אלף‎ I Heeresverband, Tausendschaft, tausend

 • Version: 1.1.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אלף‎ I (Version 1.1.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/370/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  PrN ʾalp (mas. אֶלֶף, she. å̄ləf) "große Gruppe" › "Stamm (bhe.), Heeresverband, Tausendschaft" u. "1000": he.

  Formen:

  sg.abs. (nicht immer sicher von cs. zu unterscheiden)

  : אלף 4Q163 frg. 23 ii,6; CD 10,21; Sir 16,10 (Ms.A 6v,12; od. cs.); +ו: ואלף 1QM 6,10; Sir 41,4 (Ms.Mas 3,5; L.u.; od. cs.); + ב: ]באלף[ 4Q171 frg. 3-10 iv,3 (i.u.K.; od. cs.); + כ: כאלף 11QTa 40,8; + ל (od. cs.): לאלף 4Q502 frg. 45,2 (i.u.K.); CD 19,2; Sir 41,4 (Ms.B 10v,13); + מן: מאלף 11QTa 58,13; Sir 6,6 (Ms.A 2r,10)

  cs. (s.a. abs.)

  : אלף 1QM 6,9; + מן: מאלף[ 11Q5 9,14 (für pl. מֵאַלְפֵי Ps 119,72)

  det.

  : האלף 1QM 4,2

  du.abs.

  : אלפים 4Q265 frg. 7,5; CD 11,6; + ו: ואלפים 4Q491 frg. 1-3,7; + כ: כאלפים 1QM 7,7

  pl.abs.

  : אלפים 4Q365 frg. 28,2; + ל: לאלפים 1QS 2,21; CD 13,1

  cs.

  : אלפי 1QSa 1,14; + ל: לאלפי CD 19,1; + מן: מאלפי Sir 41,12 (Ms.B 11r,4)

  + sf. 3.m.sg.

  : אלפיו 1QM 4,1

  + sf. 2.m.sg.

  : אלפיכה 1QSb 3,7 (L.u.)

  + sf. 3.m.pl. + ל

  : לאלפיהם 1QM 12,4

  det.

  : האלפים 11QTa 58,4

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : אלף איש "tausend Mann" 1QM 5,3; אלף דור "tausend Generationen (lang)" 4Q171 frg. 1+3-4 iii,1; CD 7,6 (dgg. par. CD 19,1 pl., s.u. B.I); ähnl. CD 19,2 (Dtn 7,9; = CD 20,22); טוב לבטוח! ביהוה מבטוח באלף עם "besser ist es, auf Jhwh zu vertrauen, als auf tausend Völker zu vertrauen" 11Q5 16,5 (od. elliptisch "tausend vom Volk", s.u. 3)

     2. : אלף ה[ש]נים[ "tausend Jahre" 11Q12 frg. 5,2; לאלף שנים מאה ועשר "bis zu tausend Jahren, hundert oder zehn" Sir 41,4 (Ms.B 10v,13), par. Sir 41,4 (Ms.Mas 3,5) לעשר מאה ואלף שנים "bis zu zehn, hundert oder tausend Jahre" (L.u.); אלף פעמים "tausendmal" 4Q292 frg. 2,3 (i.u.K.; vgl. Dtn 1,11)

    1. : "Elle" אלף באמה "tausend Ellen" CD 10,21 (erg. nach par. 4Q264a frg. 1,1); CD 10,21


     1. : ובעל סודך אחד מאלף "aber der, der Zugang hat zu deinem Geheimnis, sei einer aus tausend" Sir 6,6 (Ms.A 2r,10; Ms.C 2Ar,45); טוב אחד עושה רצון מאלף besser einer, der das Wohlgefällige tut, als tausend" Sir 16,3 (Ms.A 6v,56; par. Ms.B 2v,11 mit רצון אל "das, was Gott will,")

     2. : וברר לו מהמה אלף אלף מן המטה "und er wählt sich aus ihnen je tausend pro Stamm" 11QTa 57,56

     3. : יצאו עם אלף מערכת אנשי הבינים "sie sollen mit tausend aus der Schlachtreihe der Vorkämpfer ausziehen" 1QM 6,9


     1. : ואלף וארבע מאות רכב "und tausendvierhundert Reiter"; באורך כאלף ושש [מאות] אמה "bei einer Länge von etwa tausendsechshundert Ellen" 11QTa 40,8 (statt אמה l. mögl. אמה)

     2. : das Gezählte im sg. שנים עשר אלף איש מלחמה "zwölftausend Kriegsleute" 57,6 שש מאות אלף רגלי "sechshunderttausend Menschen zu Fuß" Sir 16,10 (Ms.A 6v,12; Ms.B 16r,4); das Gezählte im pl. שמונה ועשרים אלף אנשי מלחמה "achtundzwanzigtausend Kriegsleute" 1QM 9,45 (s.u. III.b); elliptisch u. det. i. halakh. K. לשש מא[ו]ת האלף "für die sechshunderttausend" 4Q159 frg. 1 ii,8

     3. : 4Q163 frg. 23 ii,6 אלף אחד [מפ]ני גערת אחד "eintausend vor dem Drohen eines einzigen" (Jes 30,17)

     4. : אחד מאלף " ein Tausendstel" 11QTa 58,13; 60,4


    1. : ואלפים אמה "und zweitausend Ellen" 4Q491 frg. 1-3,7; ähnl. 4Q265 frg. 7,5; mögl. אלפים סוס "zweitausend Pferde" 4Q365 frg. 5,2 (L.u., i.u.K.,; od. pl., s.u. III)

    2. : אלפים באמה "zweitausend Ellen" CD 11,6; כאלפים באמה "etwa zweitausend Ellen" 1QM 7,7     1. : שלושת אלפים אמה "dreitausend Ellen" 11QTa 46,16

     2. : והרוכבים ששת אלפים "und sechstausend Reiter" 1QM 9,5 (s.a. I.4.b); תהלים שלושת אלפים ושש מאות "und er verfasste dreitausendsechshundert Psalmen" 11Q5 27,45

     3. : הכול שש מאות וארבעת אלפים "insgesamt sind es viertausendsechshundert" 1QM 6,10

     4. : ויהיו הפרשים ... ששת אלפים חמש מאות לשבט "und die Berittenen sollen sechstausenfünfhundert je Stamm betragen" 11; ויהי הכול ארבעת אלפים וחמשים "und die Gesamtheit betrug viertausendfünfzig" 11Q5 27,10; ויהיו] פקודיהם שמונת אלפים וחמש מאות וששים "und ihre Gemusterten betrugen achtausendfünfhundertsechzig" 4Q365 frg. 28,12 (Num 4,48 mit וּשְׁמֹנִים statt וששים)

  1. : tausende

   1. : לחיותם לאלפי דורות "sodass sie leben tausende an Generationen" CD 19,1 (dgg. par. CD 7,6 sg., s.o. A.I.1.a); מאלפי אוצרות חכמה "mehr als tausende von Schätzen an Weisheit" Sir 41,12 (Ms.B 11r,4; vgl. Ms.Mas 3,14, L.u.)

   2. : ]חסד לאלפים "Gnade für tausende" 4Q378 frg. 22 i,5 u. ועשה חסד לאלפים "und der Gnade erweist an Tausenden" CD 20,21 (L.u.; vgl. Ex 20,6; 34,7; Dtn 5,10; Jer 32,18)


   1. : שר האלף "des Befehlshabers der Tausendschaft" 1QM 4,2, ähnl. 11QTa 57,4; 58,4; אות הא[ל]ף "das Feldzeichen der Tausendschaft" 1 (par. 4Q496 frg. 16,5); לאלפיהם ולרבואותם "nach ihren Tausendschaften und nach ihren Zehntausenden" 12,4; ähnl. 4Q491 frg. 1-3,10

   2. : לזקני העדה לנשיאים לראשי בתי האבות לבני ישראל ולשרי האלפים ולשרי המאיות "für die Ältesten der Gemeinschaft, für die Fürsten, für die Sippenhäupter der Israeliten und für die Befehlshaber der Tausendschaften und für die Befehlshaber der Hundertschaften" 11QTa 42,1315, vgl. 22,2 (i.u.K.; par.11Q20 5,23); 11Q20 5,5; כול ראשי אלפי ישראל "alle Häupter der Tausendschaften Israels" 19,16 (vgl. Num 1,16; 10,4; Jos 22,21.30)

   3. : וכול שופטיהם ושוטריהם ושרי האלפים "und all ihre Richter und ihre Beamten und die Befehlshaber der Tausendschaften" 1QSa 1,29; ולהתיצב ברואשי אלפי ישראל "und um hinzutreten unter die Häupter der Tausendschaften Israels" 14; וכול העם יעבורו ... לאלפים ומאות וחמשים ועשרות "und das ganze Volk soll eintreten ... nach Tausendschaften und Hundertschaften und Fünfzigerschaften und Zehnerschaften" 1QS 2,2122; לאלפים ומיאיות וחמשים ועשרות "zu Tausendschaften und Hundertschaften und Fünfzigerschaften und Zehnerschaften" CD 13,12

  2. : לאלף פק[ 4Q502 frg. 45,2; אלפ[ 4Q382 frg. 59,1; אוי]בי המלך אלף "die Feinde des Königs - tausend ..." 11Q8 frg. 8,1 für אוֹיְבֵי הַמֶּלֶךְ Ps 45,6; L. u. Bed. von ]אל־־?ם 4Q230 frg. 10,3 (vgl. Tigchelaar 2007, 145-6) sehr unsicher, l. eher ]אל־־?ם, falls d. Fragmentteil mit א und einem Teil des ל hier korrekt angeschlossen ist