גבר‎ I stark, mächtig sein

 • Version: 1.1.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, גבר‎ I (Version 1.1.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/49/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  GBR (a/a) "stark, mächtig sein": he.; vereinz. mhe.1, mhe.2 (bes. mhe.2b), piyyut. u. sp. Midraschim

  Formen:

  qal pf. 3.m.sg.

  : גבר 1QpHab 11,12

  3.comm.pl.

  : גברו 1Q19 frg. 1,2 (i.u.K.)

  impf. 3.m.sg.

  : יגבר 4Q401 frg. 14 ii,5 (i.u.K., od. zu pi.); Sir 36,27 (Ms.B 7r,4)

  3.f.sg.

  : תגבר 1QHa 17,16 (Suk. 9,16)

  3.m.pl.

  : יגברו 4Q400 frg. 1 i,9 (i.u.K., od. zu pi.)

  impf.cons. 3.m.pl.

  : ויגברו 4Q252 1,7

  inf.cs. + ל

  : לגבר 1Q36 frg. 17,2 (i.u.K., mögl. a. pi. od. zu גבר "Mann")

  pi. impf. 3.m.sg.

  : יגבר 4Q401 frg. 14 ii,5 (i.u.K., od. zu qal)

  + sf. 2.m.sg.

  : יגברכה 1QSb 5,28

  3.m.pl.

  : יגברו 4Q400 frg. 1 i,9 (i.u.K., od. zu qal)

  inf.cs. + ל

  : לגבר 1Q36 frg. 17,2 (i.u.K., mögl. a. qal od. zu גבר "Mann")

  hitp. pf. 2.m.sg.

  : התגברתה[ 4Q505 frg. 127,3

  impf. 3.m.sg.

  : יתגבר Sir 38,15 (Ms.B 8v,3; L.u.); + ו: ויתגבר 1QHa 23,9 (Suk. 18 i,8)

  2.m.sg.

  : תתגבר Sir 34,25 (Ms.B 4v,7)

  3.m.pl. + ו

  : ויתגברו CD 20,33

  2.m.pl.

  : תתגברו 4Q471a frg. 1,5

  impf.cons. 3.m.pl.

  : ויתגברו 4Q501 frg. 1,9; CD 8,7

  inf.cs. + ל

  : להתגבר 4Q390 frg. 2 i,8

  hif. pf. 2.m.sg.

  : הגברת 4Q381 frg. 44,2; הגברתה 1QHa 9,36 (Suk. 1,34)

  impf. 3.m.sg.

  : יגביר Sir 39,34 (Ms.B 9v,7; L.u.)

  + sf. 3.m.sg.

  : יגבירהו 4Q427 frg. 7 ii,9

  3.f.sg.

  : תגביר 4Q160 frg. 3-4 ii,4 (od. 2.m.sg.)

  2.m.sg.

  : תגביר 4Q160 frg. 3-4 ii,4 (od. 3.f.sg.)

  impf.cons. 2.m.sg.

  : ותגבר 1QHa 12,28 (Suk. 4,27)

  3.m.pl.

  : ויגבירו 4Q374 frg. 2 ii,8

  inf.cs. + ל

  : להגביר 1QHa 21,8 (Suk. 18 i,22); + ל + ו: ולהגביר 1QM 13,15

  + sf. 2.m.sg.

  : הגבירכה 1QHa 12,24 (Suk. 4,23); + ו: והגבירכה 10,26 (Suk. 2,24); + ב: בהגבירכה 12,9 (Suk. 4,8)

  Semantik:

  Alles zeigen
    1. : Ausl. v. Hab 2,16 הכוהן אשר גבר קלונו מכבודו "der Priester, dessen Schmach seine Ehre übertraf" 1QpHab 11,12; von den geistigen Fähigkeiten der Menschen ורוח מרוח תגבר "und ein Geist ist stärker als ein (anderer) Geist" 1QHa 17,16 (Suk. 9,16); von der "Zunge" (vgl. D.I.2) der himmlischen Wesen mögl. i.Bz.a. die Lautstärke ולשו]ן משניו תגבר משלישי לו "und die Zunge des nächsten nach ihm wird stärker sein als (die) des Dritten nach ihm" 4Q405 frg. 11,23, mögl. a. [ו]לשון שלישי תגבר [שבעה מרביעי לו "und die Zunge des Dritten wird siebenmal stärker sein als (die) des Vierten nach ihm" Z. 3; dgg. mit ב‎ II Z. 34 ולשון ה]רב[י]עי תגבר שבעה בלשון החמישי לו "und die Zunge des Vierten wird siebenmal stärker sein als die Zunge des Fünften nach ihm", vgl. a. Z. 45, zum Ganzen par. 4Q403 frg. 1 ii,2729 u. mögl. ähnl. וחוק בחוק יגברו לשבעה "und Anordnung für Anordnung werden sie stärker siebenfach (?)" 4Q400 frg. 1 i,9 (i.u.K., od. zu pi., s.u. B. II)

    2. : תואר אשה יהלל פנים _____ ועל כל מחמד עין יגבר "das Aussehen einer Frau lässt das Gesicht strahlen und übertrifft jedes (andere), woran das Auge Lust hat" Sir 36,27 (Ms.B 7r,4)


    1. : תרם ידך תגבר ימינך "deine Hand wird erhoben sein, deine Rechte mächtig sein" 4Q88 10,1011 (L.u.)

    2. : ויגברו המים על הארץ "und das Wasser wurde auf der Erde mächtig" 4Q252 1,7 (Gen 7,24)

    3. : אין לאמר זה למה זה כי הכל בעתו יגבר אין לאמר זה רע מזה כי הכל בעתו יגבר "man kann nicht sagen: 'Dies – wozu ist dies?', denn ein jegliches ist zu seiner Zeit wirksam; man kann nicht sagen: 'Dies ist schlechter als jenes!', denn ein jegliches ist zu seiner Zeit wirksam" Sir 39,21 (Ms.B 9r,89; L.u.), vgl. i. Haupttext לצרכו נבחר "ist für seinen Zweck erwählt" (נבחר L.u.) für בעתו יגבר Z. 8 u. Sir 39,34 (Ms.B 9v,7) אין לאמר זה רע מזה כי הכל בעתו יגבר "man kann nicht sagen: 'Dies ist schlechter als jenes', denn ein jegliches ist zu seiner Zeit wirksam" mit יגביר im Haupttext (s.u. D.II.2)


   1. : ובשם קודשו יגברכה והייתה כא[ריה "und durch den Namen seiner Heiligkeit wird er dich stark machen und du wirst wie ein Löwe sein" 1QSb 5,2829

   2. : רוחיכה לגבר אושי[ "deine Geister, um die Fundamente stark zu machen" 1Q36 frg. 17,2 (od. qal "für das Starksein der Fundamente" od. גבר‎ II mit praep. ל‎ II "für einen Mann"); וחוק בחוק יגברו "und Bestimmung um Bestimmung machen sie stärker" 4Q400 frg. 1 i,9 (od. qal, s.o. A.I.2); mögl. ]תגבר צרי עלי למכשול "du hast stark gemacht meinen Feind/meine Feinde gegen mich zum Anstoß" 1QHa 17,21 (Suk. 9,21; die L. ]תגבר, so DJD XL, od. die Erg. י]תגבר, z.B. Licht 1957, sind paläogr. sehr unwahrsch.)
     1. : 23,9 (Suk. 18 i,8) ויתגבר בכבודכה "und er erweist sich als stark durch deine Herrlichkeit"

     2. : || עזז CD 20,3334 ויעז לבם ויתגברו על כל בני תבל "und ihr Herz wird stark und sie erweisen sich als stark (gegen)über allen Erdbewohnern"     1. : וגם על היין אל תתגבר כי רבים הכשיל תירוש "und ferner: beim Wein spiel dich nicht als Held auf, denn viele hat der Most straucheln lassen" Sir 34,25 (Ms.B 4v,7)

     2. : אשר חוטא לפני עושהו יתגבר לפני רופא "der, der vor seinem Schöpfer sündigt, zeigt sich vor einem Arzt überheblich" 38,15 (Ms.B 8v,3; dgg. a.Rd. יסתוגר על ידי "möge in die Hände [des Arztes] ausgeliefert werden"); vgl. a. II.1.b     1. : von den Abtrünnigen ויגשו לזמה ויתגברו להון ולבצע ויעשו איש הישר בעיניו "und sie näherten sich Schandtat und machten sich stark für Besitz und Gewinn und taten ein jeder, was in ihren Augen recht war" CD 8,7 (par. 19,19) u. 4Q390 frg. 2 i,8 ויעשו הרע בעיני ובאשר לא חפצתי בחרו להתגבר להון ולבצע "und sie taten, was in meinen Augen schlecht ist, und wählten das, woran ich nicht Gefallen habe, um sich stark zu machen für Besitz und Gewinn" (vgl. a. die Fortführung i. Z. 9)

     2. : תתגברו למלחמה ואתם נחשבתם "... ihr macht euch stark zum Kampf und/aber ihr wurdet erachtet ..." 4Q471a frg. 1,5, mögl. a. i.S.v. "ihr überhebt euch", vgl. I.3.b

    1. : wahrsch. 4Q501 frg. 1,9 ויתגברו על עני ואביון "sie machen sich stark gegen den Elenden und Armen" 9 (i.u.K., od. zu I.3.b)    1. : 1QM 13,15 להשפיל חושך ולהגביר אור "um die Finsternis zu erniedrigen und das Licht stark zu machen"

    2. : 1QHa 16,36 (Suk. 8,35) ולשון הגברתה בפי בלא נאספה "und du hast die Zunge in meinem Mund stark gemacht, so dass sie nicht zurückgesteckt wird" (L.u.)

    3. : ובמחשבתכה להגביר ולהכין כול לכבודכה "und es ist in deinem Plan, alles zu deiner Herrlichkeit zu stärken und fest zu gründen" 21,8 (Suk. 18 i,22)

    4. : vom Armen ועד שחקים יגבירהו בקומה "und bis zu den Wolken wird er (scil. Gott) ihn an Statur gewaltig machen" 4Q427 frg. 7 ii,9 für יגביה in par. 1QHa 26,2728 (Suk. frg. 7 ii,3) u. 4Q431 frg. 2,8, vgl. גבה‎ I B.I

    5. : ויגבירו לב[ם] עוד "und sie machten ihr Herz wieder stark" 4Q374 frg. 2 ii,8, wahrsch. i.Ggs.z. ויתנועעו לבם "und es wankte ihr Herz" Z. 7     1. : ותגבר עד לאין מספר "und du hast dich unzählige Male als stark erwiesen" 1QHa 12,28 (Suk. 4,27), vgl. הגברתה עד אין מספר "du hast dich als unendlich stark erwiesen" 17,38 (Suk. 9,38)

     2. : || zu כבד‎ I nif. 10,2627 (Suk. 2,2425) בעבור הכבדכה במשפט רשעים והגבירכה בי נגד בני אדם "damit du dich durch das Gericht an den Frevlern verherrlichst und an mir als stark erweist gegenüber den Menschensöhnen"; ולא יחשבוני בהגבירכה בי "so dass sie mich nicht beachteten, als du dich an mir als stark erwiesen hast" 12,9 (Suk. 4,8), ähnl. לא יחשבונ[י ]עד הגבירכה בי "sie werden mich nicht beachten, bis du dich an mir als stark erweist" Z. 24 (Suk. 4,23); ולמען הגבירכה בי לנגד בני אדם הפלתה באביון "und damit du dich an mir als stark erweist gegenüber den Menschensöhnen, hast du wunderbar gehandelt an einem Armen" 13,1718 (Suk. 5,1516); וביצר חמר הגברתה מודה מודה "und an einem Gebilde aus Ton hast du dich als sehr, sehr stark erwiesen" 19,6 (Suk. 11,3); mögl. a. כול נפלאותיכה אשר הגברתה ב[י לנגד ב]ני אדם "all deine Wundertaten, durch die du dich als stark erwiesen hast an mir gegenüber den Menschensöhnen" 9,36 (Suk. 1,34; ב[י L.u., od. l. בהן/בם i.Bz.a. נפלאותיכה) od. zu D.I i.S.v. "die du an mir wirkmächtig gemacht hast" (vgl. Maier 1995a)

     3. : 12,29 (Suk. 4,28) ובסוד פלאכה הגברתה עמדי "und durch deinen wunderbaren Rat hast du dich an mir als stark erwiesen"

    1. : אל לאמר זה רע מה זה כי הכל בעתו יגביר "man soll nicht sagen: 'Dies ist schlecht; was (soll) dies?', denn ein jegliches erweist sich zu seiner Zeit als wirksam" Sir 39,34 (Ms.B 9v,7; L.u.) mit qal יגבר als Var. a.Rd.

   1. : ובזעם שונאי עמכה תגביר תפארת "und beim Zorn der Feinde deines Volkes wirst du stark machen Herrlichkeit ..." od. "wird sich die Herrlichkeit von ... als stark/wirkmächtig erweisen" 4Q160 frg. 3-4 ii,4; ארץ זו הגברת "das Land, das du stark gemacht hast/(an dem) du dich als stark erwiesen hast" 4Q381 frg. 44,2

  Ableitungen:

  גבור‎ I , גבורה , גבר‎ II , גברת