mächtiger" Jes 28,2; בחוזק יבוא "mit Kraft kommt er" 1QIsaa 33,10 für mas. בְּחָזָק יָבוֹא Jes 40,10 "als Starker kommt er" (Konsonantentext urspr. wohl = חזק‎ III, vgl. a. 𝔊, 𝔗); בחוזק יד הצאנו יהוה ממצרים "mit Stärke der Hand hat uns Jhwh aus Ägypten hinausgeführt" 4Q130 frg. 1,7 für בְּיָד חֲזָקָה הוֹצִאֲךָ יְהֹוָה מִמִּצְרָיִם "mit starker Hand hat dich Jhwh aus Ägypten hinausgeführt" Ex 13,9 (vgl. aber V. 14)

    2. : 4Q51 3a-e,3 ולק[חתי] בחזק "oder ich nehme mit Gewalt" i. Zusatz zu 𝔐 1 Sam 2,16

   2. : 4Q491 frg. 11 ii,15 ולהסיג לב נמס לחזק "und um abzuwenden ein Herz, das schwach ist, zur Stärke (od. um stark zu sein/machen)"; ]חזקו ברוח דעת[ "seine Stärke (od. sie sind/werden stark/seid stark) im Geist der Erkenntnis" 6Q18 frg. 5,3; ]נתן ממשל לחזק "er gab/gegeben wurde Herrschaft im Hinblick auf die Stärke (von ...; od. um stark zu machen/dem Starken)" 4Q299 frg. 6 i,15 u. ומחזק "und von der Stärke (od. und der Stärkende/und von einem Starken)" Z. 17; וחזוק ידים לנמהר[י(ם) "und Stärke (od. Stärkung) der Hände für Unbesonnene" 1QS 10,26; ג]בורתו יחזק[ "seine Kraft und Stärke ..." 4Q299 frg. 53,6 od. z.B. zu חזקה‎ II od. zu חזק‎ I (a. L. יחזק[ mögl.)